Nasterea Profetului Muhammad


"Şi să știți că Trimisul lui Allah este printre voi". (Sura Al-Hujurat: 7). Este Mesagerul lui Allah printre noi? Nu, el este mort,  înmormântat  în Medina. Acest  verset  nu  se  adresează numai companionilor Profetului Muhammed (Pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ci se adresează întregii omeniri. Ce mesaj ni s-a transmis, de fapt, prin acest verset?

Faptul că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este printre noi, prin tradiția și valorile sale, prin ceea ce a lăsat în urmă, până în Ziua Judecății. Cu cât îți cunoști Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mai bine, cu atât îi admiri mai mult virtuțile și îl respecți mai mult.

Chiar și acasă, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era respectat de soțiile lui. Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) a spus: "Jur pe Allah că El nu te va abandona niciodată,  pentru  că  tu  îi  ajuți  pe  cei  săraci  și  păstrezi întotdeauna relații bune cu rudele".

Chiar  și  armatele  necredincioșilor  îl  respectau  și  erau interesate de el. Heraclius, împăratul roman, l-a întrebat pe Abu Sufiyan, unul dintre cei mai temuți inamici ai Profetului, despre Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în timp ce acesta se afla împreună cu un grup de oameni, cu caravanele în Levant (Siria, Palestina, Liban și Iordania): "Care dintre voi este cea mai apropiată rudă a lui Muhammed?". Abu Sufiyan a spus: "Eu sunt". I-a spus: "Atunci, apropie-te! Care este  statutul  familiei  Profetului?".  Abu  Sufiyan  a  răspuns: "Aparține  celei  mai  nobile  și  respectate  familii  din  tribul nostru". Heraclius a întrebat: "A mai pretins cineva dintre voi ceea ce pretinde el?".  Abu Sufiyan a spus: "Nu". Heraclius a întrebat din nou: "A fost cineva rege dintre strămoșii lui?". Abu Sufiyan a spus: "Nu". Atunci a întrebat din nou: "Cine sunt cei care-l urmează, cei bogați sau cei săraci?". Abu Sufiyan a spus: "Cei săraci sunt cei care-l urmează". "Şi numărul lor crește în fiecare zi?". "Da, crește în fiecare zi", a fost răspunsul lui Abu Sufiyan.  "A fost  cineva  care  s-a  răzgândit  sau  a  renunțat  la această religie după ce a ales-o?". Abu Sufiyan a replicat: "Nu". "L-ați  acuzat  vreodată  că  v-a  mințit,  înainte  de  a  deveni profet?". "Nu",  a  spus  Abu  Sufiyan.  "Şi-a  încălcat  cumva vreodată  promisiunile?". Abu  Sufiyan  a  spus:  "Nu.  Noi  am încheiat un acord cu el". Heraclius a spus: "Ați purtat vreun război  împotriva  lui  și  a  companionilor  lui?".  "Da",  a  fost răspunsul lui Abu Sufiyan. "Şi cine a ieșit învingător?". Abu Sufiyan a spus: "Câteodată noi, câteodată ei". Heraclius a spus: "Şi ce v-a spus să faceți?". Aspus: "Să-L adorăm pe Allah Unicul, să nu-I facem asociați Lui, să spunem adevărul, să fim cinstiți și să ne respectăm rudele, prietenii și vecinii". Heraclius a spus: "V-am întrebat despre familia lui și mi-ați spus că face parte din una dintre cele mai nobile familii.

De fapt, toți profeții fac parte din cele mai nobile familii ale neamului  lor.  V-am  întrebat  dacă  a  mai  fost  cineva  care  să pretindă  că  este  profet și  mi-ați  spus  că  nu.  Dacă  mi-ați  fi răspuns afirmativ, aș fi spus că acest om urmează tradiția celui de dinaintea lui. Apoi v-am întrebat dacă cineva din familia lui este rege și mi-ați răspuns că nu, iar dacă răspunsul vostru ar fi fost  afirmativ, v-aș  fi  spus  că  acest  om  și-ar  fi  dorit  să-și recapete  regatul.  În  continuare, v-am  întrebat  dacă  a  fost vreodată acuzat că a mințit și mi-ați răspuns că nu. Acum stau și mă întreb ce persoană, care nu spune nicio minciună în viața sa, poate să spună vreo minciună în legătură cu Allah? Atunci când v-am întrebat cine sunt cei care-l urmează pe profet, mi-ați spus că "sunt cei săraci din neamul lor". Iar când v-am întrebat dacă numărul lor a crescut, ați spus că da, iar acest lucru arată că religia cu care a venit Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah  fie  asupra  sa!)  este  religia  adevărată.  Şi  când  v-am întrebat dacă cineva a renunțat la religia sa după ce s-a convertit, ați  spus  că  nu,  ceea  ce  demonstrează  că  adevărata  credință, atunci  când  intră  în  inima  unui  om,  rămâne  acolo  pentru totdeauna. Apoi v-am întrebat dacă ați fost vreodată trădați de el si mi-ați spus că nu, iar toți profeții care au venit înainte de el nu au trădat pe nimeni. Şi, în  final, v-am întrebat ce anume v-a poruncit să faceți; mi-ați spus că v-a poruncit să-L adorați pe Allah Unicul, să nu-I faceți asociați Lui și să renunțați la tot ce adorau  străbunii  voștri.  V-a  poruncit  rugăciunea,  să  spuneți adevărul,  să  fiți  cinstiți,  să  vă  respectați  rudele,  prietenii  și vecinii. Dacă tot ce mi-ați spus este adevărat, atunci, în curând,el va veni și va ocupa acest pământ și aflasem din scripturile noastre că va veni într-o bună zi, dar nu știam că va fi din neamul vostru, iar dacă aș avea ocazia să-l întâlnesc, m-aș duce imediat la el și i-aș săruta picioarele".

Niciunul dintre dușmanii Islamului nu și-a mai exprimat o astfel de opinie.

Odată, un băiat și-a întrebat tatăl: "De ce, de fiecare dată când  numele  lui  Allah  este  menționat,  numele  Profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este amintit imediat după el, cu toate că toți profeții Îl adoră pe Allah?". Tatăl a replicat: "Pentru că nimeni nu a fost trimis cu ceea ce a fost trimis Profetul Muhammed (Pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)".

Situația lumii înainte de revelarea Islamului

Pe vremea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie  asupra  sa!),  lumea  era  împărțită  între  două  mari  puteri: Imperiul Persan și  Imperiul Roman. Aceste două mari puteri erau  imperialiste,  iar  nedreptatea  se  răspândise  pe  întreg pământul. Taxele impuse de ei erau foarte mari, iar persecuțiile frecvente.  Oamenii  de  rând  trăiau  într-o  sărăcie  cruntă,  în schimb  cei  bogați  locuiau  în  palate.  În  Imperiul  Roman  se practicau luptele dintre gladiatori și luptele dintre lei și oameni.

Persanii,  pe  de altă  parte, erau  responsabili  de cea mai rigidă ierarhizare a claselor sociale din istorie, existând un mare decalaj între cei bogați și cei săraci, între nobili și oamenii de rând.

În toată această dezordine socială, Allah Preaînaltul l-a trimis  pe Muhammed  (Pacea  și  binecuvântarea lui Allah  fie asupra sa!) pentru a aduce reforma și justiția. Pe vremea aceea, Peninsula Arabică era vestită pentru crimele și nelegiuirile ce aveau loc acolo. De jur împrejurul Ka"Ëabei existau 360 de statui înfățișând diverse zeități. Unii oameni obișnuiau să ia cu ei o părticică din acele statui când plecau în călătorie, pentru a le purta noroc. Alții își făceau statui din curmale pe care le păstrau în casele lor și se rugau la ele atunci când afară era prea frig pentru a merge la locul de adorare. Chiar mai mult decât atât, foamea îi împingea câteodată să-și mănânce zeitățile făcute din curmale. Chiar și Omar ibn Al-Khattab (Allah fie mulțumit de el!), în  Jahiliya (perioada  dinaintea  Islamului), a  făcut  acest lucru. Când a fost întrebat: "Nu te-ai gândit când ai făcut acest lucru?". El a spus: "Ba da. Dar pe atunci nu eram călăuzit".

Femeia nu avea drept de moștenire sau de proprietate pe vremea Jahiliyei (perioada ignoranței). Ea era doar o moștenire, excepție făcând fetele care proveneau din familii nobile. Mai mult, practica îngropării de vii a fetițelor era foarte răspândită înaintea  venirii  Islamului.  Unii  dintre  companioni și-au îngropat de vii chiar și șapte fetițe și nu aveau remușcări pentru fapta lor; aceasta nu le aducea prea multă suferință în suflet.Unele fetițe erau îngropate imediat după naștere, iar altele la vârsta de șase ani.

Allah Preaînaltul spune: "Iar dacă vreunuia dintre ei i se vestește nașterea unei fiice, chipul lui devine negru și el e plin de mânie. / Se ascunde de lume din pricina răului ce i-a vestit. Să-l țină pe el, în ciuda umilinței, sau să-l îngroape în țărână? Ce proastă judecată!" (Sura An-Nahl: 58-59).

Să fie oare vreun semn în faptul că Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-au murit toți fiii și nu i-au trăit  decât  fetele, iar atunci  când își  vedea  vreo  fiică,  o îmbrățișa și o săruta pe frunte?

În  ce  privește  orașul  Mekka,  acesta  era  un  centru comercial și religios tocmai datorită Ka"Ëabei. Toate caravanele treceau prin Mekka, iar acest lucru a adus schimbări majore pe plan cultural.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt: "Oare nu văd ei că Noi am făcut locul în care trăiesc ei un loc sacru și sigur, în vreme ce oamenii din jurul lor sunt răpiți?" (SuraAl-"ËAnkabut: 67).

De jur împrejurul Ka"Ëabei se aflau 360 de statui, dar nu toate erau adorate de mekkani. Exista mai degrabă mai mult un tratat de înțelegere cu triburile vecine. Acest acord le garanta locuitorilor Mekkăi trecerea în  siguranță  pe teritoriul lor, în drumul  caravanelor  spre  Yemen,  iar,  în  schimb,  statuile  lor aveau privilegiul de a sta în jurul Ka"Ëabei.

Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i s-a poruncit să-L adore pe Allah Unicul, iar acest lucru punea în pericol comerțul, profitul și religia mekkanilor.

Nașterea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

A fost numit Muhammed. Bunicul lui a fost cel care i-a ales numele. După șapte zile de la nașterea lui, bunicul său l-a circumcis și a oferit o masă la care oamenii l-au întrebat: "Cum îl vei numi?". A răspuns: "Muhammed".

Semnificația numelui Muhammed - "Cel Lăudat" Derivă  din cuvântul: "Hamede"  - "A lăuda",  nume  dat unei  persoane care este mereu lăudată. Se  numea  și Ahmed,denominație  care  reprezintă  forma  de  superlativ  a  aceluiași cuvânt. În Coranul cel Sfânt apare atât numele de Ahmed, cât și numele de Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Originea Profetului Muhammed (Pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Numele lui este Muhammed,  fiul lui Abdullah,  fiul lui Abdul-Muttalib,  fiul  lui  Hașem,  fiul  lui Abd-Zanat,  fiul  lui Abd-Kusay, fiul lui Kilab, fiul lui Murra, fiul lui Ka"Ëab, fiul lui Louay, fiul lui Ghaleb, fiul lui Fihr. Fihr era străbunicul tribului Quraiș  și  descendentul  lui  Ismail  al  cărui  tată  era  Ibrahim (Pacea  fie  asupra  lor!).  Străbunicul  Profetului  (Pacea  și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost Kusay, cel care a unit tribul Quraiș. Termenul de "quraiș" derivă din cuvântul "teqarruș" care înseamnă "a uni, a combina". După acesta a venit Hașim. El a negociat cu persanii și  romanii în privința trimiterii caravanelor quraișiților. Spiritul de conducere a fost mereu prezent în familia Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), chiar dacă, în pofida originii nobile și a statutului de conducător, aceasta nu era bogată. Astfel, Profetul(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost aproape de săraci, datorită situației materiale precare a familiei lui, și aproape de cei bogați, datorită originii sale nobile.

Beni Umeyya, o altă ramură a familiei, cu toate că era mai înstărită,  a  rămas  necunoscută  oamenilor,  iar  Beni Abdul-Muttalib, cu toate că nu era bogată, s-a bucurat de dragostea și respectul celor din jur.

Cu toții cunoaștem povestea lui Abdul-Muttalib, cel care l-a înfruntat pe Abraha atunci când acesta a vrut să cucerească orașul Mekka. Primul lucru pe care Abraha l-a făcut a fost să confiște bunurile oamenilor. Abdul-Muttalib s-a dus să-l vadă și și-a cerut înapoi cămilele luate de acesta. Abraha a  râs și i-a spus: "Am crezut că ai venit să negociezi în privința Ka"Ëabei pe care intenționez să o distrug". Abdul-Muttalib a replicat: "Eu am venit după cămilele mele, iar, în ce privește Ka"Ëaba, ea are un Stăpân care o va proteja".

"A venit la voi un trimis chiar dintre voi, căruia îi sunt grele necazurile ce vă lovesc, care este plin de grijă pentru voi, iar cu dreptcredincioșii este el milostiv și îndurător".(SuraAt-Tawba: 128).

Abraha  a  înaintat  cu  armata,  intenționând  să  dărâme Ka"Ëaba, iar locuitorii  orașului Mekka  s-au  refugiat în munți. Apoi niște păsări au apărut la orizont, purtând în cioc pietre. În momentul în care pietricelele îi atingeau pe soldații lui Abraha, pielea lor  ardea  și le  provoca  dureri mari.  În  Sfântul Coran, Allah spune referitor la acest eveniment: "Oare nu ai văzut tu ce a făcut Domnul tău cu oamenii elefantului? / Oare nu a făcut El vicleșugul lor să fie în deșert? / Şi a trimis peste ei păsări în stoluri, / Ca să arunce asupra lor cu pietre de lut ars! / Şi i-a făcut pe ei ca un ogormâncat". (Sura Al-Fil:1-5).

Există  mai  multe  opinii cu  privire  la  data  nașterii Profetului  (Pacea  și binecuvântarea lui Allah  fie asupra  sa!).

Într-una dintre aceste opinii se susține că el s-ar fi născut într-o zi de luni, dimineața, pe data de 12 Rabi"Ëul-Awwal (20 aprilie 570), la  50  de  zile  după  evenimentul Elefantului. Într-o  altăopinie, se menționează că data nașterii Profetului ar fi fost pe 22 aprilie 571,  adică  9  Rabi"Ëul-Awwal,  în  același an  cu evenimentul Elefantului.

Atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era adolescent, a fost întrebat: "Nu ai jurat pe Lat și Uzza?". Şi el a spus: "Niciodată nu i-am adorat și nu am jurat pe ei".

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a  născut  pe  cale  naturală;  a  fost  o  naștere  obișnuită,  nu asemenea nașterilor profeților Adam și Iisus - "ËIsa (Pacea fie asupra lor!).

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt: "Ați avut voi în trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduiește în Allah și în Ziua de Apoi și Îl pomenește pe Allah mereu". (Sura Al-"ËAhzab: 21).

 fragment din cartea "Pe urmele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra                                                      sa!)", autor Amr Khaled

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)