Islamul a restrans sfera lucrurilor interzise

Postat dekhalid622 in Dogmele fundamentalepe 09.12.2011,0 comentarii

Islamul a restrâns sfera lucrurilor interzise, însă în același timp a insistat asupra acestora și a barat căile care conduc la ele, fie ele aparente, fie ascunse; ceea ce conduce la lucrul oprit este interzis, ceea ce ajută la săvârșirea lucrului oprit este interzis și celelalte principii și orientări pe care le-am menționat. însă Islamul nu a neglijat necesitățile vieții și slăbiciunea omului în fața lor, ci a apreciat necesitatea neprevăzută, a apreciat slăbiciunea umană și i-a permis musulmanului - în caz de nevoie - să ia din lucrurile oprite atât cât să îndepărteze răul de la el și să-l apere de pieire.

De aceea, după ce a menționat mâncărurile interzise, adică mortăciunea, sângele scurs și carnea de porc, Allah Preaînaltul a grăit:

"Dar cel care a fost silit, fără să poftească și fără să întreacă măsura, acela nu se încarcă de păcat, căci Allah este Iertător și îndurător" (Al-Baqara: 173).

Acest sens este repetat în patru sure din Coran, când sunt pomenite mâncărurile interzise. Pornind de la aceste versete și de la altele asemănătoare cu ele, legiștii musulmani au extras un principiu important, respectiv că "nevoile permit lucrurile interzise".

Dar așa cum se observă, versetele respective îl restrâng pe cel nevoit prin expresia "fără să poftească și fără să întreacă măsura", ceea ce înseamnă că nu trebuie să se caute plăcerea în ele și nu trebuie să fie depășită limita necesității, căutându-se saturarea. Şi pornind de la această restricție, legiștii au extras un alt principiu: "ceea ce a fost admis din necesitate trebuie să fie pe măsura ei". Omul, chiar dacă se supune presiunilor necesității, nu trebuie să se lase dominat cu totul de ele, ci trebuie să rămână înclinat spre cele îngăduite (halal) și să le caute, astfel încât să nu găsească plăcut ceea ce este oprit și să-l considere ușor, sub pretextul necesității.

Islamul, prin îngăduirea lucrurilor oprite, la nevoie, ține pasul cu spiritul său general și cu normele sale generale. Acesta este spiritul ușurinței care tinde întotdeauna spre a face viața oamenilor mai ușoară, fără a le-o îngreuna și spre a elibera comunitatea de poverile și restricțiile ce apăsau comunitățile anterioare. Şi adevăr a grăit Allah Preaputemicul:

"Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea" (Al-Baqara:185),

"Allah nu voiește să vă facă vouă greutăți, ci dorește să vă curățească și să desăvârșească binefacerea Sa. Poate că voi veți fi mulțumitori!" (Al-Ma'ida: 6),

"Allah voiește să vă ușureze [datorințele,] căci omul a fost creat slab." (An-Nisa': 28).

 fragment din cartea " Permis si interzis in islam", autor Prof. Dr.Yusuf Al-Qaradawi

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)