Faptele permise (halal) si cele oprite (haram)

Postat deDan in Dogmele fundamentalepe 21.02.2012,0 comentarii

Frați musulmani, Islamul ne arată Calea care trebuie urmată pentru a ne face plăcuți Creatorului nostru şi pentru a fi de folos omenirii. În acest sens, trebuie să facem numai fapte bune şi să ne oprim de la cele rele (haram).
 
 

În capitolul Al-Baqara, versetul 168, Allah Preaînaltul ne spune :

"O, oameni, mâncați din ceea ce se află pe pământ şi este îngăduit şi bun [ca hrană] şi nu urmați paşii lui Şeitan, căci el vă este duşman mărturisit." 
 
Iar în capitolul Al-Ma'ida, versetele 87-88 : 

"O, voi cei care credeț ! Nu opriți bunătățile pe care Allah vi le-a îngăduit şi nu călcați [poruncile], căci Allah nu-i iubeşte pe cei ce încalcă [poruncile] !

Mâncați din ceea ce Allah v-a dăruit, ca fiind îngăduit şi bun, şi fiți cu frică de Allah, în care voi credeți !" 

Iubiți frați musulmani, Allah Preaînaltul a creat toate bunătățile şi a împodobit cu ele acest pământ. Iar apoi, tot prin porunca Sa, le-a pus la dispoziția omului, în beneficiul său. I-a poruncit, însă, să folosească numai ceea ce îi este permis şi util şi să se abțină de la ceea ce este îi este dăunător. Ceea ce este îi este dăunător şi, prin urmare interzis, este bine definit atât prin intermediul Nobilului Coran, cât şi al profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !).

Tot în Nobilul Coran Allah Preaînaltul ne spune :

"Şi nu spuneți, luându-vă după limbile voastre care rostesc minciuni : Acesta este îngăduit şi acesta este oprit, pentru a născoci minciună împotriva lui Allah ! Aceia care născocesc minciuni împotriva lui Allah nu vor izbândi." (An-Nahl 16  : 116)

Dacă nu avem nicio dovadă că un lucru creat de Allah Preaînaltul ne este oprit (haram) şi, mai mult, dacă dispunem de dovezi clare că acel lucru ne este permis (halal), atunci îl putem folosi. 

În capitolul Al-'A'raf, versetul 32, Allah Preaînaltul ne spune :

"Spune : Cine a oprit podoaba orânduită de Allah, pe care El a făcut-o pentru robii Săi şi bunătățile cele trebuincioase pentru viețuire ? Spune : Ele sunt pentru aceia care cred, în viața lumească, şi numai pentru ei în Ziua Învierii. Astfel facem Noi versetele Noastre limpezi pentru nişte oameni care ştiu."

Iar în versetul 50 :

"Şi oaspeții Iadului vor striga către oaspeții Raiului : Vărsați şi asupra noastră apă sau altceva din ceea ce v-a dăruit Allah ! Însă ei vor răspunde : Allah le-a oprit pentru necredincioşii ... "

Este obligația fiecărui musulman să se ferească de lucrurile oprite (haram). Aceste interdicții sunt asemănătoare cu o flacără care îl arde pe om şi-i pricinuieşte chinuri dacă se atinge de ea.

Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) a spus :

"Ceea ce este permis (halal) este binecunoscut şi ceea ce este interzis (haram) este binecunoscut; între cele două sunt anumite lucruri îndoielnice. Multă lume nu ştie care dintre acestea sunt permise (halal) şi care sunt oprite (haram). Acela care se îndepărtează de ele, rămâne neprihănit în religia şi cugetul său. Şi, ca atare, este în siguranță. Cine se amestecă în oricare dintre aceste chestiuni neclare riscă să pătrundă şi pe tărâmul a ceea ce este interzis (haram)." (relatat de Bukhari şi Muslim în cele două "Sahih"uri)

Printre faptele cele mai urâte, condamnabile se numără : facerea de asociați lui Allah Preaînaltul, nerespectarea părinților, crima, minciuna, falsul jurământ, discreditarea reputației femeii cinstite, băutura, jocurile de noroc, adulterul, duşmănia, consumarea dreptului altuia, căsătoria nepermisă, chinuirea fraților musulmani şi a vecinilor, furtul etc.

Frați musulmani, un adevărat musulman nu săvârşeşte fapte condamnabile, nepermise (haram). Să ne rugăm Bunului Allah în această zi de vineri pentru a ne purifica sufletele de toate faptele necurate şi să le păstrăm doar pe cele pozitive, plăcute lui Allah Preaînaltul. Şi să-l urmăm pas cu pas pe profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !).

 
imam Aziz Beşir Osman

vineri 06.01.2012
"Comunitatea musulmană Bucureşti", str.Constantin Mănescu nr.4, sector 5
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)