Noaptea al-Qadr

Postat dekhalid622 in Postulpe 02.05.2019,0 comentarii

Ce este noaptea al-Qadr?

Noaptea de Qadr este cea mai valoroasă noapte din an, conform spuselor lui Allah PreaÎnaltul: "Noi l-am coborât în noaptea de Qadr (se referă la Quran, căci a fost coborât în luna Ramadan). Oare tu ştii ce este noaptea de Qadr? Noaptea de Qadr este mai bună decât o mie de luni, adică faptele din timpul ei, cum ar fi rugăciunea, recitarea şi memorarea Quran-ului sunt mai bune decât aceleaşi fapte făcute timp de o mie de luni."

Qadr este o noapte a rugăciunii, a fricii de Allah , a aducerii aminte de darurile Lui . Este o noapte în care fiecare om trebuie să-şi supună propriul suflet la socoteală pentru ceea ce a făcut şi modul în care l-a multumit pe Allah.

Modul de a petrece Noaptea Al-Qadr

Profetul ( Allah să-l miluiasca şi să-l binecuvanteze), a spus: “Celor care-şi petrec Noaptea Qadr crezând în Allah li se iartă păcatele trecute”. (- relatat de Al-Bukhari).

Vegherea şi rugăciunile din timpul noptii de Qadr

1. Al Bukhari şi Muslim preiau următoarele de la Abu Huraira despre spusele Profetului: "Cine veghează în noaptea de Qadr cu credinţă şi cu frică, Allah îi iartă tot ceea ce a păcătuit înainte".

2. Ahmad, Ibn Majah şi Attirmizi preiau de la Aisha, Allah să o binecuvânteze: „Trimis al lui Allah, dacă ştiu care noapte este noaptea de Qadr, ce ruga să fac în ea ? Trimisul i-a răspuns:”Spune: "Allah eşti Iertător şi Îţi place să ierţi aşa că iartă-mă.”

 Perioada noptii Qadr

Cu privire la perioada nopţii Qadr, există păreri diferite , cea mai acceptată fiind aceea că noaptea Destinului este în zilele fără soţ din ultimele 10 zile din Ramadan, conform spuselor Profetului, ( Allah PreaÎnaltul să-l binecuvânteze şi să-l miluiască) :”Găsiţi noaptea Destinului în zilele fără soţ din ultimele zece zile din luna Ramadan” (Bukhari şi Muslim).

 Profetul ( Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască ) în ultimele 10 zile din Ramadan îşi petrecea toată noaptea în rugăciuni, împreună cu familia lui.

O altă părere este că ea este în noaptea de douăzeci şi şapte a Ramadanului. În acest sens, Ahmad relatează din surse demne de încredere ca Ibn Omar (fiul lui Omar ), Allah să-i binecuvânteze,a spus: „Trimisul lui Allah, Allah să-L binecuvânteze şi să-L miluiască, spune că cine o caută, să o căute în noaptea a douăzeci şi şaptea".

Deci, este de dorit pentru o mai mare siguranţă, ca dreptcredinciosul care vrea să obţină răsplătă acestei nopţi să vegheze toate zilele impare a ultimelor zece zile de Ramadan şi să nu se rezume doar la a douăzeci şi şaptea noapte.

Motivul pentru care noaptea Qadr nu se stie in ce zi va fi

Trebuie stiut că Allah a ascuns noaptea de Qadr, asemenea multor alte lucruri dintr-un motiv cunoscut numai de El.

A ascuns mulţumirea Lui, ca să-i facă pe oameni să dorească şi mai mult să fie supusi.

A ascuns gradul de pedepsire pentru fiecare păcat , pentru ca oamenii să se ferească de toate păcatele.

A ascuns primirea rugăciunilor pentru ca oamenii să se roage cât mai mult.

A ascuns sfârşitul vieţii fiecărui om , pentru ca viaţa să aibe valoare pentru oameni .

A ascuns acceptarea căinţei, pentru ca omul să se întoarcă şi mai mult la Allah .

Motivul pogorarii noptii Qadr

Atunci când Profetul ( Allah PreaÎnaltul să-l binecuvanteze ) a văzut că naţiunile de dinainte au avut o viaţă mai lungă , a considerat că vârsta naţiunii lui este mai mică, de aceea Allah a oferit pentru noi Noaptea de Qadr.

Şi a pogorât sura: ”L-am pogorât în noaptea Qadr”,adică a pogorât Coranul în noaptea de Qadr, noapte care se află în timpul luniiRamadan.

Sursa: Selectii din cartea Fiqh as-Sunnah de Seyid Saabiq

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)