Familia Musulmana

Postat deAlina in Familia musulmanape 10.10.2011,0 comentarii

Familia musulmană - provocări și aspirații
Islamul a subliniat importanța celulei familiei și i-a trasat în detaliu regulile de funcționare în Coran și Sunnah (tradiția profetică). Aceasta demonstrează importanța familiei în legatură cu individul, societatea și comunitatea musulmană.Putem găsi elaborate pe baza regulilor privitoare la căsătorie din Sfântul Coran și Sunnah , drepturile și responsabilitățile soților, relația părinte-copil, dar și aspecte în privința moștenirilor sau divorțului.Atingerea tuturor problemelor legate de familie în asemenea detaliu accentuează ideea că binele familiei influențează starea de spirit a individului, ca și stabilitatea și securitatea societății ca întreg. 
Precizările din Coran și Sunnah sunt direct legate de aqiydah și credința în Allah Preaînaltul.Allah Preaînaltul ne oferă căsătoria ca un semn și manifestare a înțelepciunii Sale nemărginite: "Şi printre semnele Lui [este acela] că El v-a creat din voi înșivă soațe, pentru ca voi să traiți în liniște împreună cu ele. Şi El a pus între voi dragoste și îndurare și întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc" (Coran, traducerea sensurilor 30:21)Islamul privește contractul de căsătorie ca pe cel mai sfânt acord, ce nu trebuie luat în usor (discreditat) și se opune oricărei înșelăciuni sau prefăcătorii. În Coran se spune: "Cum să-l luați înapoi după ce v-ați bucurat împreună și ele au primit de la voi legământ sfânt?" (Coran, traducerea sensurilor 4:21)
Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) subliniază și mai mult importanța căsătoriei spunând: "Cine are posibilitatea să se căsătorească, atunci să o faca, iar cine nu are, să postească." (Al Bukhari 8/9 Cartea Căsătoriei; Muslim 172/9 Cartea căsătoriei). Islamul refuză atât ideea de abnegație, cât și monasticismul.Islamul bazează relația dintre soți pe îndurare, dragoste și bunătate, acordând ambilor parteneri drepturi și obligatii clare după care să se comporte pentru a avea o viață mai ușoară și a crea o societate în siguranța și stabilă. În acest context, Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Cei mai virtuoși dintre voi sunt cei care se poartă bine cu familiile lor, iar eu sunt cel mai bun dintre voi cu familia mea." (At-Tirmizy 394/10).
În cadrul doctrinei islamice, scopul creării unei familii este formarea unui individ virtuos și a unei societăți capabile de strădanii și contribuție; asta pentru că familia este principalul mediu social care îl cuprinde pe individ încă de la naștere. Familia e martoră progresului de la o etapă la alta și contribuie la formarea vieții fiecărui individ cu propria sa persoană. Familia pune la dispoziție mediul care cizelează perspectiva mentală, socială și morală a individului, fiind deci cea mai puternică forță condiționala eficace.

Rolul familiei
Rolul vital al familiei în viața fiecărui individ poate fi privit astfel:
1. protejează integritatea elementului uman;
2. este nucleul oricărei societăți;
3. oferă liniște psihologică;
4. formează oameni virtuoși;
5. pune reguli asupra dorințelor fizice;
6. oferă continuitate moștenirii sociale;
7. asigură obținerea securității sociale și individuale;
8. susține dezvoltarea emoțională și fizică a individului.

Statutul familiei musulmane în Europa
După imigrarea musulmanilor în Europa, atât în grupuri, cât și individual, am fost martorii formării generațiilor de musulmani europeni, iar după o vreme prezența musulmană în Europa s-a stabilizat. Familiile musulmane și-au ocupat locul în cadrul societăților europene, iar efectele stilului de viață occidental s-au facut simțite.
Am început să observăm o creștere a problemelor intra-familiale în cadrul familiilor musulmane din Vest, printre acestea fiind:
1. creșterea ratei divorțurilor;
2. neglijența parentală;
3. scăderea nivelului educațional;
4. creșterea delicvenței;
5. abuzuri maritale;
6. creșterea numărului problemelor maritale;
7. un mare număr de cazuri în tribunale și plângeri la poliție privind probleme în cadrul familiilor musulmane;
8. probleme ridicate de femei musulmane căsătorite cu barbați ne-musulmani.
Toate aceste probleme, care pot fi cu ușurință observate de oricine, sunt de fapt un semnal de alarmă asupra pericolului ce paște familia musulmană, care este considerată un refugiu sigur, principala fortăreață și sursă de virtute pentru comunitatea musulmană.Trebuie să luam o atitudine înțeleaptă în a corecta calea și să avem o atitudine prudentă în abordarea pericolelor, să facem eforturi serioase și susținute către țelul de a păzi familia musulmană de deteriorare și distrugere.Dorim să avem familii musulmane - așa cum Allah Preaînaltul le-a dorit - ca entități de compasiune, îndurare, grijă și dragoste, capabile să creeze generații viitoare virtuoase, care să fie modele pentru societăți în general, dovedind că Islamul pune umanitatea pe calea cea dreaptă și oferă o viață fericită.Cum putem atinge acest țel?
Bazat pe ceea ce a decretat Allah Preaînaltul și regulile adevăratei noastre religii, toți musulmanii, indivizi, grupuri sau instituții, sunt obligați să-și facă datoria și să arate un maxim interes în problemele legate de familia musulmană, pentru că aceasta este fortăreața care va proteja generațiile viitoare de musulmani, ca și prezența musulmană în Occident. Sfântul Coran spune: "O, voi cei ce credeți! Păziți-vă pe voi înșivă și familiile voastre de un Foc..." (Coran, traducerea sensurilor 66:6), iar Trimisul lui Allah spune: "Toți sunteți păstori, și fiecare dintre voi e responsabil de turma sa".
                                                                                                    Asociația Surori Musulmane
                                                                                                    Traducere: Larisa Cozma

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)