Profetii în Coran

Postat deAlina in Credinta in Profetipe 15.10.2011,0 comentarii

În ceea ce urmează vom încerca să vă prezentăm pe scurt numele Profeților menționați în Coran și numărul versetelor în care au fost menționați. În cazul în care numele lui s-a repetat de mai multe ori în același verset adăugăm semnul plus și numărul de câte ori a fost repetat după plus.

ADEM (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 25

- Bakara (31, 33, 34, 35, 37)
- Al-Imran (33, 59)
- Maideh (27)
- A'raf (11, 14, 26, 27, 31, 35, 172)
- Isra'a (61, 70)
- Kehf (50)
- Meriem (58)
- Taha (115, 116, 117, 120, 121)
- Ya Sin (60)

IDRIS (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): 2

- Meriem (56)
- Enbia (85)

NUH (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 43

- Al-Imran (33)
- Şuara (105)
- Nisa(163)
- Ankebut (14)
- Anam(84)
- Ahzab (7)
- A'raf (59, 69)
- Saffat (75, 79)
- Tewbeh (70)
- Sad (12)
- Yunus (71)
- Gafir (5, 31)
- Hud(25, 32, 36, 42, 45, 46, 48, 89)
- Şura (13)
- Ibrahim (9)
- Kaf(12)
- Isra (3, 17)
- Zariyat (46)
- Meriem (58)
- Nejm (52)
- Enbia (76)
- Kamer (9)
- Hajj (42)
- Hadid (26)
- Muminun(23)
- Tehrim(10)
- Furkan(37)
- Nuh (1, 21, 26)

HUD (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 6

- Hud (50, 53, 58, 60, 89)
- Şuara (124)

SALIH (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 9

- Araf (73, 75 , 77)
- Hud (61. 62, 66, 89)
- Şuara (142)
- Neml (45)

IBRAHIM (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 63

- Bakara (124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260)
- Al-Imran (33, 65, 67, 68, 84, 95, 97,)
- Şuara (69)
- Nisa ( 54, 125, 163)
- Ankebut (16, 31)
- En'am (74, 75, 83, 161)
- Ahzab (7)
- Tewbe (70, 114)
- Saffat (83, 104, 109)
- Hud (69, 74, 75, 76)
- Sad (45)
- Yusuf (6, 38)
- Şura (13)
- Ibrahim (35)
- Zuhruf (36)
- Hijr (51)
- Zariyat (24)
- Nahl (120, 133)
- Nejm(37)
- Meryem (41, 46, 58)
- Hadid (26)
- Enbia (51, 60, 63)
- Mumtehine (4)
- Hajj (36,43)
-`A`la(19)

LUT (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 27

- Enam (87)
- Araf (80)
- Hud (7,74,77,81,89)
- Hijr (59,61,71,74)
- Hajj (42)
- Şuara (16,161,167)
- Neml (54.56)
- Ankebut (26,28,32,33)
- Saffat (133)
- Sad (13)
- Kaf (13)
- Kamar (33,34)
- Tehrim (10)

ISMAIL (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 12

- Bakarah (125,127,133,136,140)
- Al-Imran (84)
- Nisa (163)
- En'am (86)
- Ibrahim (39)
- Meriem (54)
- Enbia (85)
- Sad (48)

ISHAK (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 17

- Bakarah (133,136,140)
- Al-Imran (84)
- Nisa (163)
- Enam (84)
- Hud (71)
- Yusuf (6,38)
- Ibrahim (39)
- Meriem (49)
- Enbia (72)
- Ankebut (27)
- Safat (112,113)
- Sad (45)

YAKUB (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 16

- Bakarah (132,133,136,140)
- Imran (84)
- Nisa (163)
- Enam (84)
- Hud (71)
- Yusuf (6,38,68)
- Meriem (6,49)
- Enbia (72)
- Ankebut (27)
- Sad (45)

YUSUF (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 27

- Enam (84)
- Yusuf (4,7,8,9,10,11,17,21,29,46,51,56,58,69,72,77,80,84,85,87,89,90, 94,99)
- Araf (34)


SUAYB (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 11

- Ara (85,88,90,92)
- Hud (84,87,91,94)
- Şuara (177)
- Ankebut (36)


EYUB (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- Nisa (163)
- Enam (84)
- Enbia (83)
- Sad (41)

ZUL-KIFL (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 2

- El-Enbia (85)
- Sad (48)

MUSA (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 136

- Bakarah (51,53,54,55,60,61,67,87,92,108,136,246,248)
- Al-Imran (84,153+2)
- Nisa (164)
- Maideh (20,22,24)
- An'am (84,91,153)
- Araf (103,104,115,117,122,127,128,131,134,138,142+2,143+2,144,
148,150,154,155,159,160)
- Yunus (75,77,80.81.83,87,88)
- Hud (17,96,110)
- Ibrahim (5,6,8)
- Isra'a (2,101+2)
- Kehf (60,66)
- Meriem (51)
- Taha (9,11,17,19,36,40,49,57,61,65,67,70,77,83,83,88,91)
- Enbia (48)
- Haj (44)
- Muminun (45,49)
- Furkan (35,86)
- Şuara (10,43,45,48,52,61,63,65)
- Nem l(7,9,10)
- Kasas (3,7,10,15,18,19,20,29,30,31,36,37,38,43,44,48+2,76)
- Ankebut (39)
- Secdeh (23)
- Ahzab (7,69)
- Safat (114,120)
- Gafir (23,26,27,37,53)
- Fussilet (45)
- Şura (13)
- Zuhruf (46)
- Ahkaf (12,30)
- Zariat (38)
- Nejm (36)
- Saf (5)
- Naziat (15)
- A'ala (19)

HARUN (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 19

- Bakarah (248)
- Nisa (163)
- En'am (84)
- A'raf (122,142)
- Yunus (75)
- Meriem (53)
- Taha (30,70,90,92)
- Enbia (48)
- Muminun (45)
- Furkan (35)
- Şuara (13,48)
- Kasas (34)
- Saffat (114,120)

DAUD (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 16

- Bakarah (251)
- Nisa (163)
- Maideh (78)
- Enam (84)
- Isra (55)
- Enbia (78,79)
- Neml (15,16)
- Seba (10,13)
- Sad (17,22,24,26,30)

SULEYMAN (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 17

- Bakarah (102+2)
- Nisa (163)
- En'am (84)
- Enbia (78,79,81)
- Neml (15,16,17,18,30,36,44)
- Seba (13)
- Sad (30,34)

ILIYAS (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 1

- En'am(85)

EL-YESA(pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 2

- En'am (86)
- Sad (48)

YUNUS (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- Nisa(163)
- Enam(86)
- Yunus(98)
- Saffat(139)

ZEKERIYA (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 7

- Al-Imran (37 de doua ori,38)
- En'am (85)
- Meryem (2,7)
- Enbia (89)

YAHYA (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- En'am (85)
- Meryem (7,12)
- Enbia (9)

ISA (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 25

- Bakara (87,136,253)
- Al-Imran (45,52,55,59,84)
- Nisa (157,163,171)
- Maide (46,78,110,112,114,116)
- En'am (85)
- Meryem (34)
- Ahzab (70)
- Şura (13)
- Zuhruf (63)
- Hadid (27)
- Saff (6,14)

MUHAMMED (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 4

- Al-Imran (144)
- Ahzab (40)
- Muhammed (2)
- Feth (29)

LOKMAN (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 2

- Lokman (12,13)

EL-ESBAT : (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lor) : 4

- Bakara (136,140)
- Al-Imran (84)
- Nisa (163)
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)