Ingerii

Postat deAlina in Credinta in Ingeripe 16.10.2011,0 comentarii

Îngerii au fost creați din lumina divină și sunt făpturi raționale. Cei
mai importanți sunt:
1. Gebrail (Gavriil) - pacea asupra lui! - Îndatorirea lui estede a releva (uahi) profeților, ceea ce i-a fost relevat de AllahPreaînaltul. Prin el transmite Allah profeților vorbele, poruncile și prohibițiile Sale.
2. Israfil - pacea asupra lui! - Însărcinarea lui este de a suflaîn Sur' - Trâmbiță. Când va suna din trâmbiță o dată, tot ce e viu va muri (doar Allah nu moare!) și când va suna a doua oară toți morții vor învia.
3. Mikail (Mihail) - pacea asupra lui! - Misiunea lui este de arepartiza resursele de existență. Astfel, el asigură pâinea cea detoate zilele, abundența, prosperitatea sau, din contră, trimitesărăcia, mizeria, foametea.
4. Azrail (Îngerul Morții) - pacea asupra lui! - Lui îi esteîncredințată luarea vieții tuturor ființelor. În afara acestora mai există încă patru categorii de îngeri.
Îngerii numiți Hamalatul-Arș sunt în număr de patru. O a doua categorie de îngeri poartă numele de Mukarrabin. Mai mariiîngerilor osândei, torturii se numesc Kerubiian, iar îngerii iertării, milosteniei poartă numele de Ruhanian. Numele celui mai mare înger al raiului se numește Riduan, iar mai marele îngerilor iadului are numele de Malik. Grupul îngerilor Gheenei poartă numele deZebani. Creaturile cele mai numeroase sunt îngerii. Pretutindeni în ceruri ei se roagă necontenit la Allah Preaînaltul.
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)