Darurile facute oficialilor


Islamul interzice mita, indiferent de forma pe care ea ar îmbrăca-o și indiferent de numele pe care l-ar primi. Denumirea ei de "cadou" nu o scoate pe ea din sfera a ceea ce este interzis (haram) pentru a o transfera în sfera a ceea ce este permis (halal).

Intr-un hadis se relatează. "Aceluia pe care l-am însărcinat cu o funcție îi dăm o leafă, iar ceea ce el ia peste aceasta sunt câștiguri nepermise".[1]

Lui Omar bin Abd al-Aziz i s-a oferit un cadou, în vremea când era calif, dar el l-a refuzat. Atunci i-au zis lui: Trimisul lui Allah - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - accepta cadoul! Dar el a răspuns: Aceasta era pentru el cadou, dar pentru noi este mită.

Trimisul lui Allah - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - a trimis un guvernator ca să adune zakatul de la tribul Azd și când s-a întors la Trimis, a oprit o parte din lucrurile pe care le-a adus, zicând: Acestea sunt ale voastre, iar acestea sunt cadou pentru mine, Profetul s-a mâniat și a zis: "De ce n-ai stat în casa tatălui tău și a mamei tale, așteptând să-ți vină cadoul, dacă tu spui adevărul?" Apoi a zis: "De ce numesc eu un om dintre voi și el îmi zice: Asta este pentru voi și asta este cadoul meu? De ce nu stă în casa mamei lui să i se aducă lui cadoul? Jur pe Acela în mâna căruia se află sufletul meu că nu va mai lua nimeni dintre voi nimic pe nedrept fără să vină cu el la Allah în Ziua învierii! Şi nu va veni nimeni dintre voi în Ziua învierii cu o cămilă care zbiară, cu o vacă ce mugește sau cu o oaie ce behăie!" Apoi a ridicat mâna sa încât i s-a văzut partea albă de la subsuoară și a zis: "Doamne, am dat veste?"[2]

Imamul Al-Ghazali a afirmat: "Ştiind că sunt adevărate aceste insistențe, atunci guvernatorul ori cârmuitorul - sau aceia care sunt cu ei - se cuvine să se considere a fi în casa mamei sale și a tatălui său. Ceea ce i se oferă după ce nu mai are funcția respectivă și stă în casa mamei sale îi este permis să-l primească și în timpul îndeplinirii funcției sale, dar ceea ce știe că i se oferă pentru că el are funcția pe care o îndeplinește îi este interzis să primească, iar darurile venite de la prietenii săi în legătură cu care are îndoieli, că ei i le-ar fi dat, dacă nu ar fi avut funcția respectivă, se cuvine să le evite.[3]


[1] Relatat de Abu Dawud (N.A.)

[2] General acceptat (N.A.)

[3] Al-Ghazali, 'lhya"ulum ad-din, Kitab al-halal wa-l-haram miri rab'al-'adat, p. 137 (N.A.)

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)