Evlavia musulmanului

Postat deDan in Familia musulmanape 21.02.2012,0 comentarii

Frați musulmani, atât timp cât trăim pe pământ ne confruntăm cu diferite situații cărora trebuie să le găsim o soluție optimă şi pe care să le practicăm de o manieră corespunzătoare. Ştim că toate creaturile sunt în paza Bunului Allah, ceea ce înseamnă că le revin obligațiile abținerii de la cele interzise, punerii în practică a poruncilor Sale şi  temerii în fața Sa. Doar astfel se poate primi mila lui Allah Preaînaltul, respectându-I poruncile şi evitând încălcarea interdicțiilor Sale.


Islamul este religia acceptată de Allah Preaînaltul, în acest context taqua însemnând respectarea principiilor de bază ale Islamului, urmarea Drumului arătat de Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa!). Religia noastră ne învață totul despre această viață şi cea care va urma, despre moarte, durere şi fericire, oferind speranță întreagii omeniri prin vestea sa cea bună. 

Astfel, amenințarea pedepsei divine are ca finalitate răsplătirea oamenilor evlavioşi, curați. Cine respectă Islamul va primi fericirea atât în această viață, cât şi în Viața de Apoi, iar cine nu-l respectă va fi aspru pedepsit de către Allah Preaînaltul atât în această lume, cât şi în Lumea de Apoi. 

Prin Nobilul Coran şi Tradiția profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa!) suntem înştiințați că atât timp cât există pedeapsă divină, pentru cei evlavioşi, cu frică de Allah Preaînaltul (ar. taqua), este pregătit Paradisul.

Un om cu frică de Allah, curat sufleteşte, ştie cu ce să-şi înlocuiască averea efemeră şi cum să-şi câştige locul în Paradisul pregătit de Allah Preaînaltul, odată cu plecarea sa din această lume, prin: credință, acțiune şi fapte practicate prin stăruință, strădanie.

În capitolul Al-Ma'ida, versetul 35, aşa cum am citit, Allah Preaînaltul ne spune :

"O, voi cei care credeți ! Fiți cu frică de Allah, căutați calea pentru a vă apropia de El şi luptați pe calea lui. Poate că voi o să izbândiți !"

Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) ne-a avertizat :
 
"Feriți-vă de Allah oriunde v-ați afla şi [faceți astfel încât să] înlocuiți o faptă rea cu una bună, care-o va şterge, şi comportați-vă cum se cuvine cu oamenii." (relatat de Tirmizi şi inclus de imamul An-Nawawi în colecția sa "40 de hadisuri")
 
Iar în alte relatări suntem îndemnați să nu facem ceva dacă ştim că astfel vom comite păcate. 
 
Frați musulmani, învățați să împliniți fapte dragi lui Allah Preaînaltul şi atât timp cât sunteți în putere, realizați-le ! Faceți acest lucruri într-o manieră corectă, folosindu-vă şi bagajul de cunoştințe acumulate anterior. 
 
Indiferent că vă este bine sau nu, că sunteți bogați sau săraci, rămâneți statornici pe Calea lui Allah Preaînaltul, păstrându-vă credința pură. Chiar dacă vă pierdeți averea sau soția, să nu vă îndepărtați de Allah. Deci, starea voastră de credință să fie neschimbată şi la bine şi la rău.
 
Frați musulmani, să ştiți că darul divin (ar. rizq) cel mai de preț se obține doar dacă veți rămâne pe Drumul drept arătat de Allah Preaînaltul. Frica şi respectarea poruncile Sale este garantul unei Vieți de Apoi de succes.
 
Să ne rugăm Bunului Allah să urmăm Drumul arătat, să-I respectăm poruncile din Nobilul Coran şi să-l urmăm pas cu pas pe iubitul nostru profet, Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa!)   

imam Aziz Beşir Osman
vineri 20.01.2012
"Comunitatea musulmană Bucureşti", str.Constantin Mănescu nr.4, sector 5
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)