Realitatea lui Isus

Postat deAlina in Religie comparatape 31.10.2011,0 comentarii

Fără îndoială, ați auzit adesea părerea conform căreia Iisus este Dumnezeu, a doua      pesoană din cele trei care alcătuiesc "Sfânta Treime". Totuși, însăși Biblia care este folosită ca bază a cunoașterii despre Iisus și ca fundament al doctrinei creștine dezminte clar această afirmație. Vă sugerăm să consultați propria dumneavoastră Biblie și să       verificați dacă nu cumva următoarele concluzii rezultă din context:

 

1. Dumnezeu este Atoateștiutor........Dar Iisus nu era

 

Când vorbea despre Ziua Judecății,  Iisus mărturisea clar limitele cunoașterii sale  afirmând, " Dar despre acea zi și acea oră nu este om care să știe, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci Tatal." (Marcuss  13:32 și Matei 24:36) Dar Dumnezeu știe tot. Cunoașterea lui nu are limite. Faptul că Iisus, după cum el însuși recunoaște, nu știa când va veni Ziua Judecății, este  dovada clară  că Iisus nu este atoateștiutor, și că, prin urmare, Iisus nu este Dumnezeu.

 

2. Dumnezeu este Atotputernic........Dar Iisus nu era

 

În timp ce înfăptuia minuni, Iisus însuși admitea că puterea pe care o are nu era a lui, ci venea de la Dumnezeu când grăia, "Adevărat, adevărat vă spun vouă, Fiul nu poate face nimic singur, decât ceea ce vede pe Tatal făcând..." (Ioan 5:19). După cum a mai spus, "Eu însumi singur nu pot face nimic: cum aud, așa judec: și judecata mea este corectă; Pentru că eu nu caut să urmez voința mea ci voința Tatălui care m-a trimis."(Ioan 5:30) Dar Dumnezeu nu este doar Atotputernic, el este de asemenea izvorul întregii puteri și autorități.  Faptul că Iisus, după cum recunoaște el însuși, nu putea să facă nimic singur este dovada clară că Iisus nu este atotputernic, și că prin urmare Iisus nu este Dumnezeu.

 

3. Dumnezeu nu are un Dumnezeu ......Dar Iisus avea un Dumnezeu

Dumnezeu este judecatorul suprem și refugiul nostru al tuturor, el nu invocă și nici nu se roagă nimănui altcuiva. Dar Iisus recunoaște că există Unul pe care îl venera și Căruia i se ruga când spunea, "Mă ridic la Tatăl meu și la Tatăl tău, și la Dumnezeul meu și la Dumnezeul tău." (Ioan 20:17). Se știe, de asemenea, că a strigat deznădăjduit când se afla pe cruce,"Doamne, Dumnezeul meu, de ce m-ai uitat?" (Matei 27:46). Dacă Iisus ar fi fost Dumnezeu, atunci n-ar fi zis, "Eu, eu însumi, de ce m-ai uitat pe mine?". N-ar fi fost prostie curată? Când Iisus adresa Rugăciunea lui Dumnezeu (Luca 11:2-4), se ruga el sieși? Când se afla în grădina Ghețimanii se ruga, "O, Tată al meu, dacă se poate izbăvește-mă de aceasta: totuși, facă-se voia ta, nu a mea" (Matei 26:36). Iisus se ruga lui însuși? Faptul că Iisus însuși, prin vorbele și prin faptele sale, recunoștea, venera și se ruga unei alte ființe ca Dumnezeu este dovada clară că El, Iisus nu este Dumnezeu. După cum spune Biblia, Dumnezeu este un spirit invizibil.

 

4. Dar Iisus era făcut din carne si oase

 

În timp ce mii de oamenii l-au văzut pe Iisus și i-au auzit vocea, Iisus însuși spunea că nu este același lucru și cu Dumnezeu când grăia: "Nimeni niciodată nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată" (Ioan 1:18) "N-ați auzit niciodată vocea Lui și nici nu I-ați văzut chipul" (Ioan 5:37) A grăit, de asemenea, în Ioan 4:24: "Dumnezeu este un spirit și cei care îl venerează, trebuie să i se supună în spirit și în adevăr. Faptul că Iisus obișnuia să afirme că nimeni nu l-a văzut și nici nu l-a auzit  pe Dumnezeu, în timp ce adepții lui îl și vedeau și îl și auzeau, este dovada clară că Iisus nu este Dumnezeu.

 

NIMENI NU ESTE MAI MARE DECíƒ"šT DUMNEZEU ŞI NIMENI NU POATE Sí„"š ÎL DIRIJEZE....

DAR IISUS A RECUNOSCUT

CINEVA MAI MARE DECíƒ"šT EL ÎNSUŞI A Cí„"šRUI....

 

5. Voința era diferită de a sa

Poate cea mai clară indicație pe care o avem cu privire la faptul că Iisus și Dumnezeu nu sunt egali, și prin urmare nu sunt unul și același, vine din nou din gura lui Iisus însuși, care a spus în Ioan 14:28: "Tatăl meu este mai mare decât mine." Când cineva făcea referire la el ca la un învățător bun în Luca 18:19, Iisus răspundea: "De ce îmi spui mie că sunt bun? Nimeni nu e bun în afară de unul, adică de Dumnezeu..". În plus, Iisus făcea clar distincția între el și Dumnezeu când spunea, "Am venit pe lume și am venit de la Dumnezeu, și nici nu am venit de unul singur, ci El m-a trimis."(Ioan 8:42) Iisus a dat dovezi clare despre supunerea lui față de Dumnezeu, și nu de egalitate cu Dumnezeu, când grăia în Luca 22:42 " facă-se voia Ta, nu a mea" și in Ioan 5:30, "Nu caut voia mea ci voia Tatălui care m-a trimis". Faptul că Iisus obișnuia să admită faptul că nu a venit în lume din proprie inițiativă dar că a fost trimis, că obișnuia să recunoască superioritatea altei ființe și că obișnuia să-și disprețuiască propria-i voință din respect pentru a susține voința altuia, fac dovada clară a faptului că  Iisus nu este Ființa Supremă și prin urmare Iisus nu este Dumnezeu.

 

Concluzie

Biserica recunoaște Biblia ca sursă primară de cunoaștere despre Dumnezeu și despre Iisus. Dar de vreme ce Biblia clarifică faptul că Iisus nu este Ființa Supremă și că Ființa Supremă nu este Iisus, pe ce baze ați ajuns să credeți altfel?

 Credința ca Ființa Supremă este o Treime este falsă și complet nefundamentată de vorbele lui Iisus așa cum sunt ele prezentate în Biblie. Dumnezeu este unul, nu trei. El este o unitate perfectă.

 Daca sunteți interesați să aflați adevărul despre Dumnezeu și relația ta cu El, va invităm să cercetați religia Islamului.

 

Care este Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Iisus

A. Referitor la filiația lui Iisus

"Acesta (era) Iisus, fiul Mariei: (este) o declarație a adevărului  asupra căruia se ceartă (în zadar). Nu i se potrivește (măreției) lui Allah nașterea unui Fiu.  Mărire Lui! Când concepe creația  El doar spune "Å¡Fii " și este".

Capitolul 19, Versetele 34-35

"Ei spun  (Allah) Preamăritul a conceput un fiu!" Cu adevărat ați venit cu o idee cât se poate de monstruoasă! De parcă cerurile stau să izbucnească, pământul să se crape în două și munții să se facă pulbere. Să se spună despre (Allah) Preamăritul că ar avea un fiu. Căci nu se potrivește cu măreția lui (Allah) Preamăritul ca Acestuia să i se nască un fiu. Nu există ființă în ceruri sau pe pământ care să nu trebuie să vină la (Allah) Preamăritul ca slujitor al Său."

Capitolul 19, Versetele 88:93

 "Această similitudine a lui Iisus dinaintea lui Allah este aceea a lui Adam: L-a creat pe Adam din țărână și apoi i-a zis " Să fie" și a fost"

Capitolul 3, Versetul 59

 O voi, oameni ai Cărții! Nu faceți excese în credința voastră: și nici nu se cuvine să spuneți altceva despre Allah decât adevărul. Iisus Hristos, fiul Mariei, a fost (doar) un Apostol al lui Allah și Cuvântul Său care s-a întrupat din Maria  și un Spirit trimis de El: deci credeți în Allah și în Apostolii lui. Dar să nu spuneți "Treime": renunțați: va fi mai bine pentru voi: pentru că Allah este Unul Singur: Slavă Lui: (căci Slăvit este el) că este mai presus de a avea un fiu. Că ale Lui sunt toate lucrurile din cer și de pe pământ. Destul este Allah Stăpânul vieții noastre."

Capitolul 4, Versetul 171

 B. Referitor la Iisus ca fiind Dumnezeu:

"Fiți cu luare aminte! Allah va spune "O, Iisus, fiu al Mariei! Ai spus tu oamenilor "venerați-mă pe mine și pe mama mea ca zei, știrbind din măreția lui Allah"? El va răspunde: Slavă í…¢ie! nu am putut să spun niciodată ceea ce nu aveam nici un drept (să spun). Daca aș fi spus asemenea lucru, Tu ai fi știut. Tu știi ce se află în inima mea, deși eu nu am cum să știu ce este în a Ta. Pentru că Tu știi tot ceea ce este ascuns. "Nu le-am spus niciodată altceva decât ceea ce tu mi-ai poruncit să spun. "Venerați-l pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru", și eu am vegheat asupra lor cât timp am stat printre ei; când m-ai luat la tine tu ai vegheat asupra lor și tu ești Martorul tuturor lucrurilor." Capitolul 5, Versetele116-117

C. Referitor La Crucificarea Lui Iisus

"Că au respins credința: că au rostit împotriva Mariei o acuzație gravă și neadevărată. Că au spus (ca să se laude) "L-am omorât pe Iisus Hristos, fiul Mariei, Apostolul lui Allah"; dar nu l-au omorât și nici nu l-au crucificat, ci așa a fost făcut să pară și cei care nu sunt de aceeași părere sunt plini de îndoială fără să fie (siguri), ci lansând ipoteze, căci cu siguranță nu l-au omorât. Şi nici Allah nu l-a ridicat la El; iar Allah este Cel mai Puternic. Şi nici unul dintre oamenii Cărții nu trebuie să uite să creadă în înainte de moarte; iar în Ziua de Apoi el va fi martor împotriva acestora"

Capitolul 4, Versetele 156-159.

 

Toate citatele din Coran au fost preluate din traducerea aparținând lui Abdullah Yusuf Ali a "Sensul Sfântului Coran", publicat de Amana Corporation, Brentwood, Maryland, USA, 1993.

 

Toate citatele din Biblie au fost extrase din Sfânta Biblie (Versiunea autorizată a Regelui James), Riverside Book & Bible House, Iowa Falls, IA50126, publicată de World Bible Publishers, Inc.

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)