Prima saptamana de dupa revelatie


Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), după experiența pe care a avut-o în peșteră, a fugit speriat de pe munte, tremurând. A sosit acasă obosit și transpirat și i-a spus soției: "Acoperă-mă, acoperă-mă!". Îi era teamă și frig. Aceasta dovedește că încă nu știa faptul că era profet sau că acea entitate cu care se întâlnise în peșteră era Îngerul Gibril (Pacea fie asupra sa!). Nu știa nici dacă ceea ce i se întâmpla era ceva bun sau rău. Era speriat, pentru că Îngerul Gibril (Pacea fie asupra sa!) venise în chip de înger și nu în formă umană. Era într-adevăr înfricoșător pentru el, mai ales dacă ne reamintim versetul în care Allah Preaînaltul spune: "Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte, l-ai fi văzut tu umilindu-se și despicându-se de frica lui Allah. Şi aceste pilde le dăm Noi oamenilor pentru ca ei să cugete". (Sura Al-Hașr: 21).

Când soția sa l-a întrebat ce i s-a întâmplat, el i-a spus: "Mi-e frică pentru mine însumi" și a început să-i povestească ce i se întâmplase. Era cea mai stranie poveste din viața sa. Pentru a-l liniști, Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) i-a spus: "Nu, jur pe Allah că El niciodată nu s-ar mânia pe tine! Tu îți ajuți rudele, îi iei apărarea celui slab, îl ajuți pe sărac și pe cel aflat în nevoie, tu întâmpini oaspeții și înduri multe greutăți pe calea adevărului".

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt: "O, voi, oameni! Fiți cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură ființă și a făcut din aceasta și pe perechea ei..." (Sura An-Nisa"Ë: 1).

Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) l-a ascultat și l-a încurajat. Datorită comportamentului ei, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat să-și aducă aminte de ea chiar și după moartea ei.

Există numeroase relatări despre bunele maniere. Într-una dintre ele, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: "Faptele bune sunt cele care îl vor înălța pe om în Ziua Judecății".

"Cei mai buni în credință dintre voi sunt cei care au cel mai bun comportament".

"Cei mai dragi mie și cei mai apropiați de mine în Ziua Judecății vor fi cei care au cel mai bun comportament".

"Lucrurile care le vor garanta oamenilor Raiul suntevlavia și comportamentul frumos".

Pentru a-l liniști, Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) i-a spus: "Am un văr al cărui nume e Waraqa ibn Nawfel, care esteun bătrân de aproape 90 de ani, dar e un om învățat; a studiat Tora și Biblia foarte bine". Ea a dorit ca soțul ei să se consulte cu acesta.

Waraqa ibn Nawfel era un bărbat foarte bătrân care și-a pierdut vederea citind Tora și Biblia. Nu era interesat de idolii tribului Quraiș. Credea în adevărata religie transmisă de Iisus (Pacea fie asupra sa!). Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) a venit cu Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la vărul său și i-a spus: "O, vere, ascultă-l pe nepotul tău!".

Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să-i povestească ceea ce i se întâmplase. I-a povestit despre întâlnirea cu strania creatură și ceea ce i-a spus aceasta. Nu i-a spus că era înger, deoarece încă nu știa acest lucru. El vorbea, iar Waraqa îl asculta, uneori uimit, alteori zâmbind. El asculta ceea ce citise în cărțile sfinte despre sosirea ultimului profet. Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a terminat ce avea de spus, Waraqa i-a răspuns prin doar cinci propoziții. Întâlnirea lor a durat foarte puțin timp. Afost atât de scurtă, încât orientaliștii nu pot pretinde că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a învățat religie de la Waraqa.

Iată ce i-a răspuns: "Tu ești Profetul de la sfârșitul veacurilor și Profetul tuturor popoarelor. Tu ai fost vizitat de cel care păstrează secretele (Îngerul Gibril - Pacea fie asupra sa!) și pe care Allah Preaînaltul i l-a trimis lui Moise - Musa (Pacea fie asupra sa!). Mi-aș dori să fi fost mai tânăr și să fi trăit în vremea aceea când poporul tău se va lepăda de tine. Poporul tău te va minți, te va răni, va lupta împotriva ta și te va părăsi. Mi-aș fi dorit să fi fost mai tânăr ca să trăiesc în vremea aceea când ei te vor alunga".

Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: "Mă vor alunga?".Waraqa a spus: "Da. Orice om care vine cu o astfel de veste va fi tratat cu ostilitate și, dacă aș mai trăi până în ziua aceea, te-aș ajuta cu toată puterea mea".Calea reformelor este plină de sacrificii, implică răbdare și efort. Aceasta este regula și exact acest lucru a dorit Waraqasă-i spună Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). De unde a știut acestea? El cunoștea istoria profeților și înțelegea modul în care funcționa politica tribului Quraiș. Ştia că, în jurul Ka"Ëabei, erau 360 de idoli, nu din motive religioase, ci doar pentru a servi interesele diferitelor triburi.

Tribul Quraiș avea interese economice cu triburile din Yemen și Siria. Quraișiții au luat idolii acestora și i-au plasat în jurul Ka"Ëabei cu scopul de a proteja caravanele care treceau prin acele locuri. Dacă acești idoli ar fi fost scoși de acolo, tribul Quraiș ar fi putut pierde conducerea religioasă, alianțele, iar drumurile nu ar mai fi fost sigure. Din această cauză, ei refuzau conceptul de monoteism.

Waraqa a murit câteva zile mai târziu. El nu l-a învățat nimic pe Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), deoarece s-au întâlnit doar câteva minute. Oricum, nu ar trebui să-l uităm pe Waraqa, deoarece a avut intenția sinceră de a-l ajuta pe Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): "... și dacă aș mai trăi până în ziua aceea, te-aș ajuta cu toată puterea mea".

Waraqa a trăit toată viața sa învățând și căutând adevărul, iar primul cuvânt revelat lui Muhammed (Pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost: "Citește!".Aceasta evidențiază clar cât de importantă este cunoașterea în Islam.

După ce Waraqa a murit, el a așteptat ca Îngerul Gibril (Pacea fie asupra sa!) să vină și să confirme ceea ce i-a spus bătrânul. Îngerul nu a mai venit câteva zile. După o săptămână, el l-a revăzut pe Îngerul Gibril (Pacea fie asupra sa!) stând pe un tron, între cer și pământ, la linia orizontului, și spunându-i: "Muhammed, tu ești Mesagerul lui Allah și eu sunt Gibril din ceruri!".

După ce i-a spus aceste cuvinte, îngerul a coborât pe pământ și l-a luat pe Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în afara Mekkăi pentru a-l învăța prima lecție. A bătut pământul și a țâșnit apă. Apoi a început să-și facă abluțiunea și rugăciunile, iar Muhammed (Pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost atent și l-a imitat.

După aceea, îngerul i-a spus să se roage două părți (rekeat)dimineața și două seara. Acesta este începutul rugăciunii, fundamentată prin metoda imitării. După călătoria nocturnă (Al-"ËIsra) și ascensiunea la cer (Al-Mir"Ëaj), Allah Preaînaltul a poruncit musulmanilor să se roage de cinci ori pe zi, câte două rekeat-uri la fiecare rugăciune. Aceasta a durat doar până la hijra (emigrare), când s-a hotărât ca numărul de rekeat-uri să fie cel pe care îl îndeplinim astăzi.

Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: "Islamul se bazează pe următoarele cinci principii: mărturisirea de credință (í‚«Mărturisesc că nu există niciun alt dumnezeu în afară de Allah și că Muhammed este Trimisul Lui»), îndeplinirea rugăciunii de cinci ori pe zi, plata zekat-ului (dania obligatorie pentru cel care are posibilitatefinanciară), postul în luna Ramadan și pelerinajul la Mekka".

Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns atunci când a fost întrebat care faptă îi este cea mai dragă lui Allah Preaînaltul: "Să te rogi la timpul hotărât". A fost întrebat de Abdullah (Allah fie mulțumit de el!) din nou: "Şi următoarea faptă care e?". El a spus: "Să fii bun și recunoscător părinților". L-a întrebat din nou: "Şi după aceasta?". Răspunsul lui a fost: "Să lupți de dragul lui Allah Preaînaltul".

Mai mult, primele trei versete care i-au fost revelate Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) după "Citește!" ne dovedesc cât de importante sunt rugăciunile.

"O, tu, cel învăluit în straiele tale! / Scoală-te noaptea pentru rugăciune afară de puțin timp. / Jumătate din ea sau mai scade din ea puțin, / Sau mai adaugă la ea! - și recită Coranul cu glas tărăgănat și limpede!" (Sura Al-Muzammil:1-4).

"O, tu cel acoperit! Ridică-te și îndeamnă! / Pe Domnul tău preamărește-L, / Veșmintele tale curățește-le, / Şi de nelegiure stai departe. / Şi nu dărui, căutând să dobândești mai mult, / Şi pentru Domnul tău îndură!" (Sura Al-Muddathir: 1-7).

"În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător, / Laudă lui Allah, al lumilor Stăpânitor, / Cel Milostiv, Îndurător, / În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor, / Pe Tine Te adorăm, la Tine cerem ajutor, / Pe drumul drept Tu fii-ne Călăuzitor, / Drumul celor cu care fost-ai Tu dăruitor, nu al celor pe care Tu Te-ai mâniat, nici al rătăciților." (Sura Al-Fatiha: 1-7).

Timp de două luni, revelația a încetat să mai apară, deoarece Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) trebuia să creeze un plan al misiunii sale. În acest timp, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)a fost îngrijorat, crezând că a comis o greșeală și, din această cauză, Allah Preaînaltul l-a abandonat. Dar Allah Preaînaltul i-a transmis Profetului următoarele versete: "Pe ziua luminoasă / Şi pe noapte, când se întunecă! / Domnul tău nu te-a părăsit și nu te urăște! / Viața de Apoi va fi pentru tine mai bună decât prima! / Domnul tău îți va dărui și vei fi tu mulțumit! / Oare nu te-a găsit El orfan și ți-a dat adăpost? / Nu te-a găsit pe tine nepăsător și te-a călăuzit? / Nu te-a găsit pe tine sărman și te-a făcut bogat? / Cât despre orfan, pe el nu-l oprima! / Cât despre cel care cere, pe el nu-l alunga! / Iar cât despre îndurarea Domnului tău, despre ea vorbește!" (Sura Ad-Duha: 1- 11).

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să se roage toată noaptea, până i se umflau picioarele.

Încercați să pășiți pe urmele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) având în minte cele patru porunci: știință, rugăciune, muncă și să urmați drumul cel drept. Fără aceste porunci, ummah (comunitatea musulmană) niciodată nu va reînvia. Aceștia sunt stâlpii de bază, ceea ce înseamnă că Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost capabil să traseze un plan.

Ştiți cum a început Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)? Nu a început prin a distruge idolii din jurul Ka"Ëabei, nici nu a început prin a-și declara mesajul în munți, pentru că nimeni nu l-ar fi ascultat. Planul său a fost să aleagă dintre membrii fiecărei familii quraișite pe aceia care erau de succes (nu era necesar să fie bogați sau din familii nobile) și cunoscuți pentru comportamentul lor moral. Așadar planul său era să formeze un nucleu care ar fi trebuit să-l ajute să propage mesajul. Unul dintre acești oameni a fost Abu Bekr (Allah fie mulțumit de el!), un comerciant de succes, în vârstă de treizeci și opt de ani, care era iubit de quraișiți și considerat expert în genealogiile arabilor din Peninsula Arabică. O altă persoană a fost Khadige (Allah fie mulțumit de ea!), nu în calitate de soție a sa, ci pentru că era o persoană remarcabilă. A treia persoană a fost Ali ibn Abi Talib (Allah fie mulțumit de el!), un băiat de zece ani, care a locuit un timp în casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și care l-a întrebat pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) despre religia lui. După ce l-a văzut rugându-se, i-a cerut un timp de gândire înainte de a îmbrățișa Islamul. Mai mult, în următoarea zi, când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat în legătură cu decizia sa, Ali (Allah fie mulțumit de el!) i-a răspuns: "Repetă ce ai spus ieri", după care a rostit șehada (mărturisirea de credință) și a devenit musulman. Două zile mai târziu, Abu Talib l-a văzut rugându-se și l-a întrebat despre acest fapt. Ali (Allah fie mulțumit de el!) i-a răspuns: "Îl urmez pe Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care m-a călăuzit pe calea cea dreaptă". Abu Talib i-a spus: "Rămâi așa cum ești. Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu ar putea niciodată să-ți poruncească ceva greșit".

Islamul a început cu Muhammed, Khadige, Abu Bekr și Ali (Allah să fie mulțumiți de ei!). Patru oameni au asigurat începutul întregii sale reușite.


fragment din cartea "Pe urmele Profetului(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra                                                      sa!)", autor Amr Khaled

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)