SinucidereaTot ceea ce s-a spus în legătură cu crima uciderii este valabil și pentru sinucidere. Acela care și-a luat sufletul, indiferent de mijlocul prin care a făcut-o, a omorât un suflet a cărui ucidere pe nedrept a fost interzisă de Allah.


Viața omului nu este proprietatea sa, căci nu el a creat sufletul său, nici un mădular din trupul său și nici o celulă din el, ci sufletul său a fost depus în el de către Allah și de aceea el nu are voie să-l neglijeze și cu atât mai puțin să-l atace! Atunci cum ar putea să se elibereze de el? Allah Preaînaltul a grăit:

"Şi nu vă ucideți voi înșivă! Allah este îndurător cu voi!" (An-Nisa':29).


Islamul voiește ca omul să fie puternic și hotărât în înfruntarea cu nenorocirile și nu i-a îngăduit cu nici un chip să fugă de viață, să arunce veșmintele ei din pricina unei nenorociri care s-a abătut asupra lui sau din cauza unei speranțe la care a visat și nu i s-a împlinit. Credinciosul a fost creat pentru luptă, nu pentru a fugi. Credința și firea sa refuză ca el să fugă de pe arena vieții, având cu el arma care nu se tocește și provizia care nu se termină - arma credinței trainice și provizia firii puternice.


Trimisul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - l-a avertizat pe acela care ar cuteza la această crimă oribilă - crima sinuciderii - cu lipsirea de îndurarea lui Allah în Rai și cu mânia care i se va cuveni din partea lui Allah în Iad.


Profetul - Pacea asupra lui! - a zis: "Printre cei de dinaintea voastră s-a aflat un bărbat rănit pe care l-a cuprins teama și a luat un cuțit și și- a făcut o incizie la mână și sângele nu s-a mai oprit până ce a murit. Şi Allah a grăit atunci: Robul Meu s-a grăbit și și-a luat sufletul înainte de a i-l lua Eu. l-am oprit lui intrarea în Rai".[1]


Dacă acestuia i s-a interzis intrarea în Rai din pricina unei răni a cărei durere îi devenise insuportabilă și și-a luat sufletul, atunci cum stau lucrurile cu acela care își ia zilele din pricina unei afaceri în care a pierdut mai puțin sau mai mult sau din cauza unui examen la care nu a reușit sau a unei fete care l-a respins?!


Cei slabi să asculte acestă amenințare cu care a venit acest hadis, tunând și fulgerând: "Acela care s-a aruncat de pe o stâncă și a murit se va afla în focul Gheenei, în care va rămâne veșnic; acela care a sorbit o otravă și și-a luat zilele va sta cu otrava aceea și va sorbi din ea în focul Gheenei în vecii vecilor; acela care-și va lua zilele cu un cuțit va rămâne cu cuțitul acela în mână în focul Gheenei și se va lovi cu el în neștire în vecii vecilor".[2]


 [1] General acceptat (N.A.)

[2] General acceptat (N.A.)

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)