Muhammed – modelul perfect pentru omenire


Este posibil ca aceste documente sa fie protejate de drepturi de autor.
Va rugam sa cititi termenii si conditiile de utilizare al siteului.

Cuprins:  

1. Biografia profetului Muhammad (saws)  
a) Primul pilon  
  • Profetul nostru - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! - a îmbinat într-o singură personalitate cele mai înalte grade de spiritualitate  
  • Smerenia, modestia și altruismul  
  • Respectul Profetului pentru dreptate  
  • Viața desăvârșită a Profetului. Nu era nici o diferenta între cuvintele și faptele lui.  
b) Al doilea pilon
  • Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! - a îmbinat încrederea deplină în Allah cu respectarea deplină a tuturor mijloacelor practice obișnuite pentru siguranță. Acesta este adevăratul înțeles al încrederii în legea islamică (șari'a). 
c) Al treilea pilon
  • Chemarea la islam a fost întâmpinată de o rezistență violentă
  • Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! - a pus bazele unei noi rânduieli islamice care să exprime noi concepte și criterii sociale care nu luau în considerare atașamentul față de legătura de sânge sau de neam
  • Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! - a schimbat condiția socială  și poziția femeilor
  • Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! - a înălțat noul stat islamic pe noi temelii
  • Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! - a lăudat toate domeniile de cunoaștere, în special pe cele ale legii islamice (șari'a)
d) Al patrulea pilon (Două realizări ale companionilor - Allah fie mulțumit de ei toți!)
  • Eforturile lor de a păstra  și de a strânge Coranul, atât în mintea lor (învățându-l pe de rost), cât și sub forma unei cărți în timpul cârmuirii primilor doi califi (și a urmașilor lor de atunci);
  • Eforturile lor de a învăța pe de rost, de a relata și de a studia "tradiția" (sunna)  și relatările (hadis-urile) Profetului - Pacea  și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!
2. Fundamentele formării unei generații călăuzitoare
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)