Descopera Coranul

Postat deAlina in Cuvantul Sau: Coranulpe 15.10.2011,0 comentarii

Întrebării și răspunsuri pentru a cunoaște mai bine Coranul

Câte giuzuri sunt în Coran?
Numărul de giuzuri este 30

Câte ahzaburi sunt în Coran?
Numărul de ahzaburi 60

Câte arba'uri sunt în Coran?
Numărul de arba'a 240

Câte capitole sunt în Coran?
Numărul de capitole 114

Câte versete sunt în Coran?
Numărul de versete 6236

Câte cuvinte sunt în Coran?
Numărul de cuvinte 77437

Câte litere sunt în Coran?
Numărul de litere 323671

Care este cel mai scurt capitol din Coran?
Cel mai scurt capitol din Coran este 'capitolul Keuser'

Care este cel mai lung capitol din Coran?
Cel mai lung capitol din Coran este Bakara care are 286 de versete

Care este cel mai lung verset din Coran?
Cel mai lung verset din Coran este 'Versetul datoriei' versetul 282 din capitolul Bakara

Care este capitolul care nu începe cu sintagma 'Bismillahirrahmanirrahim'?
Singurul capitol din Coran care nu are la început sintagma 'Bismillahirrahmannirrahim' este capitolul 9, 'Capitolul Teube'

De câte ori se repetă această sintagmă în Coran?
Această sintagmă se repeată în Coran de 114 ori, se repetă în capitolul Neml de două ori, odată la începutul capitolului și odată la versetul 30.

Câte prosternării de recitare(sugiud et -tilaweh) sunt în Coran?
În Coran sunt 15 prosternării de recitare.

Care sunt versetele pe care când le recităm trebuie să ne prosternăm?
A'raf 206, Raad 15, Nahl 41, Isra 107, Meryem 58, Haj18, 77, Furkan 60, Neml 25, Sejde 15, Saad 24, Fussilet 37, Nejm 62, Inșikak 21, Alak 19.

Care sunt capitolele care se termină cu aceste prostenării de recitare?
Capitolele care se termină cu versete de prosternare sunt A'raf, Nejm și Alak

Care sunt capitolele care poartă nume de profeți?
Capitolele care poartă nume de profeți sunt: Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammed și Nuh.

Care este cel mai mare număr menționat în Coran?
Cel mai mare număr menționat în Coran este 100 000, a fost menționat în capitolul Saffat versetul 147.

Care este cel mai mic număr menționat în Coran?
Cel mai mic număr menționat în Coran este 1/10 în capitolul Sebe versetul 45

În care capitol a fost menționată de două ori sintagma'besmelle'?
Capitolul Neml.

Care este capitolul care nu începe cu sintagma 'besmelle'?
Capitolul Teube

Care este capitolul care se încheie menționând numele a doi profeți?
Capitolul A'la.

Care este capitolul care începe cu unul din atributele lui Allah?
Capitolul Rahman

Care este capitolul pe care profetul Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) l-a poruncit fmeilor să-l învețe?
Capitolul Nur.

Care este capitolul care în fiecare verset este menționat numele lui Allah?
Capitolul Mujadele.

Care este capitolul pe care trebuie să-l citim în ziua de vineri?
Capitolul Kehf.

Care este capitolul care conține două prosternării de recitare?
Capitolul Haj

Care este capitolul pe care profetul l-a menționat ca fiind o treime a Coranului
Capitolul Ihlas.

Care este capitolul care poartă numele unui metal
Capitolul Hadid (fierul)

În care capitol a fost menționat numele Ahmed( numele profetului)
Capitolul Saff versetul 6

În care sura a fost menționat numele unui companion și care este acesta?
Capitolul Ahzab versetul 37 unde a fost menționat numele lui Zeid.

În care capitol expresia 'o profetule!' a fost menționată de cinci ori?
Capitolul Ahzab.

Despre care capitol a spus imamul Şafii ca este suficient dacă îl medităm?
Capitolul Asr.

Care sunt cele două capitole pe care profetul le-a numit Zehrewan?
Capitolele Bakara și Al Imran

Care este capitolul în care o expresie s-a repetat de 31 de ori?
Capitolul Rahman versetul (febieyyi alai rabbikuma tukezziban)

Cate capitole sunt în partea a 30 a din Coran( Amme)
În partea Amme(giuz) sunt 37 de capitole.

În care capitol din Coran trece povestea hudhud(pupăză)?
capitolul Neml versetele 20-24

Versetul tronului în care capitol este menționat?
Capitolul Bakara versetul 255

În care verset sunt menționate categoriile cărora trebuie achitată Dania?
Capitolul Teube versetul 60

Care este capitolul în care este menționată bătălia de la Bedr?
Capitolul Enfal.

Dar bătălia de la Uhud?
În capitolul Al-Imran.

Dar bătălia de la Hendek?
Capitolul Ahzab versetele 9-27

Dar cea de la Tebuk?
Capitolul Teube versetele 38-125.

Care este capitolul în care se pomenește emigrarea profetului?
Capitolul Teube versetul 40

În care capitol se vorbește de Harut și Marut?
În capitolul Bakara versetul 102

Unde este menționată schimbarea direcției de la Moscheea cea Îndepărtată către moscheea de la Mekka?
În capitolul Bakara versetele 142-150.

În care capitol se vorbește de călătoria nocturnă a profetului?
În capitolul Isra.

Dar despre ascensiunea la cer?
În capitolul Nejm

Care este capitolul în care este menționată povestea lui Zulkarneyni?
Capitolul Kehf versetele 83 - 98.

În care capitol este menționată povestea lui Talut si Gealut
Capitolul Bakara versetele 246 - 252.

În ce capitol este menționată povestea lui Moise cu acel om credincios?
capitolul Kehf versetele 60-82.

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)