Supunerea fata de Allah Preainaltul si Trimisul Sau

Postat deDan in Marturisirea de credintape 21.02.2012,0 comentarii

Frați musulmani, omul, dintre toate creațiile Bunului Allah, este cea mai nobilă, fiind înzestrat din toate punctele de vedere (ex. : inteligență etc.). Lui i s-au pus la dispoziție toate bunătățile, pentru a căror utilizare foloseşte rațiunea, gândirea proprie. Dar poate să fie la fel un om care îşi foloseşte rațiunea cu acela care nu o face? Se aseamănă cel care dispune de capacitatea sa de gândire cu acela care nu chibzuieşte? Cu toate acestea, fiecaruia îi revin sarcini specifice, subscrise scopului unic, acela de a-L adora pe Allah. Porunca de bază este cea de supunere în fața Sa.

Este obligația fiecărui om să-L slujească pe Allah Preaînaltul. Pentru a ne achita într-un mod strălucit de această nobilă sarcină ne-a fost trimis profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !), încheietorul şirului tuturor profeților, astfel noi fiind onorați prin apartenența la comunitatea sa (ar. ummah). Prin urmare, ca musulmani, dintre toți oamenii, suntem cei mai fericiți.

Aşa cum am citit în Nobilul Coran, "Cei care se supun lui Allah şi Trimisului Său, se tem de Allah şi sunt cu frică de El, aceia vor fi izbânditori." (An-Nur 24 : 52).

Din acest verset rezultă cu claritate cum fericirea noastră este strâns legată de supunerea față de Allah Preaînaltul şi față de profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !), de respectarea poruncilor lor.

În capitolul Al-Haşr, versetul 7, Allah Preaînaltul ne spune :

"Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiți, iar cele de la care vă opreşte, de la acelea opriți-vă şi fiți cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă !"

Iubiți frați musulmani, porunca din Nobilul Coran este aceea de supunere în fața lui Allah Preaînaltul şi a profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !). Noi trebuie să facem tot ceea ce ne este poruncit şi să ne abținem de la ceea ce ne este oprit, luându-l ca exemplu pe Trimisul lui Allah.

Viața sa exemplară reprezintă transpunerea fidelă în practică a poruncilor din Nobilul Coran. Dacă un musulman nu trăieşte aşa cum i-a fost poruncit de Bunul Allah şi de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !), atunci efectele negative ale comportamentului său deviant se vor răsfrânge asupra tuturor musulmanilor. Şi, din nefericire, există nenumărate exemple în această direcție.

Fiecare musulman însă are obligația de a-şi folosi rațiunea şi de a se căi cu sinceritate pentru faptele sale reprobabile, fără a le repeta. Dacă va proceda astfel, va fi şi mai iubit de către Bunul Allah deoarece întoarcerea sa este făcută într-o manieră conştientă. Dacă îi iubim pe Allah Preaînaltul şi pe profetul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !), atunci şi Allah Preaînaltul şi profetul Său ne iubesc pe noi. Această condiționalitate reiese cu claritate atât din versetele Nobilului Coran, cât şi din relatările profetice.

Să fim cu toții conştienți de obligațiile care ne revin. Dacă vedem pe cineva că face o faptă frumoasă, ştim cu toții că avem de câştigat dacă-i urmăm exemplul, însă dacă observăm o faptă rea, suntem datori să-l îndreptăm pe autorul său, fapta respectivă provocându-ne dezgustul.

Mai mult, comportamentul plăcut de Allah Preaînaltul trebuie implementat copiilor noştri încă de la vârsta când sunt mici, cu sufletele curate. Şi aceasta pentru a ne asigura un viitor fericit. Dacă nu vom proceda astfel, regretele care vor urma nu au niciun rost. Procedând astfel, ne vom salva, pe de o parte, pe noi înşine, iar pe de altă parte vom pune bazele unui viitor mai bun pentru copiii noştri.

Să ne rugăm Bunului Allah pentru luminarea minților, să primi Adevărul revelat în Nobilul Coran şi să-l urmăm pas cu pas pe iubitul nostru profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !).

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)