Inceputul revelatiei


Patruzeci de ani de pregătire au fost necesari pentru cei douăzeci și trei de ani de revelație, deoarece acest mesaj trimis de Allah Preaînaltul a fost ultimul mesaj divin transmisomenirii, prin Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). De asemenea, orice mare proiect trebuie pregătit și dezvoltat meticulos și gradat. Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dobândit experiență în toate domeniile: social, financiar, politic, marital etc. Lumea întreagă, Peninsula Arabică și Mekka erau, de asemenea, pregătite. Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) avea atunci treizeci și opt de ani. Mai erau doi ani până la revelație, dar acești ultimi doi ani au fost considerați ca fiind premergători și pregătitori pentru întâlnirea cu Îngerul Gibril (Pacea fie asupra sa!). Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să simtă că se va întâmpla ceva extraordinar. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:

"Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte, l-ai fi văzut tu umilindu-se smerit și despicându-se de frica lui Allah. Şi aceste pilde le dăm Noi oamenilor pentru ca ei să cugete". (Sura Al-Hașr: 21).

Această perioadă a evoluat treptat, timp de doi ani, iar apoi, mai intens, timp de șase luni. Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mergea pe drum și auzea arborii salutându-l: "Pacea fie asupra ta, trimis al lui Allah!". Când se întorcea, nu vedea pe nimeni. Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: "Existăo piatră din Mekka ce obișnuia să mă salute înainte de a primi revelația. O știu și acum".

Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să aibă vise frumoase pe care le povestea soției și fiicelor sale, atunci când se trezea. Aișa (Allah fie mulțumit de ea!) spunea: "Începuturile inspirației divine coborâte asupra Profetului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au fost sub forma unor vise frumoase care erau clare ca lumina zilei".

Abu Huraira (Allah fie mulțumit de el!) a spus: "Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că visele frumoase ale dreptcredincioșilor sunt a patruzeciși șaptea parte din profeție". Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a predicat timp de douăzeci și cinci de ani și aceste vise frumoase au durat numai șase luni.

În ultima perioadă dinaintea revelației, lui Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să-i placă singurătatea. Se poate observa cum, după ani de muncă și eforturi, Allah Preaînaltul a dorit ca Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să-și dezvolte credința spirituală, cu scopul de a evidenția un echilibru între lumea materială și realitatea spirituală. Profetul (Pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) medita asupra vieții și asupra creației lui Allah Preaînaltul.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt: "Şi să știți că Trimisul lui Allah este printre voi. Dacă el v-ar da ascultare în multe lucruri, ați cădea voi în păcat, însă Allah v-a făcut pe voi să iubiți credința și a împodobit-o cu inimile voastre și v-a făcut pe voi să urâți necredința, ticăloșia și nesupunerea. Aceștia sunt cei care urmează calea cea dreaptă". (Sura Al-Hujurat: 7).

Pentru a se izola de restul lumii, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a dorit un loc în care să se simtă bine și din care să poată vedea Ka"Ëaba. Locul ideal a fost o peșteră pe care a găsit-o în munți, la cinci kilometri de Mekka. A făcut acest efort, deoarece Allah Preaînaltul a pus în inima lui dragostea pentru credință. Îi lua o oră și jumătate ca să ajungă în vârful muntelui.

Aișa (Allah fie mulțumit de ea!) a spus: "Obișnuia să stea singur în peștera Hira și să Îl adore pe Allah Preaînaltul". Nu ar trebui să uităm că el nu se ruga, deoarece nu devenise încă profet, ci reflecta asemenea Profetului Ibrahim (Pacea fie asupra sa!): "Şi așa i-am arătat Noi lui Avraam împărăția cerului și a pământului, pentru ca el să fie dintre aceia care cred cu convingere". (Sura Al-"Ë An"Ëam: 7).

Contemplarea conduce la certitudine. El medita asupra zilei și a nopții, asupra cerului și a pământului, asupra stelelor și asupra puterii lui Allah Preaînaltul și asupra suveranității Sale asupra întregului Univers.

Amir ibn Abd Kays (Allah fie mulțumit de el!), unul dintre tabiyn (generația imediat următoare după cea a companionilor), a spus că i-a auzit pe zece dintre companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând că lumina Islamului este contemplația. Umm Ad-Darda (Allah fie mulțumit de ea!) a fost întrebată care este forma de adorare a lui Abu Ad-Darda (Allah fie mulțumit de el!), unul dintre marii companioni ai Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pe care acesta o practica cel mai des. Ea a spus: "Meditația".

Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) obișnuia să-l viziteze pe soțul ei, petrecându-și chiar și două sau trei zile cu el în peșteră. Ea aproba ceea ce făcea și-l susținea pe Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) a fost o soție minunată. Era o femeie înțeleaptă și inteligentă și niciodată nu și-a abandonat soțul în această perioadă. Cu alte cuvinte, ea nu i-a impus lui nimic, i-a arătat că îl susține și îi aprobă alegerea, avea grijă de el, îl vizita și avea încredere în el. Acest lucru nu înseamnă în niciun caz că un musulman trebuie să se izoleze într-o peșteră. Niciun companion nu a făcut asta. A fost ceva specific Profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El a spus: "Credincioșii care trăiesc printre oameni și suportă răutatea lor vor fi răsplătiți mai generos decât credincioșii care se izolează de oameni și nu îndură răutatea lor".

După revelarea Islamului, nici Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și nici companionii nu s-au izolat. Chiar și i"Ëtikaf (izolarea în moschee în ultimele zece zile de post din luna Ramadan) este făcută printre oameni. Religia noastră este una care presupune conviețuirea și armonia cu ceilalți.

Khadige (Allah fie mulțumit de ea!) avea pe atuncicincizeci și cinci de ani; trecuseră cincisprezece ani de la căsătoria lor. E uimitor cum o femeie de cincizeci și cinci de ani putea urca muntele pentru a se întâlni cu soțul ei în peșteră, doar pentru a reflecta și a sta împreună. A fost o femeie minunată și o mare binecuvântare pentru Muhammed (Pacea șibinecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El spunea: "Mi s-a dat o veste bună. Ea va avea în Rai un palat din perle (qasab) și acolo nu va fi nici zgomot și nu vor fi nici necazuri". Qasab este un fel de perlă goală care seamănă cu o peșteră; răsplata este asemenea faptei.

În peșteră a avut loc prima revelație. Allah Preaînaltul a spus: "Noi am pogorât Coranul în noaptea Al-Qadr. Dar de unde să știi ce este noaptea Al-Qadr?! Noaptea Al-Qadr este mai bună decât o mie de luni". (Sura Al-Qadr: 1-3).

Acel loc a fost martorul primei comunicări dintre ceruri și pământ, o comunicare care a durat douăzeci și trei de ani. În acest loc, cerurile au îmbrățișat pământul, lumina cerurilor s-a întâlnit cu lumina pământului. Allah Preaînaltul a ales un loc simplu pentru începuturile Islamului.

Ar trebui să percepem grandoarea dialogului dintre cer și pământ. Anas (Allah fie mulțumit de el!) a relatat că, după moartea Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Abu Bekr i-a spus lui Omar (Allah fie mulțumit de ei!): "Lasă-mă să o vizitez pe Umm Aiyman (Allah fie mulțumit de ea!)!". Noi am ajuns și ea a plâns. Omar și Abu Bekr (Allah fie mulțumit de ei!) i-au spus: "Ce te-a făcut să plângi? În Lumea de Apoi va fi mai bine pentru Profet decât în lumea asta". Ea a spus: "Nu plâng pentru că nu știu ce va fi cu Profetul, ci plâng pentru că revelația a încetat să vină".Afirmația ei i-a mișcat așa  de mult pe cei doi, încât și ei au început să plângă împreună cu ea.

Aișa (Allah fie mulțumit de ea!) a relatat: "Îngerul a venit la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și i-a cerut să citească. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nu știu să citesc!»". Apoi, a adăugat: "Îngerul m-a strâns puternic și mi-a repetat: «Citește!». Şi acest lucru s-a întâmplat de trei ori, după care mi-a spus: «Citește în numele Domnului tău care a creat! / Care l-a creat pe om din sânge închegat! / Citește! Domnul tău este cel mai nobil, / Este Cel care l-a învățat pe om cu calemul, / L-a învățat pe om ceea ce el nu a știut!»" (Sura Al-"ËAlaq: 1-5).

După aceasta, Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors acasă cu revelația și cu inima bătându-i puternic. Această îmbrățișare simbolizează în primul rând mila, iubirea și pacea. Aceasta este exact misiunea Islamului  care respinge orice formă de violență, opresiune sau nedreptate. În al doilea rând, a fost o dovadă că Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu visa, ci era conștient (de remarcat că el a petrecut șase luni înainte de revelație visând, iar visele erau clare ca lumina zilei). Şi, în al treilea rând, revelația a început astfel pentru a accentua importanța misiunii Islamului.

De ce misiunea Islamului a început în acest mod, dacăMuhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era analfabet? Acest lucru ne arată că Era miracolelor a luat sfârșit. O nouă Eră - cea a informațiilor și a științei - începea și ea a fost planificată să înceapă cu Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

S-a început cu Iqra! - Citește!, pentru a se risipi orice urmă de îndoială asupra adevărului Islamului. Islamul este aplicabil în orice loc și în orice perioadă de timp.Unii oameni se simt jenați de faptul că Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era analfabet. Dimpotrivă, ei ar trebui să știe că el însuși era un miracol. Un om needucat a fost capabil să educe întreaga lume. În timpul vieții Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), era un bărbat, pe nume Abu Amir, care știa din scripturi că se apropia sosirea ultimului dintre profeți. El visa că ar trebui să fie profet. A început să se pregătească el însuși pentru această misiune, iar oamenii îl numeau "Călugărul". Când a aflat că revelația a venit deja la Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a manifestat o mare dușmănie față de acesta; în bătălia de la Uhud i-a săpat Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) o groapă, dar a căzut el însuși în ea.


                      fragment din cartea "Pe urmele Profetului(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra                                                      sa!)", autor Amr Khaled

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)