Mita pentru indepartarea nedreptatii


Acela care a pierdut un drept la care nu poate ajunge decât recurgând la mită sau acela care a avut parte de o nedreptate și nu poate scăpa de ea decât prin mită este preferabil să aibă răbdare până ce Allah îl va ajuta să găsească cea mai potrivită cale pentru a scăpa de nedreptate și pentru a-și dobândi dreptul.

Iar dacă a urmat calea mituirii, păcatul îi revine celui care primește mită și lui nu-i revine în acest caz păcatul celui care dă mită, de vreme ce a încercat toate celelalte mijloace, dar au fost fără folos, și de vreme ce se eliberează de o nedreptate sau își redobândește un drept al său fără să încalce drepturile celorlalți.

Unii teologi au dedus acest lucru din hadisele despre aceia care îi cereau Profetului - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - în mod insistent milostenie, iar el le dădea, fără să li se fi cuvenit. Omar a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - a zis: "Unii dintre voi nu ies cu darurile lor de la mine ducându-le la subsuoară fără să știe că ele sunt foc!" Atunci Omar l-a întrebat: O, Trimis al lui Allah! De ce le-ai dăruit dacă ai știut că ceea ce le~dai este foc pentru ei? Iar el i-a răspuns: "Ce să fac? Ei cer insistent de la mine, iar Allah Preamăritul și Prealăudatul nu voiește ca eu să fiu zgârcit!"[1]

Dacă presiunea insistentă l-a determinat pe Profet - Allah să-l binecuvâní‚­teze și să-l miluiască! - să dea celui care a cerut ceea ce știa că este foc pentru acela care-l primește, atunci cum va fi presiunea nevoii de a îndepărta nedreptatea și de a dobândi un drept cuvenit?!


[1] Relatat de Abu Ya'la cu un isnad bun și de Ahmad cu surse autentice (N.A.)

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)