Credinta in Ziua Judecatii

Postat deAlina in Credinta in Ziua de Apoipe 10.10.2011,0 comentarii

 Credința în Ziua Judecății este al cincilea element de bază al credinței. Omul trece treptat prin mai multe faze. Primafază este cea a inexistenței: "Oare nu a avut omul parte de o bucata detimp când el nu era ceva vrednic de a fi pomenit." (Sura Al-Insan: 1).

Apoi urmează faza creării embrionului în pântecelemamei, apoi ajuns la vârsta pubertății începe să fie responsabil pentruacțiunile sale, apoi urmează faza de așteptare a Zilei Judecății în mormânt,apoi urmează ultima fază, cea a Vieții de Apoi care începe cu Ziua Judecății.
Fără îndoială că faza petrecută de om în pântecelemamei este inferioară fazei în care se naște, învață, i se dezvoltă văzul,auzul, interacționează. "Allah v-a scos pe voi din pântecele mamelorvoastre, fără ca voi să aveți știre de ceva, și v-a dat vouă auzul și văzul șiinimile, pentru ca voi să fiți mulțumitori." (Sura An-Nehl: 78).
Cu toate acestea omul este supus unor încercărimai ușoare sau mai grele ceea ce arată că și aceasta fază este caracterizată delipsuri.
Dacă acum ești tânăr și puternic cu siguranță veigusta una din cele două: ori moartea ori bătrânețea. Așadar, viața estetrecătoare și, de aceea, în limba arabă i se spune "dunya" de lacuvântul "denu" care înseamnă "aproape", adică viața înaceastă lume este aproape de Cea de Apoi. De asemenea, ea este mai prejoasădecât Viața de Apoi din cauza lipsurilor ei. 
Iar faza în care omul este în așteptarea ZileiJudecății, în mormânt, este mai completă decât cea a vieții, pentru că este maistabilă. Astfel, dacă omul este unul dintre locuitorii Raiului, el va avea unmormânt plin de binefaceri și i se va deschide ușa către Rai, lucruri pe carenu le obține în viața lumească. În ceea ce privește Lumea de Apoi, i se vaoferi omului o viață completă ceea ce nu se poate compara cu ce lumească.                              

                                  -


Cum trebuie să credem în Ziua Judecății? 

Credința în Ziua Judecății înseamnă să credem căoamenii vor fi readuși la viață pentru a da socoteală pentru faptele lor, săcredem în tot ceea ce a amintit Quranul și Tradiția Profetului despre aceastăzi. 
În Quranul Cel Sfânt, Ziua de Apoi este descrisăprin însușiri impresionante. Amintim una dintre acestea: "O, voi oamenibuni! Fiți cu grijă față de Domnul vostru! Cutremurul Ceasului va fi un lucruînspăimântător./ În ziua în care îl veți vedea, va uita fiecare muiere carealăptează de cel pe care ea îl alăpta și fiecare muiere însărcinată va lepădasarcina ei, iar pe oameni îi vei vedea amețiți, fără ca ei să fie beți, darpedeapsa lui Allah va fi aspră." (Sura Al-Hajj: 1,2).
Iar amintirea numeroaselor însușiri ale acesteizile în Quran și în Tradiția Profetului arată importanța deosebită și spaimaei.
Așa cum a spus învățatul Islamului, Ibn Teimiye,în cartea sa "Credința în Ziua de Apoi" nu se restrânge numai la crezul căaceastă zi va fi după reîntoarcerea la viață, ci ea implică credința în totceea ne-a transmis Profetul despre ce se va întampla cu omul după moarte.

a. Încercarea din mormânt

Primul lucru care i se întâmplă omului după moarteeste încercarea din mormânt, unde fiecare om este încercat, chiar dacă a fostîngropat în pământ, a fost aruncat în apele mării, l-au mâncat animalelesălbatice sau a fost ars și împrăștiat de vânturi. În aceste momente, el va fiîntrebat despre trei lucruri: "Cine este Stăpânul tău?" "Careeste religia ta?" "Cine este Profetul tău?"
În ceea ce-l privește pe dreptcredincios, varăspunde că Stăpânaul lui este Allah Preaînaltul, religia îi este Islamul, iarProfetul este Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem). În acel moment, se vastriga din ceruri: "Robul meu a crezut". Apoi mormântul i se va lărgiatât cât îi duce privirea, i se va așterne un așternut din Paradis și i se vadeschide o ușă spre Paradis de unde îi vor veni binefacerile acesteia. 
În cazul în care cel întrebat este necredinciossau ipocrit nu va putea răspunde la întrebări și va spune: "í„"šă, ăă, nuștiu, i-am auzit pe oameni spunând ceva, așa că am repetat și eu."
Meditează la sunetele: "í„"šă, ăă" pe carele bociferează cel necredincios! Acest lucru arată că el parcă își aduce amintede ceva, însă nu-l poate rosti. Iar această stare este mai dureroasă decât încazul în care nu ai nici un fel de știință despre acel lucru.
Trebuie să credem în această încercare dinmormânt, pentru că face parte din credința în Ziua de Apoi. Dacă cineva vaspune: "Cum poți să spui că încercarea din mormânt face parte din credințaîn Ziua de Apoi știind că ea se întâmplă în acestă lume. Răspunsul: "Dacăomul a murit, pentru el a sosit Ziua de Apoi." 

b. Pedeapsa și binefacerile din mormânt

Credința în Ziua de Apoiinclude și crezul în pedeapsa din mormânt și în binefacerile din el. Acestlucru este dovedit de următoarele versete: "Astfel îi răsplătește Allah pecei evlavioși!/ Celor buni, cărora le i-au sufletele, îngerii le vor zice: " (Sura An-Nehl:31,32).
O altă dovadă sunt spusele lui Allah Preaînaltul:Îngerii le spun celor care le-au luat viața cu bunătate în clipa morții:"Pacea fie asupra voastră, intrați în Paradis!". Aceștia chiar dacăn-au intrat în Paradis a cărui întindere este cât cerurile și pământul, auintrat în mormânt unde au parte de binefacerile din Paradis.

Allah Preaînaltul spune: "Şi cum va fi când[sufletul] va ajunge în gât?/ Şi voi veți privi în vremea aceea,/ Fiind Noi maiaproape de el decât voi, însă nu Ne veți zări./ De ce, dacă voi credeți că nuaveți de dat socoteală,/ Nu-l duceți înapoi, dacă voi sunteți întru adevăr?/Dacă [acesta] este dintre cei apropiați [de Allah],/ Atunci el va avea odihnă, îndurareși Grădini cu plăceri." (Sura Al-Waqia: 83-89).

Acest lucru are loc atunci când sufletul ajunge laberegheta omului. Acestea sunt binefacerile pe care le trăiește omul înmormânt, ba chiar el va gusta din acestea chiar și înainte de a-i ieși sufletul(înainte ca sufletul să părăsească trupul). I se va spune sufletului:"Ieși tu, o, suflet liniștit, ieși spre iertarea și mulțumirea lui AllahPreaînaltul." Astfel sufletul va ieși foarte ușor.

Există multe relatări ale Profetului (salleAllahualeihi ue sellem) în care se menționează că omul va avea parte de binefaceri înmormânt.

De asemenea, pedeapsa din mormânt este dovedită deQuran și de Tradiția Profetului. În acest sens, Allah Preaînaltul spune cuprivire la Faraon și tovarășii săi: "Focul la care ei vor fi expușidimineața și seara. Iar în ziua când va sosi Ceasul, [se va zice]: " (Sura Ghafir:46).

"Sunt expuși lui (focului) dimineața șiseara" acest lucru are loc înainte de a avea loc Ziua Judecății.

"Dar de i-ai vedea pe cei nelegiuiți închinurile morții, în vreme ce îngerii întind mâinile lor, [zicând]: " (Sura Al-En'am: 93).

Ca și când aceștia nu vor să-și predea sufletelepentru că vor fi pedepsiți și nici sufletele nu vor să iasă de teamaavertizărilor lui Allah Preaînaltul.

"Însă dacă el va fi dintre cei caretăgăduiesc și sunt în rătăcire,/ Atunci va avea el sălaș în apa clocotită/ Şiîn Focul Iadului." (Sura Al-Waqia: 92-94).

Cu toții spunem în timpul Rugăciunii, conformcelor relatate de Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) "O,Allah cer ocrotirea Ta de pedeapsa din Ziua de Apoi și de cea dinmormânt". Aceasta fiind o dovadă a existenței pedepsei în mormânt. 

Pedeapsa din mormânt va fi resimțită numai de trupsau și de suflet?

În principiu pedeapsa din mormânt este resimțitănumai de suflet, dar poate fi resimțită și de trup. Cu toate acestea, faptul căpedeapsa se va exercita asupra sufletului nu înseamnă că trupul nu va simținimic, ba chiar trebuie să simtă ori pedeapsa ori binefacerea, chiar șiindirect.

Trebuie să știm că pedeapsa și binefacerea dinmormânt sunt diferite de pedeapsa și binefacerea cunoscută în timpul vieții.Pedeapsa și binefacerea din această viață se exercită asupra trupuluiinfuențând astfel și sufletul, iar în mormânt va fi cu totul invers.

Dacă cineva ar întreba: "Cum poți spune cămormântul devine atât de îngust pentru necredincios încât îi schimbă formeletrupului, știind că dacă am dezgropa un mormânt vom găsi trupul și mormântulneshimbat?"

Răspunsul este: pedeapsa din mormânt esteresimțită în principiu de suflet și nu este o pedeapsă resimțită de trup, iardacă ar fi fost astfel n-ar fi făcut parte din credința în cele nevăzute și caurmare n-ar avea nici un folos, pentru că acest lucru face parte din aspecteleneștiute legate de suflet.

În timp ce omul doarme în pat, el poate visa căeste în picioare, merge, etc. dar, cu toate acestea, trupul rămâne nemișcat.Așadar, aspectele legate de suflet sunt diferite de cele legate de trup.

c. Reînvierea

Ceea ce face parte din credința în Ziua Judecățiieste și reînvierea oamenilor desculți, goi și necircumcizi. Iar prin reînvierese are în vedere reîntoarcerea la viață și nu crearea din nou. 

"El ne dă Nouă o pildă, uitând de crearea sași zice: /Spune: " (Sura Yasin: 78,79).

"Așa cum am făcut Noi prima făptură, o vomface din nou." (Sura Al-Enbiya': 104).

Dacă omul ar fi creat din nou ar însemna ca trupulsău care a săvârșit păcate în viața lumească să rămână nepedepsit, fiindpedepsit în locul lui un altul ceea ce nu e drept. 

Astfel, atât revelația cât și rațiunea dovedesc careînvierea nu va avea loc în urma unui proces de recreare ci a unuia dereîntoarcere. 

La întrebarea: "Dar cum va fi reîntors omul laviață după ce trupul său va fi mâncat de viermi, carnea și oasele transformandu-seastfel în țărână? Răspunsul este foarte simplu. Allah Preaînaltul esteAtotputernic, iar atunci când El voiește existența unui lucru spune:"fii!" și lucrul acela există. Așadar, Allah Preaînaltul le pounceștetrupurilor putrezite să reînvie și acestea vor reînvia. 

Când Aișa (Allah Preaînaltul să fie mulțumit deea!) a auzit că oameniii vor reînvia desculți, goi și necircumcizi a întrebat:"Bărbații și femeile se vor uita unii la alții?" Profetul Muhammed (salleAllahualeihi ue sellem) i-a răspuns că oamenii vor fii atât de preocupați de starealor încât nici nu se vor gândi la asta. Ei nu se vor uita unii la alții în aceazi, conform celor spuse de Allah Preaînaltul: "În Ziua aceea va fugi omulde fratele lui,/ De mama lui, de tatăl lui,/ de soția lui, de copiii lui!/ ÎnZiua aceea, fiecare om va avea lucrul său care îi va fi de ajuns." (Sura'Abese: 34-37). Omul va fugi până și de familia și rudele sale.

"Iar când se va sufla în trâmbiță, nu vor maifi înrudiri între ei în Ziua aceea, nici nu se vor întreba întreolală."(Sura Al-Mu'minun: 101).

d. Apropierea soarelui de oameni în Ziua Judecății

Apropierea soarelui de oameni în Ziua de Apoi faceparte de asemenea, din credința în Ziua judecății. Conform relatărilor,distanța dintre soare și oameni va fi de aproximativ o milă. 

La întrebarea: "Cum va fi posibilă apropiereasoarelui atât de mult de oameni în Ziua Judecății știind că, în momentul defață, dacă soarele s-ar apropia încă puțin de pământ, acesta ar fi ars." 

Răspunsul este: Musulmanul trebuie să creadă înlucrurile necunoscute care i-au fost transmise prin intermediul revelației fărăsă întrebe cum. Aceasta este o regulă generală cu privire la toate prevestiriletransmise prin intermediul revelației. Pentru că aceste aspecte depășescimaginația omului și, de aceea, trebuie să credem în acestea fără să întrebăm"cum" și "de ce". 

Un alt răspuns ar putea fi acela că oamenii vor fireîntorși la viață având alte înșușiri, diferite de cele din viața lumească.Astfel, aceștia vor aștepta o zi care echivalează cu cincizeci de mii de ani,fără să bea și fără să mănânce, ceea ce nu este posibil în această viață. 

e. Tragerea oamenilor la socoteală pentru faptelelor 

Acest crez face parte de asemenea, din credința înZiua de Apoi. Zi pe care Allah Preaînaltul a numit-o și Ziua Socotelii pentrucă în acea zi fiecare om va da socoteală pentru faptele sale.

La întrebarea: "Tragerea la socoteală va fiamănunțită așa cum negustorul îl trage la socoteală pe celălalt negustor pânăla ultimul ban?" Răspunsul este: Nu! Credinciosul nu va avea parte de oastfel de socoteală, ci ea va fi una generoasă prin care Allah Preaînaltul îiexpune faptele cu scopul de a i le reaminti, după care îi va spune: "Euți-am acoperit păcatele în viața lumească, iar acum ți le voi ierta."

Nimeni din această lume nu este fără de păcate,indiferent că e vorba de păcate ascunse făcute cu sufletul și cu gândul sau depăcate făcute la vedere. În timp ce noi îi considerăm credincioși pe uniioameni, aceștia pot ascunde exact opusul în suflet.

"El [Allah] cunoaște hainia din ochi și ceeace ascund piepturile." (Sura Ghafir: 19).

În ceea ce privește tragerea la socoteală anecredincioșilor, aceasta va fi diferită de cea la care au fost supuși ceicredincioși. Acestora li se va spune: "Ai făcut asta și asta"¦" iarcând vor nega cele săvârșite vor depune mărturie împotriva lor limbile,mâinile, picioarele, până și pielea lor: "Şi vor grăi ei către pieile lor:, iar ele le vor răspunde:"(Sura Fussilat: 21-23).

Acestora li se vor expune cele săvârșite și li seva striga lor: "Şi cine este mai nelegiuit decât acela care născocește peseama lui Allah minciună? Aceia vor fi aduși dinaintea Domnului lor și vor zicemartorii: Blestemullui Allah asupra nelegiuiților." (Sura Hud: 18).

Aceasta este diferența între tragerea la socotealăa celor credincioși și a celor necredincioși!

Întrebare: "Vor fi oameni care nu vor dasocoteală?"

Răspunsul: Da, conform spuselor Profetului, înParadis vor intra șaptezeci de mii de oameni fără a da socoteală și fără să fiepedepsiți. 

f. Balanța

Crezul în Balanță face parte de asemenea, dincredința în Ziua de Apoi. Allah Preaînaltul spune în Sfântul Quran: "Şicântărirea în ziua aceea va fi dreaptă, iar aceia ale căror talere vor atârnamai greu, aceia vor fi cu izbânda." (Sura E'araf: 8).

"În ziua Învierii, Noi vom pune balanțadreaptă și nici un suflet nu va fi urgisit câtuși de puțin." (SuraAl-Enbiya': 47) 

În Ziua Judecății faptele vor fi puse în balanță,faptele bune pe un taler iar păcatele pe celălalt.

"Cel care a făcut un bine cât un grăunte decolb, îl va vedea/ După cum, cel care a făcut un rău cât un grăunte de colb, îlva vedea." (Sura A-Zelzele: 7,8)

Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) aspus: "Două cuvinte care sunt ușor de rostit sunt iubite de Cel Milostiv,însă cântăresc greu în Balanță. Acestea sunt: Subhanallahi ue bihamdihi,Subhanallahil-Aziim."

Întrebări cu privire la Balanță:

a. "Cum pot fi cântărite faptele, știind căele sunt însușiri ale celor care le împlinesc?"

Răspunsul: Așa cum am precizat mai devreme datorianoastră este de a crede în aspectele ce țin de necunoscut, fără a întrebadespre felul acestora. Cu toate acestea, teologii musulmani au răspuns la aceastăîntrebare spunând că faptele se vor transforma în corpuri și care vor cântărimai mult sau mai puțin. În acest sens, Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi uesellem) a spus: "În Ziua Judecății, moartea se va transforma într-unberbec. Apoi, oaspeții Paradisului vor fi chemați: Aceștia se vor întreba și vor spune: Apoi vor fi chemați oaspeții Iadului: Aceștiase vor întreba și vor spune: Apoi va fi adusă moarteaîn chip de berbec și vor fi întrebați: <Îl cunoașteți pe acesta?> Aceștiavor răspunde: Apoi berbecul va fi sacrificatîntre Paradis și Iad și se va spune: . Cu toții știm că moartea este o însușire, însă AllahPreaînaltul o va trasforma în Ziua Judecății într-un corp asemenea celorlaltefapte. 

b. "Este o singură Balanță sau sunt mai multe?"

Teologii musulmani au avut păreri diferite cuprivire la acest lucru datorită faptului că unele versete au menționat Balanțaatât la singular cât și la plural.

-¦Noi vom pune balanța cea dreaptă"¦"(Sura Al-Enbiya': 48).

"Aceia ale căror balanțe vor atârna mai greu,aceia vor fi cei fericiți." (Sura Al-Mu'minun: 102)

De asemeena, Balanța a fost menționată la singularși în spusele Profetului Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) :"Greleîn Balanță"¦"

Unii teologi au spus că Balanța este una singură,însă s-a folosit la plural datorită mulțimii faptelor care se cântăresc saudatorită numărului mare de neamuri cărora li se vor cântări faptele:comunitatea lui Muhammed, lui Isa, lui Moise. Iar cei care au spus că pot fimai multe Balanțe au argumentat acest lucru spunând că fiecare comunitate areBalanța ei sau că ritualurile obligatorii vor fi cântărite cu o Balanță, iarcele obționale vor fi cântărite cu alta.

Dar se pare că Balanța este una singură, fiindmenționată la plural datorită multitudinii de fapte cântărite.

g. Înmânarea cărților

Înmânarea cărților face parte din credința în Ziuade Apoi. Conform acestui crez, fiecare om își va primi propria carte, însă uniio vor primi din partea dreaptă iar alții din partea stângă. Allah Preaînaltul aspus în acest sens în Sfântul Quran: "În ce-l privștte pe acela căruia ise va da cartea sa în dreapta lui, el va zice: <í…¢ineți, citiți cartea mea!/Eu am crezut că voi primi răsplata mea!>/ Şi el va avea parte de o viațăplăcută/ Într-o Grădină înălțată/ Cu roadele ei atârnând în jos./ / În ce-l privește pe cel căruia i se va da cartea sa în stângalui, acela va zice: " (Sura Al-Haqqa: 19-26).

În timp ce dreptcredincioșii le vor arăta cubucurie celorlalți cărțile pe care le-au primit, necredincioșii -AllahPreaînaltul să ne ferească de acest lucru- vor spune cu regret: " Vai mie!Mai bine de nu mi s-ar fi dat cartea mea/ Şi de nu aș fi știut care esterăsplata mea!>" (Sura Al-Haqqa: 25-26).

Aceste cărți cuprind tot ceea ce au făcut oamenii,așa cum ne spune Allah Preaînaltul în Sfântul Quran: "Dar nu! Voi nucredeți în Ziua Judecății!/ Însă peste voi sunt veghetori/ Ei știu ce facețivoi." (Sura Al-Infitar: 9,10).

În aceasta situație i va spune omului: "[Şi ise va zice lui]: " (Sura Al-Isra: 14).

Musulmanii trebuie să creadă în existența acestorcărți, precum și în faptul că acestea se vor împărți oamenilor în funcție defaptele lor. Cei care au împlinit fapte bune și-au izbândit vor primi cartea înmâna dreaptă, iar cei care au păcătuit și-au fost pierduți vor primi cartea înmâna stângă.

Întrebarea: "De ce Allah Preaînaltul a spusîntr-un alt verset că unii vor primi cartea pe la spate?: "Însă în ce-lprivește pe acela căruia cartea sa i se va da prin spatele său." (SuraAl-Inșiqaq: 10)." Răspunsul este: Aceștia vor primi cartea tot în mâna stângăfiindu-i adusă mâna în spate ca pedeapsă pentru ei, din cauza faptelorsăvârșite de ei în această viață. Astfel, aceștia primesc cartea pe la spate, așacum și ei au lăsat Cartea lui Allah Preaînaltul în spate, în timpul vieții.

h. Bazinul

Crezul în Bazinul Profetului Muhammed (salleAllahualeihi ue sellem) face parte din credința în Ziua Judecății. Fie ca AllahPreaînaltul să ne facă dintre cei care vor bea din acest Bazin! Acest Bazineste foarte mare, astfel încât mergi în lungimea și în lățimea lui timp de olună, apa lui este mai albă decât iaurtul și mai dulce decât mierea și maifrumos mirositoare decât miscul. Cine va bea din acest Bazin nu-i va mai fisete niciodată. Apa ei provine din râul Keuser prin două canale, care i-a fostdat Profetului Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) în Paradis, și din carecurge apa spre Bazin rămănând astfel plin. Din acest Bazin vor beadreptcredincioșii în apropierea Zilei Judecății, atunci când va fi foarte cald,iar oamenii vor fi stresați din cauza grijilor din acea Zi. 

i. Mijlocirea

Mijlocirea este o altă componentă a credinței înZiua Judecății. Aceasta este de două tipuri: una specială, oferită numai ProfetuluiMuhammed, iar alta generală oferită Profeților, dreptcredincioșilor,martirilor.

În ceea ce privește mijlocirea specială, ea estede două tipuri a Profetului Muhammed ea este de doua tipuri. Prima constă îneliberarea tuturor oamenilor din starea critică de așteptare a Judecății dincauza îngrijorărilor maxime. Stare în care vor rămâne cincizeci de mii de ani,în timp ce soarele va fi deasupra capetelelor lor și vor ajunge să se înece înpropria traspirație. În acele momente grele oamenii îi vor cere Profetului Adem(pacea lui Allah Preaînaltul fie asupra lui!) -părintele omenirii- să-i scapede acea stare îngrozitoare. Dar el se va scuza spunând că a păcătuit în fațalui Allah Preaînaltul atunci când a mâncat din pomul interzis.

Întrebare: "Poate că cineva va spune:<Într-adevăr Adem a păcătuit mâncând din pomul interzis, însă el a regretatși s-a căit, după care Allah Preaînaltul l-a ales, l-a iertat și l-a călăuzit.>"

"Adem s-a revoltat, așadar, împotrivaDomnului și a ajuns în rătăcire./ Apoi l-a ales pe el Domnul său, l-a iertat peel și l-a călăuzit." (Sura Ta-ha: 121,122).

Răspunsul: Este adevărat că Allah Preaînaltul l-aiertat și l-a ales, însă el s-a scuzat pentru că nu poate să mijlocească pentruei din cauză că a mâncat din acel pom interzis considerând că pentru o astfelde faptă omul trebuie să lipsit de orice păcat.

Apoi oamenii vor cere mijlocirea lui Nuh (Noe -pacea lui Allah Preaînaltul fie asupra lui!). Dar, acesta la rândul lui se vascuza spunând că nu este demn de acest lucru din cauză că i-a cerut lui AllahPreaînaltul să-l scape pe fiul său necredincios de potop: "Şi L-a chematNoe pe Domnul său și a zis: /A zis: " (Sura Hud:45,46).

Apoi oamenii vor merge la Avram (Ibrahim - pacealui Allah Preaînaltul fie asupra lui!), care de asemenea, se va scuza spunândcă nu este demn de această mijlocirea, deoarece a omis adevărul de trei ori.Omiterea adevărului din motive de precauție nu este considerată o minciună decinu este un păcat, dar, cu toate acestea, etica comportamentului lui Ibrahimfață de Allah Preaînaltul îl face să se creadă nedemn pentru a face mijlocirea.

Apoi oamenii vor veni la Moise, iar acesta se vascuza spunând că a omorât un om, cu toate că a făcut-o neintenționat, atuncicând a întâlnit doi oameni care se certau. Unul era din neamul lui, iarcelălalt dintre inamicii lui. Când cel din neamului său (fiii lui Israel) i-acerut ajutorul, Moise fiind foarte puternic, l-a împins pe inamicul lor, iar acestaa căzut și a murit. Acest faptă l-a făcut să nu se creadă demn de a facemijlocirea.

Apoi se vor duce la Isus (Isa - pacea lui AllahPreaînaltul fie asupra lui!), Profetul anterior ultimului Profet, Muhammed.Între Muhammed și Isa nu a mai fost nici un alt profet. Acesta nu se va scuza,însă va recunoaște virtutea Profetului Muhammed și le va spune: "Duceți-văla Muhammed căruia Allah Preaînaltul i-a iertat toate păcatele anterioare șiviitoare.

Astfel, oamenii vor ajunge la Profetul Muhammed(salleAllhu aleihi ue sellem) și-l vor ruga să-I ceară lui Allah Preaînaltulsă-i scape de acele momente îngrozitoare. Allah Preaînaltul acceptă mijlocireaProfetului Muhammed și "coboară" să judece între oameni și astfel îi va scapadin acea stare de chin. Aceasta este mijlocirea universală oferită numaiProfetului Muhammed, despre care Allah Preaînaltul a spus în Sfântul Quran:-¦poate că Domnul tău te va readuce la viață într-o poziție demnă delaudă!" (Al-Isra: 79).

Al doilea tip al mijlocirii speciale oferităProfetului Muhammed este și introducerea celor care vor intra înParadisdreptcredincioșilor în Rai. Aceștia odată trecuți de pod vor ajunge laușa Raiului, pe care o vor găsi închisă. Iar apoi vor intra în Rai prinmijlocirea Profetului Muhhammed, care Îi va cere lui Allah Preaînaltul să ledeschidă poarta spre Paradis. Allah Preaînaltul a spus în Sfântul Quran:"Şi vor fi conduși cei care au fost cu frică de Domnul lor spre Rai, încete, iar când vor ajunge la e și li se vor deschide porțile lui și le vor zicepăzitorii lui: " (Sura Az-Zumer: 73).

Iar în legătura cu oaspeții Iadului AllahPreaînaltul a spus: "Şi vor fi mânați cei care nu au crezut, în cete, înGheena, iar când vor ajunge la ea, se vor deschide porțile ei și păzitorii eile vor zice: " (Sura Az-Zumer:71)

În cazul celor care vor intra în Paradis s-afolosit conjuncția "și" pentru a arăta că ele nu se deschid decâtdupă mijlocirea Profetului Muhammed. În ceea ce privește mijlocirea generalăpentru el, ceilalți Profeți, martiri și dreptcredincioși acestea vor avea loc(aceasta va avea loc) în două momente: scoaterea credincioșilor din Iad șiintroducerea lor în Paradis și scăparea credincioșilor care trebuiau să intreîn Foc. 

Condițiile mijlocirii:

Pentru a avea loc mijlocirea trebuie îndeplinite treicondiții: acceptul lui Allah Preaînaltul pentru cel care facemijlocirea,acceptul pentru cel pentru care este făcută mijlocirea și acceprul lui AllahPreaînaltul pentru a avea loc mijlocirea.

"Şi câți îngeri sunt în ceruri și mijlocirealor nu folosește întru nimic, decât după ce Allah îngăduie cui voiește El șicui Îi place!" (Sura An-Nejm: 26).

"În Ziua aceea îl vor urma pe cel carecheamă, fără abatere, iar glasurile vor coborî smerite înaintea Celui Milostivși nu vei auzi decât o șoaptă." (Sura Ta-ha: 109).

"Iar ei nu mijlocesc decât pentru acela decare El este mulțumit, dar ei sunt cu teamă de El" (Sura Al-Enbiya': 28).

"Cine este acela care ar putea mijloci la Elfără de îngăduința Lui?" (sura Al-Baqara: 255).

Mijlocirea pentru politeiști nu este acceptată dincauza faptului că Allah Preaînaltul nu este de acord cu mijlocirea pentru ei.De aceea, statuietele cărora politeștii le cereau ajutorul crezând că acesteapot face mijlocirea între ei și Allah Preaînaltul nu le-au adus nici un folos, bachiar nu s-au ales decât cu durere și mâhnire.

j. Podul 

Crezul în existența unui pod care va fi deasupraIadului și pe care vor trebui să treacă toți oamenii în funcție de faptele loreste o altă componentă a credinței în Ziua Judecății. Unii vor trece într-oclipire de ochi, alții ca fulgerul, alții ca vântul. Astfel, cei care au fostpe drumul cel drept și-au împlinit fapte bune în această lume vor trece într-unmod rapid pe acest pod, spre deosebire de cei care au fost cufundați în păcateîn timpul vieții, aceștia vor trece foarte încet. Oaspeții Paradisului vortrece pe acest pod, în timp ce oaspeții Iadului nu vor putea trece și vor cădeaîn Foc. Allah Preaînaltul să ne ferească de acest lucru.

k. Intrarea în Paradis sau în Iad 

Ultima etapă a Zilei Judecății va avea loc odatăcu introducerea oamenilor în Paradis sau în Iad. 

Întrebare: "Paradisul și Iadul există înmomentul de față?"

Răspuns: Da, există. Iar dovada o constituiespusele lui Allah Preaînaltul și cele ale Profetului Său:

"Şi fiți cu frică de Focul cel pregătitpentru necredincioși!" (Sura Al-'Imran: 131).

"Şi grăbiți-vă spre iertarea Domnului vostruși spre Raiul cel întins cât cerurile și pământul, pregătit pentru ceicucernici." (Sura Al-'Imran: 133).

De asemenea, s-a relatat că Profetul, odată cândîmplinea rugăciunea, i-au fost prezentate Paradisul și Iadul, iar Profetul le-avăzut.

Întrebare: "Paradisul și Iadul au un sfârșitsau sunt eterne?"

Răspuns: Paradisul și Iadul vor fi eterne ceea ceeste dovedit prin Quran. În legătură cu Paradisul: "Aceia care cred șiîndeplinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile./Răsplata lor de la Domnul lor sunt Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie,și în ele vor petrece veșnic, căci Allah este mulțumit de ei, iar ei suntmulțumiți de El. Aceasta va fi pentru cel care se teme de Domnul său."(Sura Al-Beyyne: 7,8).

În legătură cu Iadul: "Pe aceia care nu credși sunt nedrepți, Allah nu-i va ierta nicidecum, nici nu-i va călăuzi pe ei peun drum,/ Afără de drumul Gheneei, în care vor sălășlui veșnic, căci aceastaeste [lucru] ușor pentru Allah." (Sura An-Nisa': 168,169).

"Allah i-a blestemat pe necredincioși și le-apregătit lor flăcările,/ Veșnic vor sălășlui în ele și nu vor găsi ocrotitor șinici sprijinitor." (Sura Al-Ahzab: 64,65).
"Iar acela care nu vor da ascultare lui Allahși Trimisului Său vor avea parte de Focul Gheneei și în el vor fi veșnicsălășluitori." (Sura Al-Djini: 23).

Așadar, s-a dovedit că Paradisul și Iadul suntprezente în acest moment și vor fi eterne, fără să aibă sfârșit.


sursa: www.islamulazi.ro

-

Articole asemanatoare

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)