Profetul nostru MuhammedMuhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupralui!) este mesagerul și preferatul lui Allah Preaînaltul. El este celmai îndrăgit și ultimul mesager al lui Allah Preaînaltul.Muhammed (Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască!) s-anăscut la Mekka, în data de 12 Rebi'ul aual, luni, în zori, dată cecorespunde cu 20 aprilie 571 d.C. Tatăl său Abdullah a murit încăînainte de nașterea profetului. Când avea șase ani i-a murit mama,iar când avea opt ani, i-a murit și bunicul. L-a crescut unchiul dinpartea tatălui, Abu Talib. La douăzeci și cinci de ani s-a căsătoritcu Khadija.Din această căsătorie a avut patru fiice și doi fii. Numeleprimului fiu născut a fost Kasim, drept pentru care i se mai spuneși Abul-Kasim.
 Când avea patruzeci de ani, a fost transmisă tuturoroamenilor și djinnilor profeția lui.Peste trei ani a început să cheme oamenii la credință. Cândavea cincizeci și doi de ani a avut loc călătoria sa nocturnă șiînălțarea sa în cele șapte ceruri, în noaptea cînd s-a deplasat de laMekka la Ierusalim. Această călătorie a sa poartă numele de Mi'raj(Înălțare). Aici a văzut raiul, infernul și a vorbit cu Allah Preaînaltul.Tot atunci a devenit fard (obligatoriu) efectuarea de cinci ori pe zi,a rugăciunii. După istorici, în anul 622 d.C., la porunca lui AllahPreaînaltul, el a emigrat de la Mekka la Medina. Aceastăstrămutare, emigrare poartă numele de Hegira.
Data de 16 iulie 622 d.C., data sosirii lui Muhammed (Allahsă-l binecuvânteze și să-l miluiască!) în satul Kuba, din suburbiaorașului Medina, este considerată începutul anului musulman careîncepe cu luna Muharrem al aceluiași an 622 d.C., unde un aneste alcătuit din douăsprezece luni lunare, calculate după timpulde rotație a satelitului planetei noastre Luna, în jurul Pământului.Muhammed (Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască!) arăposat luni, înainte de prânz, pe data de 8 Rabi'ul auual, anul 11,după calendarul musulman și anul 632 d.C. A fost înmormântat în noaptea de marți spre miercuri în aceeași odaie unde a și decedat.La moarte avea 63 de ani după anul lunar și 61 de ani după anulsolar.
Profetul Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fieasupra lui!) era alb. Era cel mai frumos și cel mai prezentabil omîntre oameni. Frumusețea lui nu putea fi intuită de toată lumea.Viața celui care îl vedea în realitate sau chiar în vis, se schimbadefinitiv, devenind plăcută și fericită. Din toate punctele de vedere,el era superior tuturor oamenilor de pretutindeni; nu a avut și nu vaavea egal în trecut și în viitor, pe vecie.Era cu mult mai inteligent, mai înzestrat și mai integru decâtorice alt om, iar în ceea ce privește forța cu care era înzestrattrupul său, nu exista un alt om mai puternic decât el.
În copilărie a călătorit de două ori împreună cu negustoriiorașului său în părțile Damascului (Şam) și a trecut prin orașulBasra. Nu a mai călătorit niciodată. Muhammed (pacea șibinecuvântarea fie asupra lui!) nu era cititor, adică nu mersesedeloc la școală și nici în particular nu fusese învățat în ale cititului.Dar, cu toate acestea, era erudit. Orice dorea să afle, să învețe, săcunoască reușea imediat, fiind mereu ajutat de Allah Preaînaltul.
Arhanghelul Gavriil - pacea lui Allah asupra lui! - era mereu înpreajma lui pentru a-i veni imediat în ajutor. Sfînta sa inimă radialumină asemenea soarelui. Lumina cunoașterii, a științei pe care oemitea el, asemenea undelor radio, se propaga peste tot, pepământ și în ceruri.Allah Preaînaltul prin intermediul arhanghelului Gavriil i-arevelat lui Muhammed (Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască!),Coranul cel Sfânt. A poruncit oamenilor lucrurile necesare șifolositoare atât în Lumea pământească cât și în Lumea de Apoi. Ainterzis lucrurile nefolositoare și dăunătoare. Toate aceste porunci,îndemnuri și interziceri laolaltă, reprezintă religia islamică sauislamul sau, altfel spus, Ahkam Ilahiie, adică Poruncile Divine.Fiecare cuvânt al lui Muhammed (Allah să-l binecuvânteze șisă-l miluiască!) este drept, prețios și folositor.
 Cine crede încuvântul lui este Mumin sau Muslim (musulman), iar cel care nu crede chiar și într-un singur cuvânt al său este Kafir (necredincios,ateu).  Allah Preaînaltul îi iubește pe musulmani. El nu îi ține peaceștia în iad pe vecie. Ori nu îi trimite deloc în iad, ori, deși îitrimite acolo pentru păcatele săvârșite, totuși mai apoi îieliberează. În schimb kafirul nu poate intra în rai, îi este interzis. Eleste trimis direct în iad și nici nu mai poate ieși vreodată de acolo.
Credința în trimisul lui Allah Preaînaltul, dragostea față de elreprezintă sursa binelui, tihnei și a tuturor fericirilor, iar, din contră,lipsa acestora conduc la nenorociri, la tot felul de necazuri șichinuri.Muhammed (Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască!)comparativ cu ceilalți oameni avea mai multă știință, cultură,pricepere, exactitate, inteligență, minte, generozitate, modestie,toleranță, mărinimie, răbdare, perseverență, devotament, fidelitate,credibilitate, curaj, prestanță, bărbăție, elocvență, înțelegere,finețe, virtute, mărinimie, conștiință, decență, abstinență,supușenie. Nu era ranchiunos, nu ținea dușmănie, ba din contrăera foarte iertător. În războiul Uhud când necredincioșii i-au rănitfața și i-au spart dinții, el s-a rugat astfel: "Doamne! Iartă-i peaceștia! Iartă-le ignoranța!"Muhammed - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! -posedă foarte multe trăsături de caracter frumoase. 
Fiecaremusulman trebuie să le afle și să le însușească. Procedând în felulacesta, vom reuși să fim feriți de nenorociri și lipsuri în viațalumească și în viața de apoi, și, de asemenea, vom reuși săcâștigăm bunăvoința și protecția Profetului nostru - Allah să-lbinecuvânteze și să-l miluiască!.
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)