Profetul Muhammed (Pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa!) astazi


Unul din cinci oameni este ferm convins că Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este ultimul profet al lui Allah. El a fost musulman, iar astăzi sunt peste 1,3 miliarde de musulmani în lume. Nu doar indivizi, ci și țări întregi sunt mândre să-și declare supunerea față de trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Există astăzi 54 de state musulmane, de diferite dimensiuni, de la state mari âˆ"™ precum Indonezia și Bangladesh, cu populații de 200 și, respectiv, 125 milioane de oameni âˆ"™ la state mici, cu o populație de 230 000 și 260 000 de oameni, precum Maldive sau sultanatul Brunei. Chiar și în țări nemusulmane există o importantă minoritate musulmană: de exemplu, în India sunt 120 de milioane de musulmani, iar în China âˆ"™ 20 de milioane.

Într-adevăr, în ultima jumătate a secolului trecut, Islamul, religia adusă de către profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a devenit a doua religie în majoritatea țărilor europene, dar și în Canada și America.

Adepții profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) aparțin tuturor raselor umane: albă, neagră, roșie sau galbenă. Fie că ești în Asia, Africa, Europa sau America, în fiecare colț al acestui pământ vei întâlni musulmani. Ei trăiesc în metropole dezvoltate, dar și în cel mai primitiv cort de nomad, sat sau cătun. Acum ca și întotdeauna, de-a lungul secolelor, pe întreaga planetă, de la un capăt la altul, milioane de bărbați și femei au trăit toată viața iubindu-l pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și încercând să calce pe urmele lui; nimeni nu a mai fost iubit și urmat precum Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Ei au trăit și au murit, au crezut și au acționat, s-au căsătorit și 10au întemeiat familii, au adorat și au guvernat, au făcut război și au încheiat pace, ba chiar au mâncat și s-au îmbrăcat, au pășit și au dormit ca el sau așa cum i-a învățat el să facă.  Într-adevăr, niciodată în istorie, niciun om nu a influențat omenirea, chiar și după moartea sa, atât de profund și de amplu precum a făcut-o Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El aduce lumină și pace în nenumărate inimi și vieți. Oamenii îl iubesc mai mult decât pe ei înșiși. În el găsesc cea mai mare sursă de inspirație și îndrumare. El este norma fundamentală și exemplul perfect pentru omenire. Credința în el reprezintă suportul și sursa lor principală de sprijin și alinare în mijlocul vicisitudinilor și necazurilor. Tot la el se caută îndrumare în timpul turbulențelor sociale și politice. El i-a inspirat întotdeauna să acceadă la un nivel din ce în ce mai înalt de elevare spirituală și morală și încă face acest lucru. Pe scurt, oamenii cred că prin profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), un om ca și ei, Allah le-a vorbit; EL l-a îndrumat pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să trăiascăprintre ei, stabilind un exemplu și un model valabil în eternitate. Chiar și în zilele noastre, el motivează și determină populații întregi să-și dorească și să se străduiască să-și modeleze viața privată și cea politică, precum și diverse alte aspecte, conform învățăturilor lui.

Începutul vieții în Mekka

În anul 570 după Iisus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a născut Muhammed la Mekka, acolo unde este astăzi Arabia Saudită. Arabia reprezintă din toate punctele de vedere leagănul civilizației umane. Cele mai vechi rămășițe umane găsite până acum provin din această zonă. Înconjurat de dealuri roșii, negre și maro de origine vulcanică, cam la 80 de kilometri la est de Marea Roșie, se află orașul Mekka. În vremurile acelea era doar un orășel comercial pe vechiul drum "al tămâii" pe care treceau marile caravane comerciale între nord și sud.

Oricum, orașul Mekka a fost și rămâne important pentru un motiv cu totul diferit: aici se află Kaaba - "Prima Casă" construită cu scopul de a-L venera pe Allah. Cu mai bine de 1000 de ani înainte ca profetul Solomon să construiascătemplul din Ierusalim, strămoșul său, profetul Avraam, ajutat de fiul său cel mare, profetul Ismail (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!), a reconstruit Kaaba pornind de la fundațiile sale mai vechi.

Aproape de Kaaba este izvorul Zam-Zam care dateazătot din timpul profetului Avraam (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Acesta a fost izvorul miraculos trimis din cer pentru a salva viața bebelușului Ismail.

În Biblie se relatează:

"Şi a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer către Agar și a zis: «Ce e, Agar? Nu te teme, că a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este! Scoală, ridică copilul și-l ține de mână, căci am să fac din el un popor mare!». Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii și a văzut o fântână cu apă, și mergând, și-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Şi era Dumnezeu cu 12copilul și a crescut acesta, a locuit în pustietate, și s-a făcut arcaș." (Geneza 21: 17-20).

Sau așa cum este scris în Psalmi:

"Când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări."  (Psalmi 84: 6).

Mekka nu a avut niciodată și nici acum nu are ceva care să te ispitească să te stabilești acolo. Este un loc sterp și pustiu, unde nici iarba nu crește. Erau izvoare și numeroase fântâni în apropiere de Taif și la o scurtă distanță de Medina. Acolo a fost însă prima Casă a lui Allah âˆ"™ un simplu cub, obișnuit din punct de vedere arhitectural, dar spiritual și cultural cea mai remarcabilă sursă și izvor de viață care a atras oameni din toată lumea, devenind cel mai important loc de pe pământ. De aceea Mekka a fost întotdeauna un mare centru de pelerinaj. Până când s-a născut Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ultimii păzitori ai Kaabei din tribul Quraiș avuseseră peste trei sute de idoli așezați în jurul acesteia pentru a fi venerați ca dumnezei, zei și protectori alături de Allah cel Unic.

Muhammed era un descendent direct al profetului Avraam, prin profetul Ismail (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!). El făcea parte dintr-un clan nobil, sărac, dar puternic din punct de vedere politic âˆ"™ clanul lui Banu Hașim din tribul Quraiș. Ca păzitori ai Kaabei âˆ"™ Casa lui Allah și loc de pelerinaj al întregii Arabii, oamenii din tribul Quraiș erau considerați cei mai puternici dintre toate triburile arabe. Hașim era responsabil de strângerea taxelor și servirea pelerinilor cu apă și mâncare. Tatăl lui Muhammed (Pacea și binecuvântarealui Allah fie asupra sa!) a murit înainte de nașterea sa. Mama lui, Amina, a murit când el avea numai șase ani. Orfan de ambii părinți, a fost luat în grija bunicului său, Abd al Muttalib.

Totuși, doi ani mai târziu, a rămas și fără bunicul său și a fost încredințat unchiului său, Abu Talib. După nașterea sa, micul Muhammed a fost dat unei doici beduine pentru a fi alăptat; o 13parte din copilăria sa și-a petrecut-o în deșert, în tribul Bani Sad ibn Bakr care locuia în sud-estul Mekkăi. Acesta era obiceiul marilor familii din Mekka. Când a crescut, și-a câștigat existența, asemenea altor profeți, fiind păstor de oi și capre. Unchiul și tutorele său l-a luat cu el în călătoriile sale comerciale în marea Sirie. Astfel, el a câștigat experiență în negoț. Datorită priceperii și corectitudinii sale, oamenii care nu puteau călători l-au rugat să se ocupe și de afacerile lor. La vârsta de 25 de ani, Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a căsătorit cu Khadija, o văduvă cu 15 ani mai mare decât el. Ea era o comerciantă bogată din Mekka, iar Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se ocupase de câteva dintre afacerile ei. Ea a fost cea care l-a cerut în căsătorie. Timp de 25 de ani, până la moartea sa, Khadija a fost nu doar soția, ci și cel mai apropiat prieten al Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ea i-a născut șase copii: doi băieți și patru fete âˆ"™ doar fetele au supraviețuit.

Până la vârsta de 40 de ani, Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dus o viață obișnuită; nimic nu prevestea că va fi profet. Ceea ce îl diferenția de compatrioții săi era sinceritatea și integritatea lui morală, simțul dreptății și compasiunea pentru cei săraci, chinuiți și asupriți, precum și refuzul său categoric de a adora vreun idol sau de a face ceva imoral. El era respectat de popor pentru aceste calități; a fost supranumit Al-Amin, "Cel demn de încredere", "Cel sincer" sau As-Sadiq, "Cel corect" - aceste apelative erau pe buzele tuturor atunci când se vorbea despre Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); însuși numele său înseamna "Cel lăudat". La o vârstă foarte fragedă, Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a aprobat cu entuziasm un pact prin care se dorea protejarea celor slabi și nedreptățiți de către unii conducători ai tribului Quraiș. El a participat la jurământ și a jurat împreunăcu ei că "de acum înainte vor sta împreună, vor fi ca un singur 14om și de partea celor asupriți, împotriva asupritorilor, pânăcând se va face dreptate, chiar dacă acel asuprit e din tribul Quraiș sau din afara lui." Câțiva ani mai târziu, la Medina, profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună: "Am aderat în casa lui Abdallah, fiul lui Judan, la un pact atât de minunat, încât nu așda participarea mea la el nici măcar pentru o turmă de cămile roșii și, dacă acum, în Islam, aș fi chemat la un astfel de pact, aș răspunde bucuros invitației."

O mărturie referitoare la caracterul lui Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cea a Khadijei, soția sa, care l-a consolat pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) după ce acesta a primit prima revelație: "Tu menții legăturile de rudenie, spui adevărul, iei apărarea celui slab, îi întâmpini pe oaspeți și îi ajuți pe cei aflați la nevoie."

Înțelepciunea lui Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era recunoscută unanim. Odată, în timp ce restaurau Kaaba, diferite clanuri Quraiș își disputau violent dreptul cu privire la cel care ar trebui să aibă onoarea de a pune Piatra Neagră la locul ei. Cum erau pe cale de a-și scoate săbiile din teacă și a se război, l-au rugat pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să medieze între ei și pacea a fost restabilită. El a așezat Piatra Neagră pe mantia lui și i-a rugat pe toți șefii de clan să apuce de margini pentru a o ridica, după care a reașezat cu mâinile sale piatra la locul ei.


       fragment din cartea"CINE ESTE MUHAMMED?(Pacea și binecuvântarea lui Allah                                                              fie asupra sa!), autorKhurram Murad

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)