Privirea la fata ceruta in casatorie

Postat deAlina in Fiqh-ul familieipe 30.11.2011,0 comentarii

Musulmanului îi este îngăduit să priveasă la logodnica sa, dacă se hotărăște să se căsătorească și voiește să ceară mâna unei femei, înainte de căsătoria propriu-zisă, pentru a face acest pas în deplină cunoștință, pentru a nu porni la drum legat la ochi, astfel încât să fie ferit de căderea în greșeală și de încurcarea în ceea ce nu-i place.

Aceasta și pentru că ochiul este solul inimii și se poate întâmpla ca întâlnirea ochilor să fie o cale spre întâlnirea inimilor și însoțirea sufletelor.

Muslim a relatat că Abu Hurayra a zis: Mă aflam la Profet - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - și a venit la el un bărbat și i-a spus că s-a însurat cu o femeie din rândul ansarilor. "Te-ai uitat la ea?" I-a întrebat Trimisul lui Allah - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! Nu! I-a răspuns bărbatul. Atunci el a zis: "Du-te și privește la ea, căci în ochii ansarilor se află ceva!"

Al-Maghira bin Şu'ba a relatat că a cerut mâna unei femei și Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - i-a zis: "Privește la ea, căci este mai bine să vă potriviți amândoi!" Atunci s-a dus la părinții ei și le-a transmis vorbele Profetului - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - dar se pare că lor nu le-a prea convenit lucrul acesta. însă femeia a auzit din odaia ei vorbele lui și a zis: Dacă Trimisul lui Allah ți-a poruncit să te uiți [Ia mine], atunci uită-te! Şi a mai adăugat Al-Maghira: Şi m-am uitat la ea și am luat-o de nevastă![1]

Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - nu a stabilit nici pentru Al-Maghira, nici pentru celălalt bărbat măsura în care le este îngăduit să privească la femeia cerută în căsătorie. Unii învățați au zis referitor la aceasta că este vorba numai de față și de palme, însă fața și palmele pot fi văzute și fără să fie nevoie de cererea în căsătorie. De vreme ce aceasta este o excepție, trebuie să fie permis să se vadă mai mult decât ceea ce este posibil în condiții obișnuite. într-un hadis se relatează: "Dacă unul dintre voi a cerut o muiere în căsătorie și poate să vadă la ea ceva care să-l îndemne la căsătoria cu ea, atunci să o facă!"[2]

Unii învățați au exagerat în ceea ce privește măsura în care este permis să fie văzută o femeie, iar alții au exagerat în privința restricțiilor, dar binele se află în calea de mijloc și în moderație. Unii cercetători apreciază că cel care cere o fată în căsătorie în epoca actuală poate să o vadă în veșmintele în care apare în fața tatălui ei, a fratelui ei și a celorlalți cu care nu-i este îngăduit să se căsătorească, fără nici un fel de reținere. Un cercetător a afirmat: "Ba el, în conformitate cu Sunna, are voie să o însoțească împreună cu tatăl ei sau cu un alt bărbat dintre aceia cărora nu le este îngăduită căsătoria cu ea, îmbrăcată în veșmintele ei legale, în vizitele ei obișnuite sau în locurile îngăduite, pentru a observa mintea ei, gustul ei, trăsăturile personalității ei, căci aceasta se încadrează în afirmația că "dacă poate să vadă la ea ceva care să-l îndemne la căsătoria cu ea, atunci să o facă".

El poate să privească la ea cu asentimentul ei și al familiei ei, după cum poate să privească la ea și fără ca ea sau cineva din familia ei să știe acest lucru, cât timp face lucrul acesta cu intenția de a se căsători. Jabir bin Abd Allah a zis despre soția lui: Mă ascundeam de ea sub pomi ca să o pot vedea.

Iar din hadisul despre Al-Maghira pe care l-am menționat mai sus aflăm că tatălui musulman nu-i este îngăduit să-l împiedice să o vadă pe fiica sa pe acela care dorește cu adevărat să se însoare cu ea, luând ca pretext Sunna. Este necesar ca tradițiile să fie subordonate legii revelate {șari'a) și nu legea revelată să fie subordonată tradițiilor.

 In același timp nici tatălui, nici celui care dorește să se căsătorească și nici fetei cerute în căsătorie nu le este permis să se folosească de această îngăduință pentru a se permite tânărului și tinerei ca, sub acoperirea logodnei, să se ducă în locuri de distracție, în parcuri sau în piețe, fără a fi însoțiți de cineva dintre aceia cărora nu le este îngăduit să se însoare cu ea, așa cum procedează astăzi cei îndrăgostiți de tradițiile occidentale.

Natura Islamului respinge atât extremismul de dreapta cât și extremismul de stânga.


 [1] Relatat de Ahmad, de Ibn Maja, de At-Tirmizi, de Ibn Habban și de Ad-Darimi (N.A.)

[2] Relatat de Abu Dawud (N.A.)

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)