Componentele hadisului


Învățații din domeniul hadisului au stabilit să nu primească relatările Profetului (s.a.s) fără a avea menționat șirul de relatatori ai hadisului. Astfel a apărut știința relatatorilor de hadis care s-a ocupat de studiul vieții celor care au transmis vorbele și faptele Profetului (s.a.s). În acest sens au apărut zeci de culegeri care ne prezintă caracterul, comportamentul în timpul vieții și precizia în memorare sau scriere a fiecărui relatator. Şirul de relatatori se numește SENED, iar hadisul propriu-zis se numește METN. Pentru ca hadisul să fie autentic trebuie să fie lipsit de vreun cusur atât în ceea ce privește METN, cât și SENED.

Termenul de hadis a ajuns să fie un sinonim al termenului de sunnah, deși, etimologic, sunnah înseamnă drum, cale, conduită, atitudine. Majoritatea musulmanilor folosește termenul de hadis cu sensul de sunnah și invers. Diferența dintre hadis și sunnah este remarcată în cărțile de specialitate.

Tipurile de hadis din punctul de vedere al atribuirii

Hadis profetic. Vorbele, faptele și încuviințările profetului Muhammed (sas), tot ceea ce el a spus, a împlinit sau a aprobat în diferite împrejurări.

Hadis qudsi. Ceea ce a transmis profetul Muhammed (sas) de la Allah. 
Diferența dintre Coran, hadis qudsi și hadis profetic 

Hadisul qudsi este situat între Coran și hadisul profetic, deoarece Coranul este de la Allah Preaînaltul atât din punctul de vedere al sensului, cât și al textului, iar hadisul qudsi este de la Allah numai ca sens, textul fiind de la Profet (sas) - nu este răsplătit cel care îl citește așa cum este răsplătit în cazul în care recită Coranul. Hadisul nebewi (hadisul profetic) este de la Profet atât din punctul de vedere al sensului, cât și al textului.

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)