Islamul pur si simplu – Musulmanii din Romania

Postat dekhalid622 in Islamul pe scurtpe 02.02.2012,2 comentarii

Este posibil ca aceste documente sa fie protejate de drepturi de autor.
Va rugam sa cititi termenii si conditiile de utilizare al siteului.

Autor: Nuredin Ibrahim  

ISLAMUL PUR ŞI SIMPLU  

1. ISLAMUL - RELIGIE DIVINí„"š  

2. REVELAí…¢IA ÎN ISLAM  

3. CELE 99 NUME SUBLIME, PREA FRUMOASE ALE LUI ALLAH  

í‚·        ALLAH (Allah Unicul)  

í‚·        ER-RAHMAN (Cel Milostiv)  

í‚·        ER-RAHIM (Cel Îndurător)  

í‚·        EL-MELIK (Stăpânul Lumii, al împărățiilor și al bogățiilor)  

í‚·        EL-KUDDíƒS (Cel Preaplin, departe de lipsuri, Cel Sfânt)  

í‚·        ES-SELAM (Eliberatorul, Sursa păcii)  

í‚·        EL-Míƒ'Mí„°N (Apărătorul Credinței)  

í‚·        EL-MíƒHEYMIN (Veghetorul)  

í‚·        EL-AZIZ (Cel tare, Cel care nu poate fi învins)

í‚·        EL-CEBBAR (Atotputernicul, Constrângătorul)

í‚·        EL-MíƒTEKKEBIR (Cel PreaÎnalt)

í‚·        EL-Híƒ"šLIK (Cel Creator)

í‚·        EL-BARI (Făcătorul, Cel ce creează în totală armonie)

í‚·        EL-MUSAVVIR (Dătătorul de chipuri, Plăsmuitorul)

í‚·        EL-GAFFíƒ"šR (Cel ce iartă, Atotiertătorul)

í‚·        EL-KAHHíƒ"šR (Biruitorul necredincioșilor)

í‚·        EL-VEHHíƒ"šB (Cel Darnic, Cel Binefăcător)

í‚·        ER-REZZíƒ"šK (Înzestrătorul, Cel care dă daruri)

í‚·        EL-FETTíƒ"šH (Deschizătorul, Cel care deschide porțile faptelor bune)

í‚·        EL-íƒ"šLIM (Cel care le știe pe toate, Atoateștiutorul)

í‚·        EL-Kíƒ"šBID (Cel care ne strâmtorează dorințele, ispitele)

í‚·        EL-Bíƒ"šSIT (Cel ce lărgește, Cel ce favorizează)

í‚·        EL-Híƒ"šFID (Cel care îi coboară pe necredincioși)

í‚·        ER-Ríƒ"šFI (Înălțătorul)

í‚·        EL-MUIZZ (Cel care cinstește, Cel care dă onoare)

í‚·        ES-SEMI (Cel care aude totul, Atoateauzitor)

í‚·        EL BASIR (Cel ce le vede pe toate, Atoatevăzătorul)

í‚·        EL-HAKEM (Judecătorul Perfect)

í‚·        EL-ADL (Cel Drept)

í‚·        EL-LATÎF (Cel Plăcut, Cel Gingaș, Cel Binevoitor fără stridențe)

í‚·        EL-HABIR (Bineștiutorul)

í‚·        EL-HALÎM (Cel pașnic și blând, Cel modest)

í‚·        EL-AZÎM (Cel Măreț)

í‚·        EL-GAFUR (Cel ce iartă, Iertătorul)

í‚·        EŞ-ŞEKíƒ"ºR (Cel Mulțumitor)

í‚·        EL-ALIYY (PreÎnalt, Cel care înalță)

í‚·        EL-KEBIR (PreaMăritul)

í‚·        EL- HAFÎZ (Protectorul, Atoatepăzitorul)

í‚·        EL-MUKÎT (Preaputernicul)

í‚·        EL-HASÎB (Cel care cântărește faptele, Atoatesocotitor)

í‚·        EL-CELÎL (Cel Sublim, Stăpânul măreției, al grandorii)

í‚·        EL-KERÎM (Cel Preamărinimos, Stăpânul generozității, al dărniciei)

í‚·        ER-RAKÎB (Cel care controlează, Supraveghetorul)

í‚·        ER-MUCÎB (Cel care primește rugăciunile)

í‚·        EL-Víƒ"šSI (Cel cu har nemărginit, fără de margini)

í‚·        EL-HAKÎM (Cel Înțelept)

í‚·        EL-VEDíƒ"ºD (Cel Prea plin de dragoste)

í‚·        El-MECÎD (Cel Vrednic de onoare)

í‚·        EL-Bíƒ"šIS (Cel care reînvie morții)

í‚·        EŞ-ŞEHÎD (La toate Martor)

í‚·        EL-HAKK (Cel Veridic)

í‚·        EL-VEKÎL (Protectorul, Împuternicitul)

í‚·        EL-KAVIYY (Cel Atotputernic)

í‚·        EL-METÎN (Cel Statornic, Cel Viguros)

í‚·        EL-VELIYY (Domnitorul, Sprijinul credincioșilor)

í‚·        EL-HAMÎD (Cel vrednic de laudă)

í‚·        EL-MUHSÎ (Cel care trage la răspundere în mod absolut)

í‚·        EL-MUBDÎ (Cel capabil să creeze din nimic)

í‚·        EL-MUÎD (Cel ce reface)

í‚·        EL-MUHYI (Cel care reînvie, Cel ce dă viață și sănătate)

í‚·        EL-MíƒMIT (Cel care ia sufletele)

í‚·        EL-HAYY (Cel veșnic Viu)

í‚·        EL-KAYYíƒ"ºM (Cel Suficient sieși)

í‚·        EL-Víƒ"šCID (Dătătorul de existență)

í‚·        EL-Míƒ"šCID (Cel Preaslăvit, Cel nobil)

í‚·        EL-Víƒ"šHID (Cel Unic, Cel Fără asemănare)

í‚·        ES-SAMED (Stăpânul)

í‚·        EL-Kíƒ"šDIR (Cel ce poate face orice, Atotputernicul)

í‚·        EL-MUKTEDIR (Posesorul puterii absolute)

í‚·        EL-MUKADDIM (Cel capabil de a mișca înainte orice, Cel ce înaintează timpul, lucrurile, orice)

í‚·        EL-MUKADDIM (Cel capabil de a mișca înainte orice, Cel ce înaintează timpul, lucrurile, orice)

í‚·        EL-EVVEL (Primul, Întâiul)

í‚·        EL-íƒ"šHIR (Cel de pe urmă, Cel ce încheie)

í‚·        EZ- Zíƒ"šHIR (Cel Prezent pretutindeni)

í‚·        EL-Bíƒ"šTIN (Cel Ascuns

í‚·        EL-Víƒ"šLI (Ocrotitorul)

í‚·        EL-MíƒTEíƒ"šLI (Preaînaltul, Cel Măreț)

í‚·        EL-BERR ( Cel Bun, Cel Binevoitor)

í‚·        ET-TEVVíƒ"šB (Cel care primește căința)

í‚·        EL-MíƒNTEKIM (Cel care răzbună cu măsură)

í‚·        EL-AFUVV (Cel ce iartă fără a șterge păcatul)

í‚·        ER-Ríƒ"šUF (Cel Atotmilostiv)

í‚·        MALIKíƒ'L MíƒLK (Posesorul avuției, Stăpânul bogățiilor)

í‚·        ZíƒL CELíƒ"šL-I VE'L-IKRAM (Stăpânul Nobleței, Cel ospitalier și darnic)

í‚·        EL-MUKSí„°T (Cel care împarte, cu dreptatea, Cel care dozează drepturile)

í‚·        EL Cíƒ"šMí„° (Cel care adună, reunește)

í‚·        EL-GANIYY (Cel bogat, preaplin)

í‚·        EL-MUí„žNI (Cel care îmbogățește)

í‚·        EL-Míƒ"šNí„° (Cel care împiedică ce voiește și pe cine voiește)

í‚·        ED-Díƒ"šRR (Cel care barează dorința, ispita, fără temei)

í‚·        EN-Níƒ"šFI (Cel care aduce folos)

í‚·        EN-Níƒ"ºR (Stăpânul luminii, Prealuminatul)

í‚·        EL- Híƒ"šDI (Cel Călăuzitor)

í‚·        EL-BEDÎ (Creatorul desăvârșit)

í‚·        EL-Bíƒ"šKI (Cel Veșnic)

í‚·        EL-Víƒ"šRIS (Cel la care toate se vor întoarce)

í‚·        ER-REŞÎD (Călăuzitorul, Cel care arată drumul)

í‚·        ES-SABíƒ"ºR (Cel Răbdător)

4. ATRIBUTELE LUI ALLAH

5. CREDINí…¢A ÎN SCRIPTURI

6. SFíƒ"šNTUL CORAN

7. CREDINí…¢A ÎN TRIMIŞI

8. ÎNGERII

9. OMUL

10. CREDINí…¢A ÎN ZIUA DE APOI

11. CREDINí…¢A ÎN DESTIN

12. PARADISUL ŞI INFERNUL SAU RAIUL ŞI IADUL

13. RELAí…¢IA CUNOAŞTERE- ŞTIINí…¢í„"š-CREDINí…¢í„"š

14. DREPTURILE OMULUI ŞI LEGEA DIVINí„"š ÎN ISLAM

15. TEMEIURILE FILOSOFICE ALE TOLERANí…¢EI. ISLAMUL ŞI TOLERANí…¢A

16. DESPRE JIHAD

17. YUNUS EMRE FILOSOFUL-POET AL IUBIRII DE ALLAH ŞI DE OM

MUSULMANII DIN ROMíƒ"šNIA

Tí„"šTARII DIN ROMíƒ"šNIA DATE ISTORICE

1. TURCII DATE ISTORICE

2. MUSULMANII DIN ROMíƒ"šNIA

3. SITUAí…¢IA GEAMIILOR DIN JUDEí…¢UL CONSTANí…¢A ÎN ANUL 1941

 1. Comuna Ciocârlia de Sus
 2. Comuna Straja
 3. Comuna Tătaru
 4. Comuna Nisipari
 5. Comuna Grădina
 6. Sat Lazul
 7. Tuzla
 8. Comuna urbană Hârșova
 9. Satul Miriștea, comuna Amzacea
 10. Comuna Nuntași
 11. Orașul Cernavodă
 12. București
 13. Basarabi
 14. Valul Traian
 15. Satul Agigea
 16. Negru Vodă
 17. Comuna Nicolae Bălcescu, satul Carol I
 18. Județul Tulcea, comuna Topolog
 19. Isaccea
 20. Satul Mircea Vodă
 21. Geamia Murighiol
 22. Comuna Mahmudia
 23. Sat Beibugeac
 24. Oraș Tulcea
 25. Comuna Babadag
 26. Sulina
 27. Comuna Greci, Județul Tulcea
 28. Comuna Turda, Jud. Tulcea
 29. Comuna Câșla, Județul Tulcea
 30. Comunele Frecăței, Trestenic, Alba, Regina Maria, Balabancea, Măgurele
 31. Comuna Măcin, Jud. Tulcea
 32. Brăila
 33. Comuna Ciucurova
 34. Comuna Murighiol
 35. Comuna Sarinasuf, sat Caraibil, Jud. Tulcea
 36. Comuna Casimcea
 37. Comuna Mircea Vodă, Sat General Praporgescu
 38. Comuna Mircea Vodă, Sat General Dragalina
 39. Ada-Kaleh, Jud. Mehedinți
 40. Comuna urbană Techirghiol
 41. Satul Cobadin
 42. Sat Viișoara, Comuna Cobadin
 43. Satul Curcani, Comuna Negrești
 44. Satul Conacul, Comuna Negrești
 45. Sat Şiriu, Comuna Horia
 46. Satul Palazu Mare
 47. Comuna Amzacea, Satul G-ral Scărișoreanu
 48. Comuna Maior Kiriacescu, satul Casicea
 49. Comuna Amzacea
 50. Medgidia
 51. Cotul Văii
 52. Izvorul Mare
 53. Satul Tudor Vladimirescu
 54. Sat Lanurile, comuna Bărăganul
 55. Satul Răzoarele, comuna Oltina
 56. Satul Moșneni
 57. Satul Dărăban, Comuna Dărăban
 58. Satul Grăniceru, Comuna Darabani
 59. Satul Veteran, Comuna Izvoarele
 60. Satul Pelinul, Comuna Amzacea
 61. Comuna Garvăn, satele Lespezi, Nastradin, Garvăn, Dobromir Deal
 62. Comuna Albești
 63. Satul Gherghina, Comuna Tortomanu
 64. Satul Piatra, Comuna Sibioara
 65. Satul Domnița Elena
 66. Comuna 23 August, sat Dulcești
 67. Sat Movilița, Comuna Musurat
 68. Comuna Voevodul Mihai
 69. Mereni
 70. Satul Lungeni
 71. Satul Hagieni, Comuna Limanul
 72. Satul Furca, Comuna Negrești
 73. Sat Valea Seacă, Comuna Valul Traian
 74. Ciocârlia de Jos
 75. Sat Castelu
 76. Galați
 77. Comuna Biruința
 78. Biruința, Satul Muratan
 79. Comuna Osmancea, sat Ciobănița
 80. Esechioi
 81. Sat Brebeni, comuna Negreni
 82. Comuna și satul Bărăganul
 83. Satul Abrud
 84. Comuna Poarta Albă, Satul Galeșu
 85. Satul Poartă Albă
 86. Topraisar
 87. Siliștea
 88. Comuna Horia, Sat Cloșca
-

Comentarii aferente acestui articol


 1. بسم الله الرحمن الرحيم
  Imi pare rau sa va reproșez, dar anumite denumiri, nume sau cuvinte provenite din Sfântul Coran sau din traditia profetului, nu sunt scrise de manieră ca sa poata fi pronunțate corect. Poate ar fi indicat scri

 2. @ beatrice Denumirile sunt asa cum au fost scrise de autorul cartii, deoarece dumnealui le-a facut transliterea. Cuvintele au fost transliterate pentru vorbitorii de limba turca. Transliterearea in limba romana e un pic diferita.


Adauga un comentariu

(Your email address will not be published.)