Povestea lui Iisus

Postat deAlina in Credinta in Profetipe 27.10.2011,0 comentarii

 În Surat Al-Imran, Allah Atotputernicul a spus:

â"”Å  Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam și familia lui Imran peste toate lumile [din vremea lor], ~ Ca scoborâtori unii din alții. Allah este Cel care Aude Totul, Atoateștiutor [Sami', "ËAlim]. ~ Muierea lui Imran a zis: "Doamne, Îți juruiesc [numai] í…¢ie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai í…¢ie! Primește-l de la mine! Tu ești Cel care Aude totul, Atoateștiutor [As-Sami', Al-'A-lim]!".~ Şi când a născut, a zis ea: "Doamne, am zămislit o copilă!", dar Allah știa bine ceea ce născuse ea. Şi un băiat nu este întocmai ca o copilă! "Eu i-am pus numele Maria și o încredințez pe ea și pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui Şeitan cel izgonit!". â"”Å  [Coran 3:33-36]

â"”Å  Domnul ei a acceptat-o cu bună primire și a lăsat-o să crească cu bună creștere și a încredințat-o lui Zaharia. Şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea mâncare. Şi a întrebat-o el:  "O, Maria, de unde ai aceasta?" Iar ea îi răspundea: "Ea este de la Allah!" Allah îl hrănește pe cel pe care El voiește, fără socoteală! â"”Å  [Coran 3:37]

În aceste versete, Allah Preaputernicul a spus că i-a ales pe Adam, Noe și seminția lui Avraam și Imran să transmită religia Sa, le-a revelat lor Călăuzirea și Învățăturile Sale. Seminția lui Avraam înseamnă cei doi fii ai săi, Ismail și Isaac, iar seminția lui Imran era formată din Maria și Iisus. Imran este tatăl Mariei. Seminția lui Imran se trage din urmașii lui David - Pacea fie asupra sa.

 

Imran a fost un om evlavios și cu credință dreaptă. Mama Mariei se numea Ana și era fiica lui Faqud bin Qabil. Ea era de asemenea o persoană dreaptă, cu teamă de Dumnezeu. În acea vreme Zaharia era profet și el era soțul surorii Mariei, Ashia, după cum au relatat cei mai mulți învățați. Alții au spus însă că era soțul surorii mamei sale, numită tot Ashia. Ibn Ishaq și alții au relatat că mama Mariei nu putea să zămislească un copil. Într-o zi însă a privit o pasăre cum își hrănea puii și atunci și-a dorit și ea un copil. A jurat că de va avea un copil îl va pune în slujba lui Allah și acesta va trăi în moscheea Bait-ul-Maqdis. Se spune că a avut menstruația și după aceea a născut-o pe Maria cu soțul ei. A sperat să nască un băiat pe care să-l pună în slujba lui Allah, însă a zămislit o copilă. Şi-a amintit de jurământul făcut lui Allah și a zis dezamăgită:

"Doamne, am zămislit o copilă! Şi un băiat nu este întocmai ca o copilă!", fiindcă pentru scopul slujirii lui Allah ar fi trebuit să fie un băiat care să slujească în moschee. În acea vreme era obiceiul ca oamenii să-i pună pe unii dintre copiii lor în slujba moscheii Bait-ul-Maqdis, sperând la o răsplată de la Allah. "Eu i-am pus numele Maria..." Învățații au presupus din acest verset că pruncii pot primi un nume chiar în ziua în care s-au născut. "...și o încredințez pe ea și pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui Şeitan cel izgonit!". Imamul Ahmed a relatat în această privință un Hadis de la Abu Huraira în care se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Nici un copil nu se naște fără ca Satana să îl atingă și iese țipând, în afară de Maria și fiul ei, Iisus." Apoi Abu Huraira a spus: "Recită dacă voiești: "...și o încredințez pe ea și pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui Şeitan cel izgonit!"

Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Fiecare om atunci când se naște este lovit de Satana în ambele părți, în afară de Maria și de fiul ei. Nu ați văzut cum plânge copilul atunci când se naște?" Companionii au zis: "Ba da, o, Mesager al lui Allah!" El a zis: "Este din cauză că Satana îl lovește în ambele părți." "Domnul ei a acceptat-o cu bună primire și a lăsat-o să crească cu bună creștere și a încredințat-o lui Zaharia." Mulți învățați au spus că atunci când Maria l-a născut pe Iisus, l-a învelit în niște petece, l-a adus în moschee și l-a dat celor din moschee. De vreme ce Maria era fiica imamului lor și o făptură prea-evlavioasă, au început să discute aprins despre cine o va lua în grija sa. În acea vreme Zaharia era profet. A dorit să o ia în grija sa, deoarece soția sa era mătușa ei sau sora ei, după cum se spune în alte relatări. S-au hotărât atunci să tragă la sorți și sorții au decis în favoarea lui Zaharia.

În Coran se spune:

â"”Å  Acestea sunt dintre veștile necunoscutului pe care Noi ți le revelăm. Tu nu ai fost lângă ei, când ei au aruncat calemurile lor [pentru a hotărî] care dintre ei s-o ocrotească pe Maria și nu ai fost lângă ei nici când ei au avut discuția. â"”Å  [Coran 3:44]

Au discutat aprins în legătură cu persoana care o va ocroti pe Maria și după ce au hotărât să tragă la sorți au strâns laolaltă calemurile lor și le-au pus într-o loc specific. Apoi i-au cerut unui copil să meargă și să le aducă unul dintre acestea. Calemul pe care l-a adus băiatul era al lui Zaharia. Unii dintre ei au cerut să mai tragă încă o dată la sorți și de data aceasta au pus calemurile într-o apă. Cel al cărui calem va pluti împotriva curentului o va ocroti pe Maria. Şi din nou a ieșit calemul lui Zaharia. Ei au cerut să mai tragă încă o dată la sorți, a treia oară, și de data aceasta va câștiga cel al cărui calem va fi purtat de curent. Şi de data aceasta a ieșit Zaharia și astfel a devenit ocrotitorul Mariei.

â"”Å  Şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea mâncare. Şi a întrebat-o el: "O, Maria, de unde ai aceasta?" Iar ea îi răspundea: "Ea este de la Allah!" Allah îl hrănește pe cel pe care El voiește, fără socoteală! â"”Å  [Coran 3:37]

Exegeții spun că Zaharia a construit în interiorul moscheii o cameră special pentru Maria, unde nu intra nimeni în afară de ea. În singurătatea ei îl slăvea pe Allah zi și noapte și avea grijă de moschee ori de câte ori venea rândul ei să facă acest lucru. Evlavia ei devenise atât de cunoscută, încât oamenii începuseră să o dea drept exemplu. Allah a binecuvântat-o de asemenea prin favoruri speciale. Ori de câte ori profetul Zaharia intra în camera ei, pentru a vedea dacă are nevoie de ceva, găsea fructe proaspete pentru care nu era încă sezonul. Era atât de surprins să le vadă în cameră și de câte ori o întreba despre acestea, zicând: "O, Maria, de unde ai aceasta?", ea îi răspundea că erau de la Allah: "Ea este de la Allah!" Allah îl hrănește pe cel pe care El voiește, fără socoteală! [Coran 3:37]

În Surat Al-Imran, Allah a grăit:

â"”Å  Îngerii au zis: "O, Maria! Allah te-a ales și te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor! ~ O, Maria! Fii cu ascultare față de Stăpânul tău, prosternează-te și pleacă-te, rugându-te împreună cu cei ce se pleacă!" ~ Acestea sunt dintre veștile necunoscutului pe care Noi ți le revelăm. Tu nu ai fost lângă ei, când ei au aruncat calemurile lor [pentru a hotărî] care dintre ei s-o ocrotească pe Maria și nu ai fost lângă ei nici când ei au avut discuția. â"”Å  [Coran 3:42-44]

â"”Å  Îngerii au zis: "O, Maria! Allah îți vestește un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreț în această lume ca și în lumea de Apoi și unul dintre cei mai apropiați [de Allah]. ~ El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel și când va fi bărbat între două vârste și va fi dintre cei evlavioși". ~ Ea a zis: "Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat?" I-a răspuns El: "Întocmai așa!" Allah creează ceea ce voiește El. Când El hotărăște un lucru, El spune doar "Fii" și el este de îndată! ~ Şi El îl va învăța scrierea și înțelepciunea, Tora și Evanghelia. â"”Å  [Coran 3:45-48]

â"”Å  Şi trimis la fiii lui Israel [le va zice]: "Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre și suflu asupra sa și se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orb și pe lepros, și-I voi învia pe morți, cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncați și ceea ce păstrați în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteți credincioși! ~ Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine și vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiți cu frică de Allah și dați-mi ascultare! ~ Allah este Stăpânul meu și Stăpânul vostru. Așadar, adorați-L pe El! Aceasta este o cale dreaptă!" â"”Å  [Coran 3:49-51]

Așa cum se spune în Coran, îngerii au venit la Maria și au vestit-o cu bucurie că a fost aleasă de Allah dintre toate femeile vremii ei. A fost aleasă pentru un scop deosebit, va da naștere printr-o minune, va naște un prunc fără tată, ce va vorbi încă din leagăn, chemându-i pe oameni la calea islamului. Apoi I s-a cerut să-și sporească devoțiunea și prea-mărirea, să-și exprime recunoștința pentru această mare binecuvântare de la Allah.

Îngerul a zis: "O, Maria! Allah te-a ales și te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor!" [3:42] Poate să însemne că Maria a fost aleasă dintre femeile din vremea ei pentru evlavia și credința ei. Este de asemenea posibil ca acest verset să se refere la excelența ei asupra femeilor din toate timpurile, fie ca mesageră (a lui Allah), așa cum se spune într-o versiune, fie ca o drept-credincioasă. Dacă o considerăm a fi mesageră, așa cum au pretins Ibn Hazam și alții, la fel cum au pretins profeția Sarei și a mamei lui Moise, de vreme ce Allah și îngerii i-au vorbit, atunci se poate spune că acest lucru înseamnă că Maria a fost cea mai însemnată dintre ele.

Dacă urmăm totuși părerea majorității învățaților, așa cum a relatat Abul-Hasan Al-Aș'ari, în care se spune că Profeția este atribuită numai bărbaților, atunci înseamnă că Maria a fost cea mai evlavioasă dintre "femeile lumilor". Anas a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Cele mai însemnate femei din lume sunt: Maria bint Imran, Asiia, soția Faraonului, Khadija bint Khuwailid și Fatima bint Muhammed, Mesagerul lui Allah." (relatat de Tirmidhi)

S-a relatat că A'ișa i-a zis Fatimei: "Spune-mi de ce ai jelit și apoi ai surâs când te-ai aplecat peste Profet?" Ea a răspuns: "Profetul mi-a spus că va muri răpus de boala sa, așa că am plâns, apoi s-a aplecat și mi-a spus că din seminția sa eu voi fi prima care îl va urma și că eu eram căpetenia femeilor în Paradis, fără a o menționa pe Maria bint Imran, așa că am surâs." (relatat de Al-Bukhari)

Aceste Hadisuri ne arată că Maria și Fatima sunt cele mai însemnate dintre acestea patru. Într-un alt Hadis se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Mulți bărbați au ajuns să atingă perfecțiunea, însă numai trei femei au atins acest stadiu: Maria, fiica lui Imran, Asiia, soția Faraonului și Khadija, fiica lui Khuwailid, iar excelența A'ișei peste celelalte femei este precum excelența Tharid-ului asupra celorlalte mâncăruri."

Perfecțiunea menționată în acest Hadis se referă poate la vremea respectivă, fiindcă ambele au avut grijă de un viitor profet la vremea copilăriei. Asiia a avut grijă de Moise, iar Maria l-a născut pe Iisus. Acest lucru nu înseamnă că Khadija, Fatima sau A'ișa nu au fost perfecte. Khadija, așa cum știm, a avut grijă de Profet timp de cincisprezece ani mai înainte de a primi Profeția și după aceea peste zece ani. Şi-a pus averea și proprietățile în slujba lui Allah și l-a liniștit în vremuri de restriște. Fatima, fiica Profetului, se distinge de celelalte surori ale ei, fiindcă l-a ajutat pe Profet în misiunea sa și a luptat împotriva persecuțiilor celor din Mecca asupra Profetului - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască.

A'ișa a fost cea mai îndrăgită dintre soțiile Profetului. Profetul nu s-a căsătorit cu nici o fecioară în afară de ea. În ceea ce privea religia, a fost cea mai inteligentă și mai învățată făptură din comunitatea sa. Allah a revelat versete din Coran în ceea ce o privește pentru a o salva de calomniile ipocriților. După moartea Profetului a mai trăit încă cincizeci de ani și a transmis învățăturile Coranului și ale Sunnei, "Tradiției Profetice".

 

Nașterea lui Iisus, fiul Mariei

 

Referitor la nașterea lui Iisus, Allah Preaputernicul a grăit în Coran:

â"”Å  Pomenește în Carte [Coranul] și de Maria, când ea s-a retras de la neamul ei într-un loc spre răsărit ~ Şi a pus între ea și între ei un văl! Şi atunci am trimis la ea Duhul Nostru, care i s-a arătat cu înfățișarea unui om adevărat. ~ A zis ea: "Caut apărare la Cel Milostiv față de tine! Dacă tu ești cuvios, [nu te apropia de mine]!" ~ I-a răspuns el: "Eu sunt numai un trimis al Domnului tău ca să-ți vestesc un prunc curat!" ~ Însă ea a zis: "Cum să am eu un prunc, dacă nu m-a atins nici un bărbat și nici târfă nu sunt?" ~ I-a răspuns el: "Așa este! Dar Domnul tău a zis: "Acesta pentru Mine-i [un lucru] ușor! Şi-l vom face Noi un semn pentru oameni și o îndurare din partea Noastră! Acesta-i un lucru [de mult] hotărât!" â"”Å  [Coran 19:16-21]

â"”Å  Şi ea l-a zămislit și s-a retras cu el într-un loc depărtat. ~ Şi-au apucat-o durerile lângă trunchiul unui curmal și a zis ea: "O, de aș fi murit înainte de aceasta și cu totul de-aș fi fost uitată!" ~ Dar [un glas] a strigat-o de sub ea, [zicându-i]: "Nu fi mâhnită! Domnul tău a făcut mai jos de tine un pârâiaș! ~ Şi scutură spre tine trunchiul de curmal, căci el va lăsa să cadă lângă tine curmale proaspete coapte! ~ Așadar, mănâncă, bea și fii fericită [de copilul tău]! Iar de vei vedea tu vreun om, spune-i lui: "Eu i-am juruit Celui Milostiv un post și de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu nici un om!" â"”Å  [Coran 19:22-26]

â"”Å  Apoi a venit cu el la neamul ei, purtându-l [în brațe]. Şi i-au zis ei: "O, Maria, tu ai făcut un lucru îngrozitor! ~ O, soră a lui Aaron, tatăl tău nu a fost un om [făcător] de rău, iar mama ta nu a fost o târfă!" ~ Ea [Maria] a făcut semn spre el, dar ei au zis: "Cum să vorbim cu acela care este un prunc de leagăn?" ~ Dar el [pruncul] a zis: "Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dăruit Scriptura și m-a făcut profet! ~ Şi El m-a binecuvântat, oriunde aș fi, și mi-a poruncit Rugăciunea [As-Salat] și Dania [Az-Zakat], cât voi trăi, ~ Şi bunăcuviință față de născătoarea mea! Şi nu m-a făcut pe mine trufaș, nici ticălos! ~ Şi pacea fie asupra mea în ziua în care m-am născut și în ziua în care voi muri și în ziua în care voi fi adus la viață [din nou]!" â"”Å í¯´¿ [Coran 19:27-33]

â"”Å  [Spune, Muhammed]: "Acesta este Isus, fiul Mariei!" Aceasta este povestea adevărată de care ei se îndoiesc! ~ Nu se cuvine ca Allah să-Şi atribuie un fiu! Mărire Lui! Dacă El hotărăște un lucru, atunci El zice "Fii!", iar el este! ~ Allah este Domnul meu și Domnul vostru. Adorați-L pe El și acesta este un drum drept! ~ Dar sectele se ceartă între ele și va fi vai pentru aceia care nu cred, la vederea unei Zile cumplite! â"”Å  [Coran 19:34-37]

Așa cum am văzut mai înainte, Maria era foarte devotată în slujirea moscheii Bait-ul-Maqdis. Zaharia, ca profet și ocrotitor al ei, a construit o cameră specială unde ea să locuiască și să-L slăvească pe Allah. Allah a pogorât asupra ei binecuvântări și i-a dăruit fructe proaspete deși nu era încă vremea lor. Îngerii au venit la ea, aducându-i veste minunată, că ea este cea aleasă de Allah și că din ea se va naște un băiat fără tată. Aceasta a fost o grea încercare pentru ea, fiindcă evlavia și dreapta sa credință erau cunoscute tuturor. Era conștientă de faptul că oamenii o vor arăta cu degetul și o vor ponegri că a întreținut o relație ilegală. Maria ieșea din moschee în timpul ciclului menstrual, dar și pentru alte nevoi, ca de exemplu pentru a-și lua apă sau hrană ori de câte ori avea nevoie.

Într-o zi a ieșit pentru un anumit lucru și s-a îndreptat singură spre partea de est a Moscheii Aqsa (Bait-ul-Maqdis). În timp ce cobora, înaintea ei a apărut Gavriil, trimis de Allah, sub înfățișarea unui bărbat, după cum se spune în Coran: "care I s-a arătat cu înfățișarea unui om adevărat." Se temea să vadă un bărbat atât de aproape de ea. "Caut apărare la Cel Milostiv față de tine! Dacă tu ești cuvios, [nu te apropia de mine]!" Gavriil i-a spus să nu teamă de el, fiindcă nu era un om obișnuit, ci era Gavriil, mesagerul Domnului ei, trimis de El. I-a avut veste minunată că va avea un prunc neîntinat. Omenește gândind, este foarte ciudat să porți în pântece un copil fără ca mai înainte să fi avut contact sexual. Şi atunci și-a exprimat uimirea astfel: "Cum să am eu un prunc, dacă nu m-a atins nici un bărbat și nici târfă nu sunt?" Îngerul i-a spus că aceasta era o poruncă Divină care fusese deja hotărâtă să se întâmple și nimic nu o mai putea împiedica să aibă loc: I-a răspuns el: «Așa este! Dar Domnul tău a zis: "Acesta pentru Mine-i [un lucru] ușor!"»

Allah a spus că nașterea lui Iisus a fost un semn al Atotputerniciei Lui și că El face ceea ce dorește fără a avea nevoie de fenomenul cauză-efect. L-a creat mai înainte pe Adam fără tată și mamă și a creat-o pe Eva dintr-un bărbat, fără a avea mamă. Acum îl va crea pe Iisus dintr-o femeie, însă fără tată. "Şi-l vom face Noi un semn pentru oameni și o îndurare din partea Noastră! Acesta-i un lucru [de mult] hotărât!" [19:21]

Pentru ca ea să fie însărcinată, mulți învățați spun că Gavriil a suflat în pieptul ei, iar acest suflu a intrat prin vagin în uterul ei și astfel a rămas grea. În alte versiuni se spune că a suflat în gura ei, încă acest lucru nu pare a fi susținut de contextul poveștii.

În Coran se spune:

â"”Å  "Şi [la fel și] pe Maria, fiica lui 'Imran, care a rămas neprihănită și am suflat în ea din Duhul Nostru..." â"”Å  [Coran 66:12]

Când l-a zămislit pe Iisus, Maria s-a aflat într-un mare impas și îngrijorarea sa a crescut gândindu-se la ce vor spune oamenii atunci când vor afla. În această privință, Wahb bin Munabbih și alți învățați au spus că atunci când semnele sarcinii au început să fie vizibile, un bărbat pe nume Iosif bin Iacob An-Najjar, fiul unchiului ei din partea mamei, a fost surprins să o vadă astfel. Fiind una dintre cele mai apropiate rude ale sale, cunoștea evlavia și dreapta sa credință. Însă a rămâne însărcinată fără a avea soț era de neconceput pentru el. Astfel că într-o zi i-a spus: "O, Maria! Oare o plantă crește fără sămânță?" Ea a răspuns: "Da. Cine a creat prima plantă?" Apoi Iosif a zis: "Oare un copil poate fi născut fără bărbat?" Ea a zis: "Da. Allah l-a creat pe Adam fără mamă și tată."

Atunci el i-a zis: "Spune-mi acum despre tine!" Maria a zis: «Allah mi-a vestit "un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreț în această lume ca și în lumea de Apoi și unul dintre cei mai apropiați [de Allah]. ~ El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel și când va fi bărbat între două vârste și va fi dintre cei evlavioși".» [Coran 3:45,46]

Unele frânturi de conversație sunt povestite și de Zaharia, deoarece și el a avut astfel de nedumeriri și Maria i-a dat răspunsuri asemănătoare. Suddi a relatat de la un companion: "Într-o zi, Maria a mers să își vadă sora. Aceasta i-a spus: «Simt că sunt însărcinată.» Maria a zis și ea: «Şi eu de asemenea simt că sunt însărcinată.» Amândouă s-au privit și sora Mariei a zis: «Simt că ceea ce port în pântece se pleacă înaintea a ceea ce este în pântecele tău!»"

Malik a zis: "Mi s-a spus că Iisus și Ioan au fost fiii unor mătuși pe cale maternă. Au fost concepuți în aceeași perioadă și mi s-a spus că mama lui Ioan i-a spus Mariei: í‚«Simt că ceea ce port în pântece se pleacă înaintea a ceea ce este în pântecele tău!» Malik a zis de asemenea: «Este așa datorită excelenței lui Iisus peste Ioan.»"

Există mai multe păreri diferite în ceea ce privește timpul cât a fost ținut în pântece Iisus. Într-o versiune relatată de Ibn Abbas și Ikrima se spune că timp de opt luni, însă într-o altă versiune relatată de Ibn Abbas se spune că l-a născut de îndată ce l-a zămislit. Alți învățați au spus: "L-a zămislit timp de nouă ore, recitând acest verset: "Şi ea l-a zămislit și s-a retras cu el într-un loc depărtat. ~ Şi-au apucat-o durerile lângă trunchiul unui curmal" [Coran 19:22,23]

Acesta este totuși un argument care nu își are locul aici și care nu conținenici o dovadă temeinică. A fost o sarcină normală de nouă luni, adică timpul în care în mod normal o femeie poartă o sarcină.

Vestea s-a răspândit foarte repede și unii oameni răutăcioși au ponegrit-o spunând că este însărcinată cu Iosif An-Najjar care aducea de asemenea slavă Domnului în aceeași moschee. Totuși, Maria s-a izolat de oameni și a mers într-un loc îndepărtat. Așa cum s-a relatat în unele Hadisuri, a mers la Betleem, care a fost construit de unul dintre împărații romani. De durere a zis: "O, de aș fi murit înainte de aceasta și cu totul de-aș fi fost uitată!" [19:23] Şi suferea de două mari dureri: de durerile facerii și de faptul că era batjocorită de oameni. Ştia foarte bine ce vorbeau oamenii pe seama ei. Aceștia nu credeau povestea ei. Cum putea, gândeau ei, o femeie ce se trăgea dintr-o seminție așa de evlavioasă de preoți să comită o astfel de nelegiuire?

Aceste lucruri au făcut-o să-și dorească moartea. "Dar [un glas] a strigat-o de sub ea" [19:24] Al cui era oare acel glas? Ibn Abbas, Qatada, Suddi și Dahhak au spus că era glasul lui Gavriil care a strigat-o. Însă după spusele lui Mujahid, Hasan și alții însuși Iisus a strigat-o, și această versiune este susținută și de Ibn Jarir.

Apoi Mariei i s-a spus să bea, să mănânce și să stea liniștită, iar de cineva intra în vorbă cu ea, trebuia să îi indice că postea. "Eu i-am juruit Celui Milostiv un post și de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu nici un om!" [19:26] În Şari'a lor, postul consta în reținerea de la mâncare, băutură, dar și de a mai vorbi. În Şari'a noastră însă reținerea de la vorbă a fost ridicată.

Mulți învățați au menționat că atunci când, pentru o perioadă, nu au mai văzut-o pe Maria, oamenii au plecat în căutarea ei. Când au găsit-o, purta în brațele sale un prunc. Ei au fost uimiți și au spus: "O, Maria, tu ai făcut un lucru îngrozitor!" [19:27] "O, soră a lui Aaron," [19:28] Sa'id bin Jubair a spus că exista un bărbat evlavios și credincios pe nume Aaron. Au numit-o sora lui, deoarece și el era la fel de renumit ca și ea în evlavie și fapte bune. Într-o altă versiune se spune: "S-au referit la fratele lui Moise, asemănând-o astfel cu el în credință." Nu a fost însă soră cu Moise sau cu Aaron, așa cum Muhammed bin Ka'b Al-Qurazi a pretins.

Imamul Ahmed a relatat că Mughira bin Şu'ba a spus: "Profetul m-a trimis la Najran. Ei mi-au zis: «Ați văzut ce recitați prin acest verset: "O, soră a lui Aaron"? și Moise înaintea lui Iisus, așa și așa...» Şu'ba a zis: «Când m-am întors la Profet, i-am spus și lui ce fusesem întrebat.» El a zis: «De ce nu le-ai spus că se numeau pe ei înșiși cu numele profeților și trimișilor de dinainte.»"

Qatada și alții au spus: "S-au numit după Aaron mai mult decât după oricare alte nume."

Totuși, Ibn Jarir a scris în cartea sa de istorie că oamenii l-au acuzat pe Zaharia că a întreținut relații sexuale cu Maria și au vrut să-l ucidă. A fugit, însă aceștia l-au urmărit. Un copac s-a deschis înaintea sa pentru el, însă când a intrat Satana l-a apucat de marginea veșmântului și acesta a rămas în exterior.

Oamenii și-au dat seama unde intrase și l-au tăiat în două. Unii dintre ei au acuzat-o pe Maria că avusese relații sexuale cu vărul ei, Iosif bin Iacob An-Najjar.

Când situația a devenit insuportabilă și oamenii nu credeau nimic din ceea ce spunea, Maria le-a arătat pruncul și le-a spus să vorbească cu el. Aceștia au zis: "Cum?! Ne spui să vorbim cu un sugar ca să aflăm adevărul despre tine? Crezi că noi suntem un neam de nebuni?" "Cum să vorbim cu acela care este un prunc de leagăn?" [19:29] În timp ce se certau încă și considerau spusele ei o simplă glumă, pruncul a început să vorbească; și a fost o mare minune: í¯´¾ "Dar el [pruncul] a zis: "Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dăruit Scriptura și m-a făcut profet! ~ Şi El m-a binecuvântat, oriunde aș fi, și mi-a poruncit Rugăciunea [As-Salat] și Dania [Az-Zakat], cât voi trăi, ~ Şi bunăcuviință față de născătoarea mea! Şi nu m-a făcut pe mine trufaș, nici ticălos! ~ Şi pacea fie asupra mea în ziua în care m-am născut și în ziua în care voi muri și în ziua în care voi fi adus la viață [din nou]!" í¯´¿ [Coran 29:30-33]

Atunci a fost prima dată când Iisus a vorbit. Primul lucru pe care l-a spus a fost: "Eu sunt robul lui Allah!" [19:30] A vorbit despre sine ca fiind un rob al lui Allah și profet. Acest lucru neagă pretinderea creștinilor că el și mama lui, Maria, aparțin Divinității. Atunci Iisus a eliberat-o pe mama sa de acuzația falsă că a născut un copil prin păcat. A spus că Allah i-a dăruit lui Scriptura și înțelepciune și o persoană care este binecuvântată prin astfel de onoruri nu poată pretinde un lucru greșit. Allah a blamat defăimarea pe care au pricinui-o Mariei, grăind astfel: "Şi din pricina necredinței lor și a clevetirilor grele pe seama Mariei" [Coran 4:156]

După ce a menționat povestea nașterii lui Iisus, Allah a grăit că aceasta este singura povestire adevărată și a negat defăimările nedrepte ale evreilor și credințele înșelătoare ale creștinilor cu privire la Iisus și la mama sa, Maria. Şi a zis: "Acesta este Isus, fiul Mariei!" Aceasta este povestea adevărată de care ei se îndoiesc! ~ Nu se cuvine ca Allah să-Şi atribuie un fiu! Mărire Lui! Dacă El hotărăște un lucru, atunci El zice "Fii!", iar el este! [Coran 19:34,35]

Aceeași accentuare o găsim și în alte capitole din Coran, ca de pildă în aceste versete:

â"”Å  Acestea ți le recităm ție din versete și Mesajul Înțelepciunii. ~ Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut și apoi i-a zis lui "Fii" și el a fost. ~ Adevărul vine de la Domnul tău și nu va fi dintre aceia care se îndoiesc! ~ Acelora care se contrazice cu tine [o, Muhammed], în privința lui [Isus], după știința care ai primit-o, spune-le: "Veniți, să-i chemăm pe frații noștri și pe fii voștri, pe muierile noastre și pe muierile voastre, pe noi înșine și pe voi înșivă, apoi să ne rugăm și să chemăm blestemul lui Allah asupra celor ce mint!". ~ Aceasta este povestea cea adevărată și nu există divinitatea în afară de Allah, iar Allah este Puternic, Înțelept [Al-'Aziz, Al-Hakim]. ~ Iar dacă ei întorc spatele, Allah îi știe pe cei care seamănă stricare! â"”Å  [Coran 3:58-63]

Versetele de mai înainte au fost revelate atunci când unii creștini din Najran au venit la Profet și au avut dispute cu referire la Iisus și la apartenența sa la divinitate. Atunci Allah a revelat în Surat Al-Imran întreaga poveste a zămislirii Mariei și a nașterii lui Iisus. Comunitatea evreiască a fost divizată în trei grupări. Pe de o parte erau cei ce susțineau că Iisus a fost un copil iubit și nu credeau în el. Alții susțineau însă că era fiul lui Allah sau chiar Allah Însuși. Însă credincioșii aveau credință în Mesajul său adevărat și îl vedeau ca pe un rob și profet al lui Allah.

 

De ce are nevoie Dumnezeu de un Fiu?

 În nobilul Coran, la sfârșitul Surei Mariam, Allah Preaputernicul a grăit:

â"”Å  Şi ei zic: "Cel Milostiv și-a luat un fiu!" ~ Voi spuneți un lucru cumplit! â"”Å  [Coran 19:88,89]

Aceasta este o afirmație atât de nedreaptă, încât: â"”Å  Aproape că cerurile se crapă de aceste [vorbe], pământul se despică și munții se prăbușesc în fărâme, ~ Pentru că ei Îi atribuie Celui Milostiv un fiu, ~ În vreme ce nu se cuvine ca Cel Milostiv să-și ia un fiu! ~ Toți cei care se află în ceruri și pre pământ vor veni la Cel Milostiv ca robi, ~ El i-a socotit și i-a numărat pe ei bine. ~ Şi fiecare dintre ei va veni la El în Ziua Învierii singur. â"”Å  [Coran 19:90-95]

În aceste versete, Allah a dezmințit pretinderea celor ce-i atribuie Lui astfel de erori. Întreaga existență îi aparține lui Allah, fiindcă El este Creatorul și nu are nici un fiu sau asociat în Divinitatea Sa.

În Surat Al-An-am din Coran se spune:

â"”Å Şi au făcut ca asociați ai lui Allah djinnii, în vreme ce El i-a creat pe ei. Şi I-au născocit Lui fii și fiice în neștiința [lor]. Mărire Lui! El este deasupra tuturor celor cu care Îl înfățișează! ~ Făcătorul desăvârșit [Badi'] al cerurilor și al pământului! Cum să aibă El un fiu, de vreme ce El nu a avut o soață? El le-a creat pe toate și El pe toate le știe. ~ Acesta este Allah, Domnul vostru! Nu există altă divinitatea în afară de El, Cel care le-a făcut pe toate! Așadar, adorați-L pe El! Şi El este peste toate ocrotitor! ~ Privirile nu-L ajung, însă El prinde toate privirile. El este Cel Blând [și] Bine Ştiutor [Latif, Khabir]! â"”Å  [Coran 6:100-103]

 După ce a dezmințit pretinderea falsă a creștinilor și a altora, Allah a combătut ereziile și fenomenul nedrept de a inventa credințe ce nu urmează adevărata călăuzire și învățăturile Divine.

Allah a grăit:

â"”Å  O, voi oameni ai Scripturii! Nu exagerați în privința religiei voastre și nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei și un duh de la El. Credeți, așadar, în Allah și în trimișii Săi. Şi nu spuneți "Trei!". Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri și de pre pământ și Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil]. â"”Å  [Coran 4:171]

â"”Å  Mesia nu se va dezice niciodată de ai fi rob lui Allah și nici îngerii apropiați, iar acela care se dezice de la slujirea Lui și se arată trufaș îi va aduna la El laolaltă. ~ Cât despre aceia care cred și plinesc fapte bune, acestora le va acorda răsplată din belșug, pe care o va mai și spori cu harul Său. Cât despre cei care sunt semeți și trufași, acestora le va rândui chin dureros și nu vor afla pentru ei, în afară de Allah, Ocrotitor [și] Ajutor [Waleyy, Nasir]. â"”Å  [Coran 4:172,173]

Nu doar creștinii au pretins că Allah are un fiu și l-au slăvit, ci și unii evrei care se aflau de asemenea în aceeași greșeală, așa cum am văzut în povestea lui Uzair (Ezra).

Allah a grăit: â"”Å  Iudeii zic: "Uzayr este fiul lui Dumnezeu!", iar creștinii zic: "Mesia este fiul lui Dumnezeu!" Acestea sunt cuvintele lor, [rostite] cu gurile lor. Ei spun vorbe asemănătoare cu ale acelora care nu au crezut de dinaintea lor - Allah să-I nimicească! Cum [se înșeală ei], îndepărtându-se [de Adevăr]! â"”Å  [Coran 9:30]

În ignoranța lor și fiind adepți ai unei credințe false, de-a lungul istoriei, oamenii i-au atribuit lui Allah fii și fiice. Ori de câte ori umanitatea se abătea de la calea cea dreaptă și nu credea în Mesajul transmis de profeți își crea un zeu (idol) sau mai mulți care aveau propria lor înfățișare. Fiecare părticică a intelectului uman era implicată în această greșeală care-i abătea de la calea cea dreaptă. În acest context, Allah a combătut același tip de afirmări făcute de necredincioșii din Mecca în mai multe locuri din Coran. De exemplu se spune:

â"”Å  Şi-i fac ei pe îngerii, care sunt robii Celui Milostiv [Ar-Rahman], copile! Au fost ei martori la facerea lor? Mărturisirea lor se va scrie și vor fi ei întrebați. â"”Å  [Coran 43:19]

În Surat Al-Anbiya se spune:

â"”Å  Ei zic: "Cel Milostiv Şi-a luat un fiu!" Mărire Lui! Însă ei nu sunt decât niște robi ținuți în cinste. â"”Å  [Coran 21:26]

În Surat Yunus se spune:

â"”Å  Ei zic: "Allah și-a luat un fiu!" Preaslăvitul este îndeajuns de Înstărit [Al-Ghaniyy]. Ale Lui sunt [toate] cele din ceruri și cele de pre pământ. Voi nu aveți nici o dovadă pentru acest lucru. Spuneți voi împotriva lui Allah ceea ce nu știți? â"”Å  [Coran 10:68]

Toate aceste versete și încă multe altele combat argumentele aduse de cei care într-un fel sau altul cred că Dumnezeu are fii sau fiice. Islamul combate în mod evident aceste credințe greșite, afirmații false, total opuse Măreției lui Allah, Cel ce nu are nici fii, nici fiice, nici parteneri.

În Surat Al-Ma'ida Allah a grăit:

â"”Å  Necredincioși sunt aceia care zic: "Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei". Spune: "Cine L-ar putea împiedica pe Allah, dacă ar voi să-l facă să piară pe Mesia, fiul Mariei, ca și pe mama lui și pe toți care se află pe pământ? Ale lui Allah sunt împărăția cerurilor și a pământului, precum și ceea ce se află între ele. El creează ce El voiește. Şi Allah este cu putere peste toate!" â"”Å  [Coran 5:17]

Se vorbește de asemenea despre acest punct de vedere și în Surat Ma'ida:

â"”Å  Necredincioși sunt aceia care spun: "Dumnezeu e Mesia, fiul Mariei!" Doar a zis Mesia: "O, fii ai lui Israel, adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru!" Pe cel care așază lângă Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi Focul și cei nelegiuiți nu vor afla ajutor. ~ Necredincioși sunt și aceia care spun: "Dumnezeu este treimea din trei", căci nu există altă divinitatea în afară de [Allah] cel Unic și de nu vor înceta să vorbească astfel, îi va atinge și pe cei necredincioși dintre ei chin dureros. â"”Å  [Coran 5:72,73]

â"”Å  Şi, oare, nu vin ei să se căiască la Allah și să-i ceară Lui iertare? Allah doară este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]. ~ Mesia, fiul Mariei, nu este decât un trimis, asemenea trimișilor de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate [de rând]. Privește ce semen învederate le trimitem Noi și apoi privește cum sunt ei îndepărtați [de la ele]! â"”Å  [Coran 5: 74,75]

În versetele de mai înainte Allah a numit ambele credințe ca fiind blasfemii și a spus că atât Iisus, cât și mama sa nu au fost decât niște făpturi umane. A combătut credința lor în Treime, credința că Allah este Unul din Trei. Allah este Absolut și nu este divizat. Această credință greșită este atât de mare încât ei ar putea să fie pedepsiți în această lume, de n-ar fi Îndurarea lui Allah. Mama lui Iisus, Maria, nu era altceva decât o făptură umană. Era o femeie evlavioasă și cu credință dreaptă. Ea nu a comis nici un act nelegiuit. Mânca din hrana zilnică așa cum făcea și fiul ei, Iisus. A fost numai o femeie drept-credincioasă.

Această credință este de asemenea combătută și în acest verset:

â"”Å  Şi când va zice Allah: "O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor: "Luați-mă pe mine și pe mama mea drept dumnezei în locul lui Allah?", el îi va răspunde: "Mărire í…¢ie! Eu nu aș fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! Dacă aș fi spus, ai ști, căci Tu doară știi ce este în sufletul meu, pe când Eu nu știu ce este în sufletul Tău! Doară Tu ești Marele Ştiutor al celor neștiute !". â"”Å  [Coran 5:116]

â"”Å  Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit: "Adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru!" Şi am fost martor asupra lor atâta vreme cât m-am aflat printre ei. Şi după ce m-ai luat la Tine, ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, căci Tu ești Martor tuturor lucrurilor!" ~ De-i osândești, ei sunt doară robii Tăi, iar de-i ierți pe ei, Tu ești [cel] Puternic, Înțelept ["ËAziz, Hakim]!". â"”Å  [Coran 5:117,118]

Această conversație va avea loc în Ziua Judecății numai pentru a respinge toate aceste fapte de slăvire pe care oamenii le-au făcut în numele devoțiunii și a preamăririi și pentru a le anula, privându-i pe aceștia de orice răsplată. Ce zi grea de dezamăgire! Dacă Allah ar fi dorit să aibă un fiu, ar fi putut să aleagă orice lucru din creația Sa. De ce Iisus? Însă Allah nu are vreun fiu sau vreo fiică.

În Coran se spune:

â"”Å  De ar fi voit Allah să-Şi ia un fiu, El ar fi ales ceea ce ar fi voit din ceea ce a creat. Laudă Lui! El este Allah Cel Unic [și] Atotputernic [Al-Wahid, Al-Qahhar]. â"”Å  [Coran 39:4]

Cu toate acestea, dacă ar fi un fiu sau o fiică pentru Allah, atunci profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască -, fiind Mesagerul Său, i-ar fi slăvit pe aceștia mai înainte de a face altcineva acest lucru, ca supunere înaintea lui Allah.

â"”Å  Spune: "Dacă ar avea Cel Milostiv [Ar-Rahman] un fiu, eu aș fi primul dintre adoratori! ~ Mărire Stăpânului cerurilor și pământului, Stăpânul Tronului! El este mai presus de ceea ce ei vorbesc [despre El]!" â"”Å  [Coran 43:81,82]

Într-un Hadis Qudsi (sfânt) se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Allah Preaînaltul a grăit: «Fiul lui Adam m-a învinuit și nu ar fi trebuit să facă acest lucru. A susținut că eu am un fiu, însă Eu sunt Unicul, Veșnicul, Absolutul, Cel ce nu a născut și nici nu a fost născut, și nu există altă divinitate în afară de El.»" (relatat de Al-Bukhari)

Într-un alt Hadis se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a zis: "Nimeni nu este mai îngăduitor la ofensele pe care le primește decât Allah. Ei îi atribuie Lui un fiu, în timp ce El le asigură lor hrană și tămăduire." (relatat de Al-Bukhari)

 

Evanghelia

 

Abu Zar'a Ad-Damisqi a spus: "Tora a fost revelată în ziua a șasea a lunii Ramadan, iar Psalmii (Zabur) au fost revelați în ziua a douăsprezecea a lunii Ramadan la 482 de ani după ce Tora (Scriptura) fusese trimisă. Evanghelia a fost revelată în cea de-a optsprezecea zi a lunii Ramadan, la o mie cincizeci de ani după Psalmi (Zabur). Coranul a fost revelat în a douăzeci și patra zi a lunii Ramadan."

Ibn Jarir a spus: "Evanghelia a fost pogorâtă lui Iisus la vârsta de treizeci de ani și a trăit până ce a fost înălțat la ceruri la vârsta de treizeci și trei de ani."

Allah Preaputernicul a spus:

â"”Å  Şi când Allah va zice: "Isus, fiu al Mariei, adu-ți aminte de harul Meu asupra ta și asupra mamei tale, când Eu te-am întărit cu Duhul Sfânt, să vorbești oamenilor din leagăn și când vei fi bărbat în toată firea! Eu te-am învățat scrierea, înțelepciunea, Tora și Evanghelia. Iar când tu ai plăsmuit din lut chipul unei păsări, cu voia Mea, și ai suflat asupra lui, s-a făcut pasăre, cu voia Mea. Şi i-ai tămăduit, cu îngăduința Mea, pe cel orb și pe cel lepros! Şi ai făcut morții să vină la viață, cu îngăduința Mea. Şi i-am respins pe fiii lui Israel de la tine, când tu le-ai adus semnele învederate. Iar aceia dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decât vrăjitorie limpede!". â"”Å  [Coran 5:110]

â"”Å  Şi când Eu le-am revelat apostolilor, zicând: "Credeți în Mine și în Trimisul Meu!", au răspuns ei: "Noi credem, deci mărturisește că noi suntem cu desăvârșire supuși [musulmani]!". â"”Å  [Coran 5:111]

A fi profet sau mesager este cea mai mare binecuvântare Divină pogorâtă asupra cuiva. În ceea ce-i privește pe Iisus și pe mama lui, este neobișnuită, fiindcă nașterea lui Iisus a reprezentat o demonstrare pentru omenire a Omnipotenței lui Allah. Pântecele Mariei a reprezentat locul acelei demonstrări și aceasta înseamnă de asemenea un favor Divin, fiindcă Allah a ales-o pe ea dintre toate celelalte femei. Iisus a avut multe astfel de manifestări neobișnuite miraculoase. De exemplu, a fost născut fără tată. Duhul său a fost insuflat în pântecele Mariei de Gavriil. Le-a vorbit oamenilor și i-a chemat să urmeze calea lui Allah în timp ce era încă în leagăn. I-a fost pogorâtă Cartea (Revelația) și înțelepciunea, a fost învățat Tora și Evanghelia. Mai mult decât atât, Allah i-a dăruit lui Iisus puterea de a face minuni neobișnuite. De exemplu, crea din lut forma unei păsări, apoi sufla în ea și aceasta devenea o pasăre adevărată. Putea tămădui o persoană ce se născuse oarbă, care nu avea leac și putea vindeca leproșii. De asemenea a readus morții la viață.

"Şi i-am respins pe fiii lui Israel de la tine, când tu le-ai adus semnele învederate. Iar aceia dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decât vrăjitorie limpede!". Acest lucru indică faptul că izraeliții au dorit să-l răstignească pe Iisus și apoi Allah l-a înălțat și l-a salvat.

În Surat Al-Imran, Allah vorbește despre Iisus și despre Misiunea cu care a fost trimis:

â"”Å  Şi El îl va învăța scrierea și înțelepciunea, Tora și Evanghelia. ~ Şi trimis la fiii lui Israel [le va zice]: "Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre și suflu asupra sa și se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orb și pe lepros, și-i voi învia pe morți, cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncați și ceea ce păstrați în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteți credincioși! ~ Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine și vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiți cu frică de Allah și dați-mi ascultare! â"”Å  [Coran 3:48-50]

â"”Å  Allah este Stăpânul meu și Stăpânul vostru. Așadar, adorați-L pe El! Aceasta este o cale dreaptă!" ~ Apoi, când Isus a simțit necredința lor, le-a zis: "Cine sunt sprijinitorii mei [în chemarea] la Allah?" Apostolii au răspuns: "Noi suntem sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem în Allah și fă mărturie că noi [lui Allah] Îi suntem supuși [musulmani]! ~ Doamne! Noi credem în ceea ce Tu ai pogorât și-l urmăm pe Trimis, deci scrie-ne pe noi printre cei care fac mărturie". ~ Şi ei au viclenit, dar Allah a făcut ca planurile lor să nu izbutească, fiindcă Allah este cel mai bun dintre plănuitori! â"”Å  [Coran 3:51-54]

Se spune că fiecare profet făcea minuni în conformitate cu ceea ce se pricepeau cei din vremea lui. De exemplu, lui Moise i-a fost încredințată o minune care să se potrivească și să întreacă arta vrăjitoriei. Iisus a fost de asemenea trimis într-o vreme în care oamenii se mândreau cu chimia și fizica. I s-a dat puterea de a vindeca o persoană ce s-a născut fără vedere, de a tămădui leproșii sau pe cei cu boli cronice. De asemenea a readus morții la viață. Nici o descoperire a științei nu a reușit să-i vindece printr-o astfel de minune.Așa s-a întâmplat și în cazul Profetului nostru - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască. A fost trimis într-un loc în care oamenii erau mândrii de literature și de poeziile lor. În Coran se găsește un stil literar care a întrecut toate acele poezii și opere literare ce existau la acea vreme sau au venit mai apoi. Iisus a transmis Mesajul său și i-a chemat pe oameni să urmeze calea lui Allah, însă cei mai mulți nu l-au urmat. Ei l-au respins și s-au răzvrătit împotriva lui. Unii dintre ei, evlavioși și credincioși, au răspuns chemării și au devenit adepții săi. Aceștia l-au sprijinit, au răspândit Mesajul său și l-au ocrotit de nelegiuirile neamului lor. Totuși, unii izraeliți s-au opus cu răutate și și-a amăgit regele ce stăpânea în acea perioadă spunând minciuni despre Iisus. Aceștia au complotat să-l răstignească și să-l ucidă. Însă Allah l-a ocrotit și l-a salvat de intențiile lor nelegiuite. L-a înălțat la El și l-a făcut pe unul din neamul său asemănător la chip și înfățișare. Izraeliții l-au confundat cu Iisus și l-au răstignit.

 

Profețiile lui Iisus

despre profetul nostru, Muhammed

 

Iisus a fost ultimul dintre profeții izraeliți. Le-a vorbit despre venirea celui din urmă profet, după care Profeția va fi pecetluită. Nu numai că a vestit cu bucurie venirea sa, însă le-a spus și numele acelui profet. A lăsat semne atât de clare cu ajutorul cărora ei îl vor recunoaște.

În Coran Allah a grăit:

â"”Å  Şi [adu-ți aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: "O, fii ai lui Israel! Eu sunt trimisul lui Allah la voi, întărind Tora de dinainte de mine și vestind un Trimis ce va veni după Mine și al cărui nume este Ahmad!" Şi când el le-a adus semnele limpezi, ei au zis: "Aceasta este vrăjitorie învederată!" ~ Şi cine este mai nelegiuit decât acela care născocește minciună despre Allah, atunci când este chemat la Islam? Iar Allah nu călăuzește neamul de nelegiuiți. ~ Ei voiesc să stingă lumina lui Allah cu gurile lor, însă Allah întregește lumina Sa, chiar dacă necredincioșii nu voiesc. â"”Å  [Coran 61:6-8]

În Surat Al-A'raf din Coran se spune:

â"”Å  Pentru aceia care îl urmează pe trimis, profetul neînvățat, despre care află scris la ei în Tora și în Evanghelie. El le poruncește ceea ce este bine și-I oprește de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătățile și le oprește lor pe cele necurate și-i ușurează pe ei de povara lor și de lanțurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el și îl susțin și îl ajută și urmează lumina care a fost pogorâtă cu el, aceia vor fi izbânditori". â"”Å  [Coran 7:157]

Abu Umama a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Eu sunt rugăciunea părintelui meu Avraam și vestirea minunată a lui Iisus. Când Avraam a înălțat Ka'aba, s-a rugat astfel: í‚«Doamne, trimite-le lor un Trimis dintre ei» [Coran 2:129]"

Şi când a venit ca ultim profet al neamului lui Israel, Iisus a ținut o cuvântare, spunând că Profeția a ajuns la sfârșit printre izraeliți și că va veni cel din urmă Profet ce se va naște printre arabii neștiutori de carte, al cărui nume va fi Ahmed.

 

Povestea Ma'idei (mesei servite din cer)

 În Coran Allah a grăit:

â"”Å  [Amintește-ți tu] când apostolii au zis: "O, Isus, fiu al Mariei, poate, oare, Domnul tău să ne coboare o masă servită din cer?" El le-a zis: "Fiți cu frică de Allah, dacă sunteți credincioși!". ~ Ei au zis: "Voim să mâncăm din ea, ca să se liniștească inimile noastre și ca să știm că tu ne-ai spus nouă numai adevărul și să fim întru aceasta printre martori". ~ Atunci a zis Isus, fiul Mariei: "O, Allah, Stăpân al nostru! Coboară-ne nouă o masă servită din cer ca să ne fie nouă sărbătoare - pentru cel dintâi și pentru cel din urmă dintre noi - și semn de la Tine! Şi blagoslovește-ne pe noi cu cele de ospăț, căci Tu ești Cel mai bun dintre cei care hrănesc!". ~ Şi i-a răspuns Allah: "O voi coborî vouă, dar pe acela, care nu va crede nici după aceasta, îl voi osândi cu un chin cu care nu voi mai pedepsi pe nimeni din toate lumile!". â"”Å  [Coran 5:112-115]

Povestea aceasta sună așa: "Profetul Iisus - Pacea fie asupra sa - a poruncit apostolilor săi să postească timp de trei zile. Când au îndeplinit termenul, i-au cerut lui Iisus să le aducă din cer o masă plină cu mâncare, pentru ca ei să mănânce și să știe că Allah le-a acceptat postul. Au vrut de asemenea ca ziua în care va veni masa din cer să fie una de sărbătoare pentru toți fiii lui Israel, și fiecare dintre ei, de la sărac, la bogat să mănânce din bucatele acelea. Iisus i-a mustrat pentru cererea lor și s-a temut că ei o vor respinge și nu își vor arăta recunoștința. Însă apostolii săi au insistat cu cererea lor."

Când nu mai încetau cu această cerință, Iisus s-a rugat la Allah să trimită din ceruri pentru ei o masă plină cu hrană. Atunci Allah a trimis pe pământ o astfel de masă, în timp ce oamenii priveau cu proprii lor ochi cum se cobora dintre nori înspre ei. Iisus a privit-o coborând și a continuat să se roage la Allah să o lasă să fie o binecuvântare și o îndurare de la El și nu o pedeapsă pentru ei. Se lăsa încet și până ce a ajuns înaintea lui Iisus a fost acoperită. El a descoperit masa, spunând: "În Numele lui Allah, care este Cel mai Bun dintre cei ce dăruiesc." Aceasta consta în șapte pești, șapte pâini și erau de asemenea și fructe. Iisus le-a cerut să mănânce din acestea, însă au refuzat să mănânce mai înainte de a mânca el. Iisus a zis: "Voi sunteți cei ce ați cerut această masă!" Însă ei au refuzat să înceapă să mănânce. Iisus le-a cerut atunci celor săraci, nevoiași, răniți și bolnavi, în jur de o mie trei sute de oameni, să vină și să mănânce. Cu toții s-au apropiat și au mâncat din acestea și de îndată s-au aflat vindecați. Toți cei ce nu au mâncat s-au simțit plini de regrete când au văzut acest lucru. Apoi, după câte se spune, masa cobora în fiece zi și oamenii mâncau din roadele ei. Toți se simțeau îndestulați, cu toate că numărul lor se ridica la aproape șapte mii de oameni.

Apoi a fost trimisă alternativ, o zi da și una nu, fiind apoi limitată numai la cei nevoiași și săraci. Oamenii au început atunci să se certe pe această temă și să se pornească împotriva lui Iisus. Şi astfel masa a fost oprită să mai coboare, iar cei ce complotaseră împotriva lui au fost desfigurați și transformați în porci. Şi i-a răspuns Allah: "O voi coborî vouă, dar pe acela, care nu va crede nici după aceasta, îl voi osândi cu un chin cu care nu voi mai pedepsi pe nimeni din toate lumile!". [5:115]

Ibn Abu Ad-Dunia a relatat de la Fudail bin Aiias că profetul Isa (Iisus) a fost întrebat: "O, Iisus! Cum de mergi pe apă?" El a răspuns: "Cu credința mea în Allah!" Atunci au zis: "Însă noi avem de asemenea credință așa cum ai și tu și credem cu toții așa cum crezi și tu." Iisus a zis: "Atunci veniți și mergeți." Şi au mers alături de el pe valuri și apoi s-au înecat. Iisus le-a spus: "Ce s-a întâmplat?" Ei au răspuns: "Valurile ne înspăimântă." Iisus a spus: "Nu vă temeți de Stăpânul valurilor?" Şi i-a scos din apă. Apoi a atins pământul cu mâinile sale și a luat în ele nisip, iar când a deschis palmele într-o mână era aur, iar în cealaltă pietriș. I-a întrebat: "Care dintre acestea vă place mai mult?" Cu toții au zis: "Aurul." Iisus a zis: "Pentru mine însă acestea sunt la fel." Iisus purta veșminte din lână, mânca din frunze, nu avea casă, familie, bogăție sau avere și nimic ce să păstreze pentru ziua următoare.

Sha'bi a spus: "De câte ori i se pomenea despre Ziua Judecății, plângea și zicea: «Nu se cuvine pentru fiul Mariei ca Ziua Judecății să fie pomenită înaintea sa, iar el să păstreze tăcerea.»"

Iisus le-a spus apostolilor săi: "Toți regii și conducătorii au lăsat pentru voi înțelepciune, voi lăsați Dunia (materiale, subiecte) pentru ei." A spus de asemenea: "Întrebați-mă pe mine, fiindcă eu sunt un om blând, nu mă încred și sunt neînsemnat în ochii mei." Iisus le-a zis de asemenea apostolilor lor: "Mâncați pâine din orz, beți apă curată și părăsiți această lume în pace. Dulceața acestei lumi este amărăciune în lumea de apoi, iar amărăciunea în această viață este dulceață în lumea de apoi. Robii adevărați ai lui Allah nu trăiesc în lux. Cu adevărat grăiesc că învățatul ce dă întâietate cunoașterii, și nu poftelor și dorințelor sale, și-ar dori ca fiecare să devină ca el."

S-a relatat de asemenea că a zis: "O, fii slabi ai lui Adam! Temeți-vă de Allah indiferent unde v-ați afla, trăiți în această lume precum niște oaspeți, considerați moscheea casa voastră, învățați ochii voștri să plângă, trupul vostru să îndure și inima voastră să reflecteze. Şi nu vă temeți pentru proviziile de mâine, fiindcă este păcat."

 

Înălțarea la ceruri și răstignirea

 Allah a grăit:

â"”Å  "Şi ei au viclenit, dar Allah a făcut ca planurile lor să nu izbutească, fiindcă Allah este cel mai bun dintre plănuitori! ~ Când Allah a spus: "O, Isus! Eu îți voi da o răsplată îmbelșugată, te voi înălța la Mine, te voi mântui de cei care nu cred și îi voi pune pe cei care te-au urmat peste cei care nu cred până în ziua Învierii. Apoi la Mine va fi întoarcerea voastră și Eu voi judeca asupra celor în care voi nu vă înțelegeți." â"”Å  [Coran 3:54,55]

În Surat An-Nisa, Allah a spus:

â"”Å  [Noi i-am blestemat] din pricina încălcării legământului lor și necredinței lor în revelațiile lui Allah și uciderii de către ei a profeților pe nedrept și rostirii cuvintelor: "Inimile noastre sunt învelite". În fapt, Allah le-a pecetluit, pentru necredința lor, fiindcă ei nu cred decât foarte puțin. ~ Şi din pricina necredinței lor și a clevetirilor grele pe seama Mariei. â"”Å  [Coran 4:155,156]

â"”Å  Şi din pricina vorbelor lor: "Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!", în vreme ce ei nu lau omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privința lui [Isus], au fost în îndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoștință sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bună seamă, nu l-au omorât, ~ Ci Allah l-a înălțat la El. Iar Allah este Puternic și Înțelept ['Aziz, Hakim]. ~ Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărții care să nu creadă în el, înaintea morții sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor. â"”Å  [Coran 4:157-159]

Aceste versete ne spun că profetul Iisus - Pacea fie asupra sa - a fost înălțat la ceruri după ce evreii care erau împotriva lui s-au plâns și l-au amăgit pe regele acelei vremi, fiindcă doreau să-l răstignească și să-l ucidă.

Ibn Abu Hatim a relatat de la Ibn Abbas: "Când Allah a dorit să-l înalțe la ceruri, Iisus a venit la companionii săi. Erau doisprezece bărbați, dintre care unii erau apostolii săi. Tocmai făcuse o baie și din păr încă i se scurgeau stropi de apă. Le-a zis: «Printre voi se află unul ce se va lepăda de mine de douăsprezece ori după ce a crezut în mine.» Apoi a zis: «Cine dintre voi va lua înfățișarea mea și va fi ucis în locul meu, astfel că va ajunge la rangul meu?» Un tânăr a înaintat. Însă Iisus a zis: «Așează-te!» Apoi a repetat încă o dată întrebarea și același tânăr s-a ridicat, a înaintat și a zis: «Eu (sunt acela).» Iisus a zis: «Tu ești acela.» și apoi acesta a luat chipul și asemănarea lui Iisus, iar Iisus a fost înălțat la ceruri de la fereastra casei sale." Evreii au venit să-l caute. L-au luat atunci pe tânăr, l-au ucis și apoi l-au răstignit. Mai târziu s-au format trei grupuri. Prima grupare, numită Iacobită (Ia'qubiia), a crezut că a fost Însuși Domnul ce stătuse printre ei atât cât dories El, apoi se întorsese la ceruri. Cea de-a doua grupare, numită Nestoriană (Nasturiia), credea că el este fiul Domnului ce fusese printre ei și stătuse atâta timp cât dorise, apoi Tatăl îl ridicase la cer. Însă gruparea adevăraților credincioși a spus că Iisus era robul și mesagerul lui Allah ce stătuse printre ei atât cât dorise, apoi Stăpânul său, Allah, îl înălțase la El. Cele două grupări de necredincioși s-au unit împotriva grupării de credincioși și astfel adevăratele învățături islamice transmise de Iisus au devenit necunoscute până ce Allah l-a trimis pe profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască.

Hasan Basri și Ibn Ishaq au spus: "Regele ce a hotărât moartea lui Iisus a fost David bin Naura. El a poruncit ca Iisus să fie ucis și spânzurat. L-au înconjurat pe Iisus, care se afla în interiorul unei case din Bait-ul-Maqdis. Era noaptea de sâmbătă. Când erau gata să intre în casă, unul dintre cei ce se aflau alături de el a luat chipul și asemănarea lui Iisus. Şi Iisus a fost înălțat la ceruri de la fereastra acelei case. Când au intrat în casă, l-au găsit pe tânărul ce luase înfățișarea lui Iisus, și atunci l-au luat cu ei și l-au răstignit. Chiar au pus și o coroană de spini pe capul său pentru a râde de el. Creștinii ce nu au fost prezenți la acea vreme au crezut ceea ce au pretins evreii, și anume că ei l-au ucis pe Iisus."

Allah a grăit: "Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărții care să nu creadă în el, înaintea morții sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor." Se referă la vremea în care Iisus va coborî din nou pe pământ, înainte de Ziua Judecății, va ucide porcul, vă fărâma crucea și nu va urma decât islamul.

Ibn Jarir a relatat de la Wahb bin Munabbih: "Iisus a venit cu șaptesprezece dintre apostolii săi la o casă. Apoi au venit oamenii regelui și au înconjurat locuința. Însă atunci când au intrat în casă, Allah a făcut ca chipul și asemănarea lui Iisus să fie asupra tuturor celor ce se aflau acolo. Aceștia au rămas uimiți și au zis: «Ați făcut vrăji asupra noastră. Fie va veni Iisus la noi, fie vă vom ucide.» Iisus le-a zis însoțitorilor săi: «Cine poate să cumpere astăzi un loc în Janna (Paradis)?» Un bărbat a zis: «Eu!» și a ieșit, spunând: «Eu sunt Iisus!» Atunci l-au luat și l-au răstignit și astfel au fost induși în eroare în credința lor că aceștia l-au ucis pe Iisus, așa cum cred creștinii. Însă Iisus a fost înălțat la ceruri de Allah în acea zi."

Ibn Asakir a zis: "După Iisus, Maria a mai trăit timp de cinci ani, a murit așadar la vârsta de cincizeci și trei de ani."

Hasan Basri a spus: "Iisus avea treizeci și patru de ani când a fost înălțat la ceruri." Sa'id bin Musaiib a spus: "Avea treizeci și trei de ani când a fost înălțat la ceruri."

 

Excelența lui Iisus

 Allah Atotputernicul a grăit:

â"”Å  Mesia, fiul Mariei, nu este decât un trimis, asemenea trimișilor de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate [de rând]. Privește ce semne învederate le trimitem Noi și apoi privește cum sunt ei îndepărtați [de la ele]! â"”Å í¯´¿ [Coran 5:75]

Iisus a fost numit Mesia deoarece a umblat în tot ținutul chemând oamenii să urmeze calea lui Allah și încercând să scape de persecutările evreilor. Într-o altă versiune se spune că a fost numit așa deoarece avea picioare plate (avea platfus).

S-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Nici un copil nu se naște fără ca Satana să-l lovească într-o parte când este născut și el iese țipând, în afară de Maria și de fiul ei. El a venit să-l lovească, însă l-a lovit în cortină." Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Cel ce mărturisește că nu există altă divinitate în afară de Allah Unicul, că El nu are pe nimeni egal, că Muhammed este robul și Mesagerul lui Allah, că Iisus este robul și Mesagerul Său, Cuvântul Său pe care l-a suflat în Maria și un duh de la El, că Janna (Paradisul) este adevărat și că Iadul este adevărat va fi lăsat de Allah să intre în Paradis (Janna) indiferent de ceea ce a făcut." (convenit)

S-a relatat de asemenea un Hadis în care se spune: "Dacă un bărbat o învață pe roaba sa cele mai bune maniere, îi dăruie cea mai bună știință, apoi o eliberează și se căsătorește cu ea, va avea parte de dublă răsplată. În mod asemănător, dacă un bărbat crede în Iisus, fiul Mariei, apoi crede în mine, va avea parte de dublă răsplată..." (Al-Bukhari)

S-a relatat de la Ibn Abbas că l-a auzit pe Omar spunând din amvon: "L-am auzit pe Profet - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - spunând: «Nu mă preamăriți așa cum creștinii l-au preamărit pe Iisus, fiul Mariei, fiindcă eu sunt numai un rob.»" (Al-Bukhari)

Imamul Ahmed a relatat că Abu Huraira a spus că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a zis: "Profeții sunt precum frații care au mame diferite, religia lor este una, însă mamele lor sunt diferite. Sunt mai demn de Iisus decât alții, fiindcă nu a fost nici un profet între mine și el. El va coborî din ceruri și când îl veți vedea îl veți recunoaște. Este un bărbat de statură medie cu un ten rozaliu, o statură minunată. Din părul său par a se scurge picuri de apă cu toate că nu este ud. Va sfărâma crucea, va ucide porcul, va impune taxă și va nimici toate celelalte religii până ce nu va mai rămâne decât islamul. Allah îl va ucide pe Dajjal cu mâna sa (lui Iisus) și pacea va domni. Veți vedea cămile păscând alături de lei, tigrii alături de vite și oi alături de lupi. Copiii se vor juca cu șerpii și nu își vor face rău unii altora. Iisus va sta un timp hotărât și apoi va muri. Musulmanii vor face rugăciunea de înmormântare și îl vor îngropa."

Într-un alt Hadis, Abu Huraira a spus că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a zis: "Va rămâne timp de patruzeci de ani pe pământ." Va coborî la minaretul alb din Damasc după ce a fost făcută chemarea pentru rugăciunea de dimineață. Imamul îi va ruga să conducă rugăciunea, însă el va zice: "Nu, voi sunteți unul altuia conducător...", onoruri de la Allah pentru această comunitate (Umma)." Într-o altă versiune se spune că Iisus va zice: "Rugăciunea vă cheamă" și se va ruga în spatele imamului. Se va ridica apoi alături de alți musulmani și vor porni în urmărirea lui Dajjal, iar el îi va găsi și îl va ucide cu mâna sa.

Imamul Bukhari a relatat de la Salman următoarele: "Perioada dintre Iisus și Muhammed - Pacea fie asupra lor - este de șase sute de ani."

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)