Virtutea Coranului conform versetelor

Postat deAlina in Cuvantul Sau: Coranulpe 15.10.2011,0 comentarii

1- "Împlinește Rugăciunea de la înclinarea soarelui până la întunericul nopții și citirea din zori, căci citirea din zori are martori. Iar în timpul nopții stai de veghe și împlinește rugăciuni peste cele cuvenite; poate că Domnul tău te va readuce la viață într-o poziție demnă de laudă!" (Isrâ, 78, 79)

2- "Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriți," (Bakara, 2)

3 - "[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost timis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar. Oricare dintre voi care este prezent în această lună să o țină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un numar [egal] de alte zile. Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea și împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea buna. Poate că veți fi mulțumitori!" (Bakara, 185)

4- "O, voi oameni! V-a venit vouă Dovadă de la Domnul vostru, căci Noi am pogorăt asupra voastră o lumină limpede!" (Nisâ 174)

5- "O, oameni ai Cărții! A venit la voi Trimisul Nostru ca să vă arate multe lucruri din cele pe care voi le-ați ascuns din Scriptură, trecand peste multe altele. V-a venit vouă o lumina și o Carte limpede de la Allah. Prin ea Allah îi călăuzește pe căile păcii și mântuirii pe aceia care caută mulțumirea Lui. El îi scoate din întunericuri la lumină prin grația Sa și îi călăuzește pe un drum drept." (Mâide 15, 16)

6- "Această Carte binecuvântată, pe care Noi am pogorât-o, întărește ceea ce există deja înaintea ei, pentru ca tu să o previi pe Mama cetăților și împrejurimile ei. Aceia care cred în Ziua de Apoi, vor crede și în ea și vor păzi stăruitor Rugăciunea lor." (En'âm, 92)

7- " Iar aceasta este o Carte binecuvântată pe care Noi am pogorât-o. Ci țineți-vă de ea și fiți cu smerenie! Poate că vi se va arăta îndurare!" (En'âm, 155)

8- "Noi le-am adus o Carte pe care am tălcuit-o, în deplină cunoștință, drept călăuză și îndrumare pentru un neam [de oameni] care cred." (A'râf, 52)

9- "Iar cei ce se țin de Carte și împlinesc Rugăciunea [să știe că] Noi nu lăsăm să se piardă răsplata celor cuvioși!" (A'râf, 170)

10- "Si când este citit Coranul, atunci ascultați-l cu atentie si păstrați tăcere, poate că voi veti avea parte de îndurare [de la Allah]!" (Arâf, 204)

11- "O, oameni! V-a venit vouă îndemn de la Domnul vostru si tămăduire pentru ceea ce este în piepturi, călăuzire si îndrumare pentru dreptcredinciosi! Spune: "De harul lui Allah si de îndurarea Sa să se bucure, căci ele sunt mai bune decât toate cele care se strâng!" (Yunus, 57, 58)

12- " Mărire Celui care l-a adus pe robul Său în timpul unei nopți de la Moscheea Al-Haram la Moscheea Al-Aqsa, a cărei împrejmuire am binecuvântat-o, ca să-I arătăm din semnele Noastre. El este cu adevărat Cel care Aude Totul și Cel care Vede Totul!" (Ibrahim, 1)

13- Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul și Noi îi vom fi păzitori! (Hijr 9)

14- "Când tu citești Coranul, Noi punem un văl nevăzut între tine și aceia care nu cred în Viața de Apoi, și Noi punem peste inimile lor acoperăminte, astfel încât ei să nu-l înțeleagă, iar în urechile lor o greutate. Iar când tu Îl pomenești în Coran numai pe Domnul tău, ei întorc spatele, fugind." (Isrâ, 45, 46)

15- "Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire și îndurare și binecuvântare pentru dreptcredincioși și nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiți." (Isrâ, 82)

16- "Allah a trimis vestea cea mai frumoasă, ca o Carte [în care unele versete] se aseamănă și se repetă. Pieile acelora care se tem de Domnul lor se înfioară la auzul ei; apoi se liniștesc pieile și inimile lor la pomenirea lui Allah. Aceasta este călăuzirea lui Allah; El ocârmuiește cu ea pe cine voiește. Iar acela pe care Allah îl duce în rătăcire nu va avea nici un ocârmuitor." (Zumer, 23)

17- "Astfel, ți-am revelat Noi un Duh, la porunca Noastră. Tu nu ai știut [mai înainte] ce este Cartea și ce este credința, însă Noi am făcut-o lumină cu care călăuzim pe cine voim dintre robii Noștri. Şi tu călăuzești pe un drum drept," (Şurâ, 52)

18- "Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte, l-ai fi văzut tu umilindu-se smerit și despicându-se de frica lui Allah. Şi aceste pilde le dăm Noi oamenilor pentru ca ei să cugete." (Hașr, 21)

19- "Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al-Qadr. Dar de unde să știi ce este noaptea al-Qadr?! Noaptea al-Qadr este mai bună decât o mie de luni!" (Kadr, 1, 2, 3)

20 - "Un Trimis din partea lui Allah, care să le citească foi curățite, În care sunt scripturi cu judecată dreaptă." (Beyyine, 2, 3)

Sura El Fatiha:

Ne învață cum trebuie să-L preamărim pe Allah și să-i mulțumim
Ne învață de la cine și cum trebuie să cerem ajutorul și călăuzirea

Sura El Bakara:

Atributele credincioșilor și răsplata smeriților
Atributele necredincioșilor și obstacolul dintre ei și credință
Atributele ipocriților și unele fapte urăte ale acestora - exemple de ipocriți
Poruncește adorarea lui Allah Unicul și etalează dovezile unicități sale.
Profetia lui Muhammed (pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra sa), argumentează cum Coranul este un miracol
Care este răsplata promisă de Allah celor care sunt apropiați de el
Motivul pentru care Coranul recurge la pilde (de ce Coranul dă exemple)
Unele din aspectele puterii lui Allah
Menționează că omul este împuternicit de către Allah pe pămant pentru a guverna după legile divine și tocmai de aceea l-a învățat limbile.
Allah îl onorează pe Adam și îl cinsteste poruncind îngerilor să i se închine
Povestea lui Adam și a sotiei lui Eva în Rai
Învățăturile care trebuiesc luate în considerare din această poveste
Care a fost cerința lui Allah de la fii lui Israel
Etalarea unor calității imorale ale evreilor
Cele zece binefacerii ale lui Allah pentru evreii
Unele tendințe ale evreilor și rasplata lor
Răsplata celor smeriți dintre credincioși
Încălcarea legilor de către evreii și pedeapsa care li s-a cuvenit
Povestea bovinei și invierii mortului
Evrei se îndepărtează de la Allah și inimile lor sunt pietrificate
Credința evreilor este un lucru neașteptat
Denaturarea vechiului testament de către unii pontifi evreii
Evreii încalcă făgăduința
Atitudinea evreilor față de Trimișii lui Allah și față de cărțile cerești care au fost coborate acestora
Evreii nu cred în cărțile divine și ucid trimișii lui Allah
Evreii pretind credința în Allah această pretindere este dezmințită
Pasiunea evreilor față de această lume și atitudinea lor față de îngeri și profeți
Evreii nu cred în Coran și încalcă legămantul dat
Povestea lui Ibrahim și Ismail, clădirea Kabei și rugăciunea lui Ibrahim (pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra lor)
Profetul Muhammed (pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) și schimbarea direcției (kible)la rugăciune
Unele din atributele celor călăuziți
Safa si Merwa sunt o parte din ritualul pelerinajului
Blestemați sunt cei care ascund adevărul și călăuzirea
Se porunceste Talionul ( kisas) și se menționează foloasele lui
Postul este obligat și se menționează unele regulii ale postului
Pelerinajul este obligat și se mentionează unele regulii ale pelerinajului
Jihadul este obligat și se menționează principiile luptei în lunile sfinte
Divorțul și unele principii legate de el( logodna, zestrea, dota, și alăptarea )
Povestea lui Talut (Saul ), Gealut (Goliat) și David cu fii lui Israel
Ayetul kursi (versetul tronului) versetul care a menționat Împaratia Lui Allah
Învierea este unul din stălpii credinței (povestea cetății pustii și a profetului Ibrahim )
Foloasele binefacerii și milosteniei
Cămăta (dobanda) este interzisă, Allah declară razboi cămătarilor
Regulile împrumutului

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)