Orientarile marilor teologi musulmani

Postat deAlinainRugaciuneape 16.10.2011,0 comentarii


Prima condiție ce trebuie îndeplinită pentru a fi musulmanreprezintă angajamentul de aderare la islam, mărturia de credință.Însă, o credință dreaptă, adevărată, depinde de felul în care unmusulman însușește învățăturile unor mari teologi privind credințaislamică. Îndatorirea principală a fiecărui musulman, fie bărbat, fiefemeie, ajuns la pubertate, este de a însuși dogmele și principiilereligiei islamice expuse în lucrările marilor teologi ai islamului și dea crede în cele relatate de aceștia.
Prin urmare, Tradițiile Profetului (pacea și binecuvântarea luiAllah fie asupra lui!) au fost păstrate foarte bine, nealterate, într-omanieră demnă de toată încrederea și credința. Cei care se vorsalva de Iad sunt tocmai aceia care vor urma neabătut prescripțiileexistente în aceste cărți sfinte. Într-o Relatare Profetică se spune:"Poporul meu se va împărți în șaptezeci și trei de alianțe. Doar unadintre acestea va scăpa de osânda iadului, iar celelalte vor aveaca răsplată Gheena, unde vor fi veșnici". Fiecare din celeșaptezeci și trei de alianțe susține că doar alianța sa urmeazăadevărata cale a islamului și că, doar acea alianță va scăpa deosânda iadului.
În Surat Rum (Bizantinii) versetul 32, Allah Preaînaltulspune:í¯´¾ Dintre cei care au divizat religia lor și au devenit secte,fiecare ceată bucurându-se pentru ceea ce are ea! í¯´¿[Coran 30:32]
Numai că Profetul nostru (pacea și binecuvântarea lui Allahfie asupra lui!) descrie astfel însușirile orientării care se va salva deosânda iadului: "Cei care fac parte din această orientare sunt aceiacare merg pe drumul meu și al companionilor mei. Cine nu aratărespect și dragoste chiar și față de un singur companion, nu poatefi un credincios musulman.
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)