Zakat-ul

Postat deAlina in Zakatulpe 27.10.2011,0 comentarii

Zakat-ul reprezintă o sumă de bani pe care musulmanul trebuie să o plătească în mod obligatoriu pentru cei aflați la nevoie. Zakatul este menționat în Coran ca un drept al săracilor din averea celor bogați[1]:

"Şi în averea lor se află un drept pentru cerșetor și pentru cel nevoiaș"[2]

Categoriile de oameni cărora le revine dreptul să beneficieze de zakat sunt în număr de 8:

1.    pentru cei extrem de săraci;

2.    pentru cei săraci, care se află la nevoie;

3.    pentru autoritățile care colectează și distribuie zakatul;

4.    pentru cei ce trebuie chemați la islam, fie ei musulmani sau nemusulmani;

5.    pentru eliberarea sclavilor și a prizonierilor;

6.    pentru a-i ajuta pe cei împovărați de datorii;

7.    pentru cei care luptă pe calea lui Allah;

8.    pentru călătorii care nu se mai pot întoarce în patria lor;

Toate aceste categorii sunt enumerate și stabilite în mod clar în Coran:

"Milosteniile sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei a căror inimi se adună [întru credință], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatorați greu, pentru calea lui Allah și pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateștiutor[3] și Înțelept[4]."[5]

Zakatul este o trăsătură unică a islamului în comparație cu celelalte religii. Acesta este cheia dreptății sociale în islam, el având rolul principal de a opri concentrarea avuțiilor în mâinile celor puțini și bogați. Distribuirea veniturilor care se realizează prin intermediul zakatului, duce la coeziune socială deoarece în acest fel se diminuează diferențele dintre păturile sociale.

Este important de menționat că zakatul se diferențiază clar de noțiunea de pomană (sadaqa). Dacă primul este oferit din obligație și suma ce urmează a fi dată este clar stabilită, cea din urmă are un caracter benevol, iar valoarea acesteia este lăsată la latitudinea celui care o oferă.

Credinciosul nu este împovărat cu o valoare a zakatului care să fie peste puterile lui. De aceea, zakatul este obligatoriu pentru o persoană doar dacă sunt împlinite următoarele condiții:

1      persoana este musulmană

2      pesoana nu se află în sclavie

3      persoana are în proprietate Nisaab-ul (pragul de avere, care odată depășit face zakatul o obligație)

4      proprietatea deținută de acea persoană să fie una stabilă și în întregime doar a ei.

5      trecerea unui an, excepție doar în cazul producției.

Zakatul se calculează în mod diferit, în funcție de bunurile pe care le deține fiecare: aur, argint, produse agricole, turme de animale etc. Indiferent de ce deține fiecare, suma este moderată. De exemplu, pentru cei a căror avere este exprimată în bani și întrunește cele 5 condiții enumerate mai sus, acea persoană trebuie să plătească zakat în valoare de 1/40 din averea sa, adică 2,5%.[1] Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United Kingdom, 1980, p. 18.

[2] Coranul- traducerea sensurilor, Sura Adh-Dhariyat (51), versetul 19.

[3] Al-'Alim.

[4] Al-Hakim.

[5] Coranul- traducerea sensurilor, Sura at-Tawba (9), versetul 60.


Cătălin Ştefăniță SOARE - Particularități ale economiei islamice

 -

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)