Versetele Meccane si Medinite

Postat dekhalid622 in Cuvantul Sau: Coranulpe 22.11.2011,0 comentarii

1. Definiția versetelor Meccane și a celor Medinite

Cel care studiază cărțile în domeniu va observa că opiniile savantilor sunt diferite în privința definiției, însă majoritatea savanților sunt de părere că definiția nu are legatură cu locul unde au fost revelate versetele. Această părere este cea mai apreciată opinie.

Conform acestei opinii versetele care au fost revelate înainte de hijrah sunt versete Meccane indiferent unde au fost revelate, iar versetele care au fost revelate după hijrah sunt versete Medinite indiferent de locul în care au fost revelate.

Primii musulmani au avut un mare respect față de Coran, l-au studiat, l-au memorat, l-au transmis mai departe celorlalte generații. Preocuparea lor i-a uimit pe toți oamenii timpului așa cum preocuparea unor musulmani față de cuvântul lui Allah îi uimește pe mulți în zilele noastre.

Au studiat Coranul literă cu literă, l-au memorat și l-au aplicat în viața de zi cu zi. În aceste context Ibn Mesud a spus: Jur pe Allah Cel care nu are alt asociat, știu fiecare capitol din Coran unde a fost revelat așa cum știu fiecare verset pentru cine a fost revelat și dacă aș auzi de cineva care știe mai bine decât mine Coranul mă îndreptam către el. (relatat de Buhari)

2. La ce ne ajută cunoașterea versetelor Meccane și Medinite.

1 - Cunoașterea versetelor Meccane și a celor Medinite ne ajută să înțelegem mai bine aceste versete și astfel le putem interpreta mai corect. Ştim care dintre aceste versete au fost precedente și care au fost cele întârziate, astfel ne ajută să stabilim care verset anulează și care este versetul anulat în cazul în care acestea se "contrazic".

2 - Ne ajută să propovăduim mesajul lui Allah, deoarece vedem că versetele în perioada din Mecca sunt diferite de cele din Medina. În Mecca, Coranul se adresa unui popor politeist în timp ce în Medina se adresa unei comunități foarte colorate, tocmai de aceea fiecare poate să mediteze cu atenție versetele care se potrivesc societăți în care trăiește, pentru o comunitate majoritar musulmană pune accent pe versetele Medinite iar pentru o comunitate majoritar non-musulmană pune accent pe versetele Meccane.

3 - Cunoașterea originii versetelor ne ajută să studiem mai atent și mai corect viața profetului Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).

3. Preocuparea savanților de originea versetelor

Preocuparea savanților de originea versetelor și exemple vii ale acestei străduințe:

Savanții musulmani au urmărit Coranul verset cu verset, capitol după capitol pentru a stabilii ordinea în care a fost revelat Coranul, urmărind cu atenție locul, timpul și modul de adresare.

Fără îndoială efortul depus este unul demn de lăudat, este un efort enorm să urmărești mai mult de 6000 de versete și să stabilești locul unde a fost revelat fiecare. Spune Abu Qasem Hasan ibn Muhammed ibn Habib En Nisabori: Una dintre cele mai de seamă științe ale Coranului este știința care se ocupă cu revelația Coranului, stabilirea versetelor care au fost coborâte în Mecca și cele care au fost coborâte în Medina, cea ce a coborât în Medina și pomenește de cei din Medina și ceea ce a coborât în Medina și pomenește de cei din Mecca, ce a coborât în Giuhfeh și ceea ce a coborât în Ierusalim, Taif, Hudeybiyeh, ceea ce s-a pogorât noaptea și ceea ce s-a pogorât ziua, versetele care au fost revelate în grup și cele revelate singure, versetele medinie în capitolele meccane precum și versetele meccane în capitolele medinite, etc. Acest savant a pomenit în jur de 25 de categorii de versete ordonate din puncte de vedere diferite.

4. Categorii de capitole

1 - Conform celor mai corecte studii numărul de capitole Medinite este de 20, aceste capitole sunt:

Baqara, Al Imran, Nisa, Maideh, Anfal, Teube, Nuu,r Ahzab,Muhammed, Feth, Hujurat, Hadid, Mujadeleh, Hașr, Muntehine,Jumua, Munafikun, Talak, Tahrim, Nasr.

2 - Capitolele controversate sunt în număr de 12:

Fatiha, Raad, Rahman, Saff, Tegabun, Tetfif, Qadr, Bezzineh, Zelzeleh, Ikhlas, Felaq, Nas.

3 - Restul de 82 de capitole sunt Meccane.

4 - Versete Meccane în capitole Medinite.

Capitolele sunt numite Meccane sau Medinite în funcție de majoritatea versetelor sale, dacă majoritatea versetelor sunt Meccane capitolul este numit Meccan dacă majoritatea sunt Medinite capitolul este numit Medinit.

De aceea aici vom discuta despre capitole Medinite în care se găsesc căteva versete Meccane. Exemplu: Versetul numărul 30 din capitolul Anfal este considerat de mulți savanți verset coborât în Mecca. La fel și versetul numărul 64 din acest capitol este considerat un verset coborât în Mecca. S-a relatat că ibn Abbas a spus despre acest verset că a fost revelat atunci când Omar ibn Khatab a îmbrățișat islamul.

5 - Versete Medinite în capitole Meccane.

Capitolul An'am despre care ibn Abbas a spus a coborât în Mecca în totalitate cu excepția a trei versete care au coborât în Medina, versetele 101-103.

Capitolul Hajj este un capitol Meccan cu excepția a trei versete care au fost coborâte în Medina, versetele 19 - 21.

6 - Versete care au coborât în Mecca dar sunt Medinite

Versetul număru 13 din capitolul Hujurat a coborât în Mecca la cucerirea ei dar este considerat verset Medinit deoarece a fost revelat după emigrarea profetului.

Acest fel de versete nu sunt numite nici Meccane și nici Medinite, sunt numite versete Medinite care au fost coborâte în Mecca.

7 - Cele coborâte în Medina dar considerate Meccane.

În această categorie savanți musulmani au menționat capitolul Mumtehine, care a coborât în Medina dar se adresează celor din Mecca, la fel și primele versete din capitolul Teube, un capitol Medinit ale cărui versete se adresează celor din Mecca. (Unii savanți nu acceptă această categorie)

8 - Cele Medinite a căror coborăre seamănă cu cele Meccane

Aici savanți fac referire la capitole Medinite ale căror versete se aseamănă cu versetele Meccane, așa cum este versetul 32 din Capitolul Anfal, spune Allah: [Si adu-ti aminte] când au zis ei: "Doamne, daca acesta este Adevar de la Tine, atunci fa sa ploua asupra noastra pietre din cer ori adu peste noi pedeapsa dureroasa!". Graba politeiștilor și cerința au fost în Mecca.

9 - Cele Meccane a căror coborăre seamănă cu cele Medinite

Exemplul acestor versete: Aceia care se feresc de păcatele mari și de faptele cele rușinoase, afară de micile greșeli, [să știe că] Domnul tău este darnic la iertare. El vă cunoaște cel mai bine, fiindcă El v-a creat pe voi din pământ, precum și atunci când ați fost plămădiți în pântecele mamelor voastre. Așadar, nu vă lăudați cu curățenia sufletelor voastre, fiindcă El îi știe mai bine pe cei care sunt cu teamă [de El]! (Najm 32).

Spune marele savant Suyuti, fiecare păcat are o pedeapsă (pe această lume) iar păcatele mari duc către Iad, în timp ce micile greșeli menționate în verset sunt o categorie între cele două menționate și în perioada din Mecca pedepsele lumești nu erau legiferate.

10 - Cele purtate din Mecca la Medina.

Aici s-a menționat capitolul Ala, Bera'a ibn Azib a spus: Primii care au venit la noi din companionii profetului au fost Mus'ab ibn Umeyr și Ibn Um Mektum, ei au început să citească Coranul, apoi au venit Ammar, Bilal și Sa'ad, apoi a venit Omar ibn Khatab și în cele din urmă a venit profetul Muhammed( pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și nu i-am văzut pe cei din Medina mai veseli ca în aceea zi, el nu a pășit în Medina înainte ca eu să citesc capitolul Ala.

11 - Cele purtate din Medina la Mecca

Începutul capitolului Teube, Profetul Muhammed ( pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) i-a poruncit lui Abu Bekr să plece la pelerinaj în anul nouă după hijrah și atunci când au fost revelate primele versete din capitolul teube, El l-a trimis pe Ali ibn Ebi Talib după Abu Bekr pentru a le citi politeiștilor versetele revelate.

12 - Cele revelate noaptea și cele revelate ziua

Majoritatea versetelor coranice au fost revelate ziua, însă unii savanții precum Ebu Al Qasim Nisabori a venit cu unele exemple de versete care au fost revelate noaptea, din aceste versete: ultimele versete ale capitolului Al Imran.

Aișa a relatat că Bilal a venit la moschee pentru a face ezanul și l-a văzut pe profetul Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) plângând la care el a întrebat: O trimis a lui Allah de ce plângi? A spus: Ce mă oprește să nu plâng după ce mi s-arevelat în această seară "In facerea cerurilor și a pământului și în schimbarea nopții și a zilei sunt semne pentru cei dăruiți cu minte" vai de cel ce recită aceste versete și nu meditează sensul lor.

13 - Cele revelate vara și cele revelate iarna

Dintre versetele care au fost revelate vara se numără versetul numit "Ayetul kelaleh". Omar l-a întrebat pe profet de sensul cuvântului "kelaleh" la care profetul i-a răspuns: Versetul verii din capitolul Nisa îți este suficient, Ei iți cer sfatul. Spune-le: "În privința răposatului fără tată, fără mamă și fără copii, Allah vă sfătuiește: Dacă un bărbat s-a stins din viață și nu are nici un copil, dar are o soră, acesteia îi va reveni jumătate din ceea ce a lăsat după el, iar el o moștenește (în totalitate), dacă ea nu are nici un copil; dacă sunt două surori, atunci primesc ele două treimi din ceea ce a lăsat după el; dacă sunt frați - bărbați și femei - atunci bărbatul primește cât partea a două femei. Allah vă deslușește pentru ca voi să nu rătăciți, căci Allah pe toate le stie". (Nisa 176)

Exemplul versetelor revelate iarna sunt versetele 11 - 26 din capitolul Nur, deoarece în hadis se menționează că a fost revelată (povestea) iarna.

14 - Cele revelate în călătorii și cele revelate în timp de ședere.

Majoritatea versetelor au fost revelate pe timp de statornicire dar știm foarte bine că profetul Muhammed a călătorit foarte mult, de aceea vedem că savanții au menționat multe dintre versetele care au fost revelate în călătoriile profetului.

Dintre aceste versete, primele versete din capitolul Enfal care au fost revelate după bătălia de la Bedr. Exemplele sunt multe dar nu intenționăm să mențioăm toate aceste exemple ci vrem doar să evidențiem importanța acestora.

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)