Trimisii lui Allah

Postat deAlina in Credinta in Profetipe 16.10.2011,0 comentarii

Ue Rusulihi înseamnă: Cred în trimișii, profeții lui Allah Preaînaltul. Profeții au fost aleși pentru a duce la îndeplinire voialui Allah Preaînaltul, în primul rând să cheme la credința înunicitatea lui Allah, la supunerea tuturor oamenilor numai față deAllah Preaslăvitul și Preaînaltul.
Caracterele Profetului sunt în număr de șapte:
1. Puritate înseamnă: A nu comite nici un păcat. Profeții,indiferent de religie și indiferent de situație și împrejurare, nuintenționează nici cel mai mic păcat.
2. Integritate înseamnă: Profeții sunt oameni integri. Einiciodată nu atentează la bunul altuia.
3. Sinceritate înseamnă: Profeții sunt drepți în vorbă, în fapteși în comportament. Ei nu mint niciodată.
4. Perspicacitate înseamnă: Profeții sunt foarte inteligenți șiageri la minte. N-au existat profeți cu diferite handicapuri fizice(fără vedere sau fără auz) și n-au exitat nici profeți dintre femei.
5. Comunicare înseamnă: Trimișii transmit vorbele, poruncileși prohibițiile lui Allah. Nici una dintre aceste porunci și prohibiții nu este rodul gândirii vreunui profet. Toate acestea au fost revelate deAllah Preaînaltul profeților pentru a fi transmise oamenilor.
6. Dreptate înseamnă: Profeții nu fac niciodată nedreptatesau silnicii. De dragul nimănui ei nu renunță la dreptate.
7. Retrogradare, destituire înseamnă: Profeții nu pot firetrogradați din calitatea de profet. Ei vor rămâne mereu profețiatât pe pământ, cât și în Lumea de Apoi.Profeții care au adus religii și legi noi poartă numele deResul (Trimis al lui Allah), iar profeții care nu au adus o religienouă, îndeplinind doar misiunea de a chema oamenii la religiaexistentă poartă numele de Nebi.A avea credință în profeți înseamnă a nu face nici odeosebire între aceștia, considerându-i pe toți aleșii lui AllahPreaînaltul, la fel de drepți și devotați. Cine crede doar în unuldintre ei, înseamnă că nu crede în nici unul. Un musulman nu arevoie să tăgăduiască pe vreunul din profeți. Rangul de profet nu seobține printr-o muncă deosebită, cu rugăciuni multe și suportândtot felul de privațiuni lipsuri. Acest rang se dobândește numai șinumai cu voia lui Allah Preaînaltul, cu alegerea Lui. 
Numărul lor nuse cunoaște cu precizie. Se apreciază că sunt peste o sutădouăzeci și patru de mii. Dintre aceștia, trei sute treisprezece suntResul. Cinci dintre ei au poziții mai înalte, având numele de profeții"Ulul'azm". Aceștia sunt: Adem (Adam), Nuh (Noe), M탻sâ (Moise),Isa bin Meriem (Isus) și Muhammed - Allah să-i binecuvânteze șisă-i miluiască!Allah Preaînaltul pomenește în Coranul cel Sfânt numele adouăzeci și opt de profeți trimiși: Adem (Adam), Idris (Enach), Nuh(Noe), Hud, Salih (Saleh), Lut (Lot), Ibrahim (Avraam), Ismail(Ishmael), Ishak (Isaac), Ia'kub (Iacob), Iusuf (Iosif), Şuaib, Harun(Aaron), Musa (Moise), Daud (David), Suleiman (Solomon), Eiiub(Iov), Zulkifl, Yunus bin Meta (Iona), Ilias (Elia), Eliesa (Eliasar),Zekeriia (Zaharia), Iahia, Isa bin Meriem (Isus) și Muhammed -Allah să-i binecuvânteze și să-i miluiască!Există păreri contradictorii în ceea ce privește profeția luiZulkarnein, Lokman, Uzeiir și Khidir.
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)