Importanta rugaciunii in islam

Postat deAlina in Rugaciuneape 09.12.2011,0 comentarii

In acest articol vom vorbi despre un subiect foarte important și atrăgător, și anume despre una dintre obligațiile fundamentale ale musulmanului, despre care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a afirmat: "Primul lucru despre care va fi întrebat omul în Ziua Judecății va fi Rugăciunea. Dacă omul a îndeplinit-o și i se va accepta va fi dintre cei care au izbândit iar dacă nu, va fi dintre cei pierduți."

Allah Atotputernicul este Creatorul Universului, în nenumărate rânduri, El atrage atenția oamenilor asupra faptului că nu l-a creat pe om în glumă, pentru a se amuza un număr de zile, iar după aceea să-i ia sufletul:

In acest sens, Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran:

Oare credeți că v-am creat pe voi fără rost și că nu vă veți întoarce la Noi? / Preaînalt este Allah, Stăpânul adevărat! Nu este dumnezeu afară de El, Stăpânul Tronului Sublim! (AI-Mu'minun:115-116)

Tot El Preaînaltul răspunde la această întrebare spunând în alt verset: Şi nu i-am creat pe djinni și pe oameni decât pentru ca ei să Mă adore. (At-Tur:56)

Rugăciunea constituie granița dintre credință și necredință. Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem!) spune: "Rugăciunea este cea care îi deosebește pe credincioși de necredincioși." învățații musulmani au spus că cel care nu îndeplinește Rugăciunea dintr-un motiv sau altul dar recunoaște obligativitatea ei, săvârșeste unul dintre cele mai mari păcate, iar cel care neagă existența și obligativitatea Rugăciunii în Islam, devine necredincios."

De asemenea, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem!) a spus că "Rugăciunea reprezintă o apropiere a omului de Creatorul lui, o legătură strânsă și permanentă de cinci ori pe zi, în timpul zilei și al nopții." Incearcă să conștientizezi cu cine este această legătură. Cu Allah Preaînaltul, Creatorul cerurilor și al pământului, care te cheamă noaptea și ziua, "hai la Rugăciune"," hai la izbândă!" Trebuie să știm că nu vom izbândi în viața personală sau în societate fără Rugăciune. Ce măreț este să fii chemat de către Allah: "Vino să te iert, o, robule, vino să te binecuvântez!". Cine răspunde chemării lui Allah, va reuși și va izbândi, iar cel ce întoarce spatele, va pierde și va regreta.

Valoarea unei singure rugăciuni la Allah este foarte mare, așa că de ce să nu culegem roadele ei? Rugăciunea reprezintă un mijloc de curățire a corpului și sufletului, strălucirea acesteia ca semn al binecuvântării lui Allah văzându-se pe chipul celui care se roagă, schimbarea comportamentului, luminarea minții, astfel oferindu-ți o viață plină de fericire și de prosperitate în familie și în societate. Ştii de ce? Răspunsul ți-l dă Allah Preaînaltul "Şi Allah a zis: Eu voi fi cu voi, dacă veți împlini Rugăciunea" (Al-Maida: 12). Acum, că ai aflat când este Allah cu tine, poți să-ți imaginezi ce înseamnă acest lucru? Inseamnă că tot ceea ce faci, viața ta, comportamentul tău, vor fi sub ocrotirea lui Allah! Allah te va binecuvânta în familia, în munca și în studiul tău, și, astfel, îți vei găsi liniștea sufletească, conform spuselor lui Allah "Cu adevărat pomenirea lui Allah aduce liniște sufletelor." Teologii musulmani au afirmat că "pomenirea lui Allah Preaînaltul din acest verset se referă la Rugăciune.

Când era îngrijorat de ceva, Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) găsea liniște în rugăciune, iar atunci când se întorcea obosit din lupta împotriva necredincioșilor, el spunea: "O, Bilal, (muezinul) odihnește-mă prin ea" adică îl ruga să recite ezanul pentru a îndeplini rugăciunea.

Frate întru Islam, află că Rugăciunea este ghidul tău spre Paradis, după cum spune Allah Preaînaltul: "Şi cei care-au răbdat, dorind binecuvântarea Domnului lor și au împlinit Rugăciunea și au dat ca pomană într-ascuns și pe față din ceea ce le-am dăruit, și resping răul prin bine, aceia vor avea parte de răsplata în Viața de Apoi" (Ar-Ra'd: 22)

Şi tot Allah spune :" Şi cei care veghează la Rugăciunea lor , Aceia sunt moștenitorii, Cei care vor moștenii Firdewsul, și în el vor sălășlui." (Al-Mu'minun: 9- 11)

Rugaciunea

Ai văzut, frate în Islam? îndeplinește-ți Rugăciunea și vei trăi veșnic în Paradis! Vei primi această răsplată prin îndeplinirea celei mai mărețe fapte în Islam! Abdullah ibn Ornar a relatat că a venit un om la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) și l-a întrebat care este cea mai bună faptă. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Rugăciunea. Apoi, l-a întrebat, care? A spus Rugăciunea. Apoi l-a întrebat, care? A spus: Rugăciunea (de trei ori) după care a spus: lupta pe calea lui Allah."

Frate in Islam, Rugăciunea este cea care șterge păcatele conform celor relatate de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): "Atunci când omul se roagă, păcatele îi stau deasupra capului, la fiecare prosternare îi cad pacatele și astfel își termină Rugăciunea fără de păcate".

Intr-o altă relatare transmisă de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) de la Allah Preaînaltul, spune: "Eu i-am poruncit comunității tale [a Profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)] cinci Rugăciuni și am promis Paradisul celor care respectă Rugăciunile la timpul lor iar, pentru cine nu le respectă, promisiunea mea nu e valabilă".

Allah fie lăudat! Frate, nu observi măreția acestei fapte, Rugăciunea? Din păcate, mulți dintre cei care au depășit vârsta tinereții, ajungând la patruzeci, ba chiar cincizeci de ani, nu au început încă să o îndeplinească! Aceștia afirmă că se vor ruga atunci când li se va albi părul de bătrânețe. De abia atunci se vor gândi la Rugăciune, ceea ce este greșit. Alții afirmă că lucrează, că cine va avea grijă de familia lor, că munca nu le permite. Acestea nu sunt motive în fața lui Allah Preaînaltul, pentru că Rugăciunea este singura cerință în Islam care trebuie îndeplinită în orice situație, la bine și la rău. Munca nu poate fi o scuză pentru că Allah este Cel care ne înzestrează. Spune Allah Preamăritul: "Şi poruncește familiei tale îndeplinirea Rugăciunii și ai răbdare atunci când te rogi, nu-ți cerem înzestrare, Noi te înzestrăm".

Frate în Islam, trebuie să îndeplinim Rugăciunea pentru a scăpa de focurile Iadului, conform celor relatate de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): "Cine vrea să-L întâlnească pe Allah, musulman, să respecte aceste Rugăciuni, oriunde s-ar chema pentru ele (adică în moschei)".

Rugăciunea, este primul lucru de care omul va da socoteală în Ziua de Apoi.

Frate drag, tu, cel pe care sufletul meu îl iubește numai pentru Allah, tu, cel pentru care îmi fac griji ca nu cumva să te lovească mânia lui Allah, așa cum îmi fac griji pentru mine și familia mea, știi că este scris pe ușa Iadului că primul care va intra în el este cel care nu și-a îndeplinit Rugăciunea? De ce atâta neglijență și nepăsare față de Rugăciune?

Nu știi că Allah nu primește credința decât împreună cu Rugăciunea, conform celor spuse de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): "Cele cinci Rugăciuni sunt stâlpii Islamului, fără de care nu este primită credința."

De aceea, Allah Preaînaltul ne-a poruncit să împlinim Rugăciunea și să cerem și familei noastre s-o împlinească. Spune Allah Preaînaltul: " O, voi, cei care credeți! Căutați ajutor întru răbdare și Rugăciune, căci Allah este cu cei răbdători!" (Al-Baqara: 153)

De asemenea, Allah Preaînaltul i-a sfătuit pe credincioși să caute ajutor în Rugăciune și răbdare in toate ritualurile de adorare. Spune Allah Preaînaltul: " Şi le-am revelat lor să facă fapte bune, să împlinească Rugăciunea și să dea Dania" (Al-Anbiya: 73)

Ultimele cuvinte pe care le-a transmis Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) comunitatii sale, înainte de a părăsi aceasta viață, a fost împlinirea Rugăciunii, spunând: "Allah! Allah! Allah! Rugăciunea!". S-a relatat că acesta este sfatul pe care l-au transmis toți profeții comunităților lor înainte de a părăsi această viață. Rugăciunea este prima și ultima cerința a Islamului și, tot ea, este primul lucru de care va fi întrebat omul în Ziua Judecății și ultimul lucru care îl mai leagă de Islam, fără de care nu mai rămâne nici religie și nici Islam.

Şi ce-i mai rămâne musulmanului dacă nu-și îndeplinește Rugăciunea? Şi ce legătură mal are cu credința, dacă a părăsit moscheea?

Unii dintre oameni afirmă că sunt musulmani, iar dacă-i întrebi de îndeplinirea Rugăciunii, vor răspunde negativ. Care mai e diferența dintre un musulman și un nemusulman?

S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Dacă omul își lasă Rugăciunea în mod intenționat, i se scrie numele pe ușa Iadului și va fi dintre cei care vor ajunge în el."

Hai să ne gândim! De ce toată această nepăsare? De ce omul se roagă doar la sărbători, în ziua de vineri sau cu diferite ocazii?

în ziua în care va muri, cum va motiva neglijarea rugăciunii in fața lui Allah? Munca? Studiul? Acestea nu sunt motive! Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a respectat rugăciunea până și în cele mai grele momente din viața sa , atunci când a fost alungat din orașul său natal. A împlinit rugăciunea atât la bucurie, cât și la tristețe, nu a abandonat niciodată rugăciunea nici el, nici companionii lui și nici familia lui aleasă.

Iar noi cine suntem noi în comparație cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) căruia i-au fost iertate toate păcatele, care a fost ales ca Profet? De ce ne fălim și ne încăpățânăm? Cât timp ne trebuie pentru a împlini Rugăciunea? Cinci sau zece minute după care mergem iarăși la treburile noastre. De ce nu ne rugăm la locul de muncă sau atunci când ne întoarcem acasă? Oricare ar fi slujba noastră, orice am fi, muncitor, profesor, elev nu avem motive să abandonăm Rugăciunea!

Rugăciunea îmbunătățește caracterul și temperamentul dreptcredinciosului. Şi cum să păcătuiască acela care știe că nu peste mult timp va sta înaintea Domnului și Creatorului său? Allah Preaînaltul spune în Quran : Recită ce ți s-a revelat, din Carte și împlinește Rugăciunea. Rugăciunea împiedică de la ceea ce este rușinos și de la ceea ce este oprit, iar pomenirea voastră de către Allah este lucru mal mare. Iar Allah știe ce faceți voi. (AI-'Ankebut:45).

Este important să înțelegem că Allah Preaînaltul nu are nevoie de rugăciunea noastră, ci noi avem nevoie să ne rugăm. El nu are nevoie de creaturile Sale, ci acestea au nevoie de El, după cum spune Quranul: O, oameni, voi aveți nevoie de Allah, iar Allah este Cel de ajuns pentru Sine și Cel Vrednic de Laudă./ Dacă El ar voi, v-ar face să pieriți și ar aduce o făptură nouă,/ Căci acest lucru nu este greu pentru Allah. (surat Fatir: 15-17).</o,>

Dacă îl iubești pe Allah Preaînaltul, îndeplinește rugăciunea, pentru că cel care iubește cu adevărat nu se simte bine decât atunci când vorbește cu iubitul său în taină. Dacă ți-e frică de Allah împlinește rugăciunea, deoarece El l-a amenințat pe cel care o lasă cu Iadul. Iar focul pământean este doar a șaptezecea parte din focul Iadului: Afară de cei aleși, drepți, / Care vor întreba în Grădini / Despre cei nelegiuiți: / "Ce v-a adus pe voi in focul Iadului?" / Iar ei vor răspunde: "Noi nu am fost dintre aceia care au împlinit Rugăciunea... (surat Al-Muddethlr:38- 47)

Dacă te iubești pe tine însuți și îți dorești tot ceea ce este mai bun, îndeplinește rugăciunea, pentru că ea luminează mormântul, îl scapă pe rob de pedeapsă îngrozitoare și aduce fericirea în Viața de Apoi!

Dacă ești recunoscător părinților tăi, îndeplinește rugăciunea astfel încât să-ți fie acceptată ruga de îndurare pentru ei! Dacă-ți iubești copiii, fii un exemplu bun pentru ei! Ți-ar plăcea ca după dragostea și grija ce le-o porți în această viață, să îi vezi mâine arzând în focul Iadului? Dacă ești fidel soției tale și vrei să fie ocrotită de pedeapsa lui Allah, roagă-te împreună cu ea!

In final, ne rugăm la Allah din adâncul sufletului, să ne facă dintre cei credincioși, care-și îndeplinesc Rugăciunea și să ne ferească de necredință, de neglijarea și delăsarea Rugăciunii...

revista " Islamul AZI", anul 1, nr.1

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)