Musulmanii vs. Ideologiile extremiste


Din păcate observăm că în urma masacrului uman din Franța, unii musulmani au un sentiment de inferioritate, de vinovăție sau se simt cu musca pe căciulă când conaționalii lor nemusulmani le amintesc de masacrele săvârşite în numele Islamului. Ba chiar, unii mai în glumă mai în serios, îi cataloghează drept complici ai teroriştilor. Acesta este motivul pentru care am ținut să scriu aceste rânduri în care să abordez câteva aspecte cu privire la acest eveniment tragic din perspectiva celor doua constante ale Islamului - Coranul şi practica profetului Muhammed.
În ceea ce priveşte Coranul,  acesta este foarte clar cu privire la ocărârea şi batjocorirea celor de alte credințe:
"Nu-i ocărâți pe aceia care cred şi se roagă la alceva/altcineva în afară de Allah/Dumnezeu, căci altminteri şi aceştia îL vor ocărî pe Allah/Dumnezeu din ura pricinuită de ignoranță." [6:108]
Vedem cum în acest verset, Allah / Dumnezeu ne opreşte de la ocărârea celor care nu împărtăşesc aceleaşi valori cu noi. 
De asemenea o altă valoare pe care ne-o implantează Coranul în mentalitatea şi comportamentul nostru de musulman este prezentată în următorul verset:
"O, voi cei care credeți! Puneți în practică [religia] pentru Allah fiind reprezentanții dreptății şi s탣 nu v탣 împing탣 ura împotriva unui neam s탣 nu fiți drepți!" [5:8]
Aşadar conform Coranului, oricât de mare ar fi ura noastră față de un individ sau un grup de indivizi nu trebuie să depăşim limitele şi să fim nedrepți cu ei. Musulmanului i se cere să fie drept în orice situație şi față de oricine, indiferent de cine sunt aceştia şi indiferent de convingerile lor religioase.
O altă valoare pe care o stabileşte Coranul este sacralitatea vieții umane. Mai mult, Coranul consideră uciderea unui suflet nevinovat ca fiind unul dintre cele mai mari păcate, ba chiar echivalează uciderea pe nedrept cu pieirea întregii omeniri.
Pe de altă parte, viața profetului Muhammed pune în practică şi subliniază valorile şi traiectoriile stabilite de Coran, arătându-ne astfel calea pe care ar trebui s-o urmeze un musulman în atitudinea şi practica sa.
Ştim foarte bine că Trimisul lui Allah a fost calomniat şi batjocorit prin diferite moduri atât de politeiştii din Mecca cât şi de evreii din Medina, însă Profetul a răbdat şi a continuat să transmită mesajul divin fără a răspunde în vreun fel provocatorilor. De altfel Coranul ne transmite că scopul trimiterii lui Muhammed este de a fi îndurător cu toți oamenii şi de a răspândi îndurarea pe pământ prin comportamentul său exemplar, instaurând pacea şi bunăstarea. În acest context, Coranul îi cere Profetului să fie drept şi să se comporte în cel mai bun şi frumos mod cu cei care nu i-au alungat pe musulmani din căminele lor şi nu s-au luptat cu ei din pricina crezului lor. În plus, în nici un caz, Coranul nu-i cere Profetului să se lupte cu cei care l-au ocorât şi l-au blasfemiat, ani la rând, încă din primele zile ale profeției. 
Având în vedere că din perspectiva Islamului nu se permite sau nu se justifică în vreun fel masacrul terorist din Franța, totuşi de ce au loc astfel de atrocități în numele acestei religii?
Dacă ar fi să aruncăm o privire asupra comunității musulmane pe plan mondial nu vom putea trece cu vederea fără să observăm unele practici care contravin învățăturilor coranice şi ale practicii profetice. Este vorba de unele grupări extremiste, precum Al-Qaida, ISIS, Boko Haram, a căror percepție a Islamului diferă considerabil de percepția majorității musulmanilor. Pentru a înțelege mai bine natura acestor grupări vă invit să analizam regiunile în care aceste grupări îşi desfăşoară acțiunile. Regimuri totalitare, colonizare cutural-economică, asuprire, opresiune, exploatare, nedreptate, lipsa de libertate, sărăcie şi ignoranța sunt doar unele dintre particularitățile comune ale acestor zone de conflict. Din aceste motive, în ceea ce mă priveşte sunt convins că apariția acestor grupări nu au la bază nicidecum Coranul, ci pur şi simplu sunt produsul acestei situații tragice în care încă mai supraviețuiesc. Trebuie să înțelegem că aceşti oameni disperați care şi-ai pierdut nădejdea de la o viață liniştită caută să-şi justifice, în orice chip, acțiunile şi ca urmare ajung să perceapă Islamul într-un mod eronat şi denaturat. 
Ca atare, cei care atacă Islamul şi sursele lui şi-l fac vinovat de acțiuni teroriste/violente ar trebui  să reanalizeze preconcepțiile cu privire la Islam, luând în considerare şi conjunctura istorică/cauzele care stau la baza apariției acestor ideologii extremiste. De asemenea, cei care pretind obiectivitatea, n-ar trebui să generalizeze practici particulare. Aşa cum nu toți creştinii sunt cruciați, aşa cum nici toți norvegienii nu sunt precum Anders care a luat zeci de vieți, tot la fel, nu toți musulmanii sunt terorişti.
Din aceste considerente, cred că apariția ideologiilor cu tentă violentă este cauzată de problemele socio-politico-economice din aceste zone şi nu au vreo legătură cu vreo religie, nicidecum cu Islamul. Din păcate crizele socio-politico-economice din lumea arabă s-au reflectat şi în percepția Coranului şi a practicii profetice, respectiv în verdictele diverşilor imami/şeiici/teolegi. De altfel, majoritatea celor care comit crime în numele Islamului, ucigând atât musulmani cât şi nemusulmani, nu au studiat Islamul din Coran şi din practica profetică, ci de pe internet sau de la diverşi "imami" care interpretează textele divine ideologic, după bunul lor plac.
În concluzie, musulmanul nu are de ce să se simtă vinovat de aceste practici greşite căci ele nu sunt justificate nici de Coran şi nici de practica profetică. Mai mult, această situație ar trebui să-l facă pe musulman să aprofundeze cunoaşterea religiei astfel încât să fie convins de inocența Islamului cu privire la aceste acuzații. Pe de altă parte, ar trebui ca noi, oamenii secolului XXI, să ne cunoaştem reciproc culturile mai bine, căci numai aşa ne vom respecta unii pe ceilalți, vom putea conviețui şi aşa vom putea contribui cu toții la clădirea unei lumi mai bune.
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)