Credinta in existenta lui Allah Preainaltul

Postat deAlina in Credinta in Dumnezeupe 04.12.2011,0 comentarii

Credința  în existența  lui Allah Preaînaltul înseamnă să crezi că Allah Preaînaltul există, fapt ce este dovedit  de:  rațiune,  simțuri,  naturalețe  și  legislația islamică.

a) Dovada  rațiunii:

Dovada  existenței  lui  Allah  Preaînaltul  prin intermediul rațiunii este acest Univers ce ne înconjoară. Universul este un sistem desăvârșit, lipsit de cel mai mic cusur, astfel  încât nu vom vedea nici o nepotrivire  în acest sistem. "Nici Soarele nu se cuvine să ajungă  Luna, nici noaptea nu poate să o ia înaintea zilei și toate plutesc pe orbite proprii."  (Sura Yasin: 40).

Este logic ca acest Univers conceput ca un sistem desăvârșit  să  contrazică  poruncile  Creatorului? Bineînțeles  că  nu!  Pentru  că  aceasta  ar  însemna  ca Universul să se fi creat de unul singur, ca și cum un lucru neexistent  să  creeze  ceva. Fără  îndoială  că  ceea  ce nu există nu poate crea nimic. Așadar, este  imposibil ca acest Univers  să  se  fi creat de unul  singur, așa cum nu este posibil ca acest Univers  să  fi apărut din  întâmplare.

În acest sens, se povestește că un grup de atei i-au cerut lui Abu Hanife, care era un om foarte inteligent,  să le demonstreze existența lui Allah Preaînaltul. Acesta le-a cerut un răgaz pentru a se gândi și apoi le-a spus: <Ce părere aveți de un vapor încărcat cu marfă, care a acostat în port de unul singur, marfa a fost debarcată de la sine fără să fie nevoie de ajutorul unor hamali, și apoi a plecat fără timonier?> Ateii au spus: <Cum poți afirma aceste lucruri incredibile și ilogice?> Abu Hanife a spus: <Dacă nu credeți  în ceea ce am spus eu, atunci cum puteți să credeți că soarele, luna, stelele, cerul, pământul   există fără  să  fi  fost create?>

Allah Preaînaltul a spus în acest sens în Sfântul Coran: "Oare nu au fost ei creați de nimeni sau ei sunt creatorii"  (Sura At-Tur: 35).

Un om simplu a fost întrebat: <Cum Îl recunoști pe Stăpânul tău?>   Acesta a spus: <Bălegarul arată că au trecut animalele,  iar urmele  lăsate arată că era un  trecător. Şi dacă este așa, atunci cerul, pămâtul și mările cu valuri nu  indică  căt re  un  Creator,   Atoateauzi tor,  Atoatevăzător?>

b) Dovada  simțurilor:

Atunci când omul Îl invocă pe Allah Preaînaltul prin  rugăciuni  și  i  se  răspunde,  înseamnă  că  există  o divinitate  care  aude  rugile  oamenilor  și  cărora  le răspunde. În Coranul cel Sfânt întâlnim multe versete în care Allah Preaînaltul a  răspuns  la  rugile  trimișilor Săi.

"Şi  [adu-ți aminte de] Noe, când a chemat el, mai înainte și i-am răspuns Noi și l-am mântuit pe el împreună cu  familia  lui de spaima cea mare."  (Sura  Al-'Enbiya: 76).

"Şi [adu-ți aminte de] Iov, când l-a chemat el pe Domnul lui: <M-a atins pe mine răul! Însă Tu ești Cel mai Milostiv  între milostivi!>/ Şi Noi  i-am răspuns și am îndepărtat răul care-l lovise și i-am dat lui înapoi familia lui, și încă pe atât   împreună cu ei, ca îndurare din  partea Noastră  și  ca  amintire  pentru  adoratori." (Sura  Al-Enbiya': 83-84).

c) Dovada naturaleții:

Firea omului  îl determină  să  spună atunci când are necazuri: "O, Allah!" Chiar și ateii atunci când îi lovesc o nenerocire spun fără să-și dea seama: "O, Doamne!". Şi asta  pentru că naturalețea umană are nevoie de existența unei Divinități.

"Şi când Domnul Tău a scos urmașii din fiii lui Adam, din coastele lor, și le-a cerut să mărturisească ei înșiși, [zicându-le]: <Nu sunt Eu Domnul vostru?>, au răspuns ei: <Ba da, facem mărturie!>, pentru ca voi să nu spuneți în Ziua Judecății: <Noi am fost fără grijă de aceasta.>"  (Sura Al-E'araf: 172).

d) Dovada  legislației  islamice:

Dovezile  legislației  islamice  (divine)  sunt evidente. Dacă  omul  ar  analiza  îndeaproape  legislația islamică ar constata că Cel care a trimis omenirii această legislație este Stăpânul  și Creatorul Universului.

"Oare nu cugetă ei  la Coran? Dacă ar  fi el de  la altcineva  decât  de  la  Allah  ar  găsi  în  el  multe nepotriviri."  (Sura An-Nisa: 82).

Perfecțiunea Quranului, fără ca versetele lui să se contrazică, unitatea mesajului dovedesc că această Carte Divină este trimisă de Însuși Allah Preaînaltul. Faptul că Islamul cât și celelalte religii trimise de Allah urmăresc interesele  omului  sunt  o  dovadă  în  plus  că  Allah

Preaînaltul este Cel Care a trimis aceste religii și El este Unicul  Stăpân  al  Universului.  Toate  mesajele  au  o singură  sursă divină  și anume Allah Preaînaltul.

Din păcate, toate celelalte religii trimise de către Allah  Preaînaltul  au  fost  schimbate  sau  deformate,  în afară de ultima Sa  religie,  Islamul.

-¦ sunt unii dintre ei care denatureză sensurile cuvintelor"¦"  (Sura An-Nisa: 46).

-

Articole asemanatoare

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)