Cum primesc profetii revelatia de la Allah?

Postat deAlina in Cuvantul Sau: Coranulpe 15.10.2011,0 comentarii

Allah revelază versetele profeților Săi direct și indirect, indirect prin intermediul îngerului Gabriel și direct prin următoarele căi:

În somn: un vis ce se adeverește, așa cum a relatat Aișa despre profetul Muhammed, 'Prima revelația a profetului a început în somn, orice vis se adeverea dimineața'. Astfel Allah îl pregătea pe profetul său să primească revelația (Coranul). Trebuie menționat că profetului nu I s-a revelat Coranul în somn, niciun verset din Coran nu face parte din această categorie de revelație. Un alt argument care dovedește că visul profeților este revelație de la Allah, este povestea lui Ibrahim ( pacea și binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) atunci cand a visat sacrificarea lui Ismail (pacea fie asupra sa). Spune Allah: "Şi Noi i-am dat bună veste despre un flăcău blând. Şi când [fiul său] a ajuns la vârsta la care putea lucra împreună cu el, a zis: "O, fiul meu! Am văzut în vis că te voi jertfi. Vezi cum ți se pare?" I-a răspuns: "O, tată! Fă după cum ți se poruncește, căci mă vei afla pe mine - dacă va voi Allah - printre cei răbdători!" Şi când s-au supus amândoi și l-a întins cu fața la pământ, Am strigat Noi la el: "O, Avraam! Tu ai împlinit vedenia! Astfel îi răsplătim noi pe cei care săvârșesc bine!" Aceasta a fost, neîndoielnic, o încercare răzvedită Şi l-am răscumpărat pe el printr-o jertfă minunată Şi am lăsat Noi pentru neamurile care au venit după el [această binecuvântare]: "Pace asupra lui Avraam!" Astfel îi răsplătim Noi pe cei care săvârșesc bine; Fiindcă el a fost dintre robii Noștri dreptcredincioși. Şi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei evlavioși". (Saffat 101-112)

Vedem că profetul Ibrahim (Avraam) a primit o poruncă în vis pe care s-a grăbit să o execute, dacă visul profeților nu era revelație, Ibrahim nu încerca să-și sacrifice propiul fiu.

Revelație directă, fără intermediar din spatele unei perdele; așa cum a vorbit Allah cu Musa (Moise)" Si când a venit Moise la timpul hotărât de Noi și a vorbit cu el Domnul său, a zis el: "Doamne, arate-Te mie ca să Te văd!" . I-a răspuns lui: "Tu nu Mă vei putea vedea, dar privește la munte și de va rămâne el neclintit, atunci Mă vei vedea! Şi când s-a arătat Domnul său Muntelui, l-a prefăcut în pulbere, iar Moise s-a prăbușit leșinat. Iar când și-a venit în fire, a zis: "Mărire Ție! Mă întorc la Tine căindu-mă și sunt cel dintâi dintre credincioși!" (Araf 143); Poveștile cătorva trimiși ți le-am spus Noi mai înainte, iar poveștile altor trimiși nu ți le-am spus, iar lui Moise i-a vorbit Allah Însuși, cu glas tare". (Nisa 164)

Așa cum a vorbit și cu profetul Muhammed( pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) atunci când a fost înălțat la cer. (Coranul nu a fost revelat prin acest mod)

Aceste feluri ale revelației au fost menționate în Coran, spune Allah: "Nu i se cuvine nici unui om ca Allah să-i vorbească decât prin revelație, ori din spatele unei perdele, sau trimite un trimis, care revelează, cu voia sa, ceea ce El voiește. El este Cel mai Înalt și Înțelept". (Şura 51)

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)