Ce spune islamul despre destin?

Postat deAlina in Credinta in Destinpe 04.12.2011,0 comentarii

Credința în destin este cel de-al șasele element al  credinței musulmanului  și ea constă  în patru aspecte:

1. Allah Preaînaltul este AtoateŞtiutor prin faptul că  știe  ceea  ce  a  avut  loc  în  trecut,  ceea  ce  are  loc  în prezent și ceea ce se va  întâmpla  în viitor  într-un mod general  și amănunțit.

Allah Preaînaltul spune  în Sfântul Quran: "Lui Allah nu-I este nimic ascuns, nici de pe pământ și nici din cer."  (Sura Al-'Imran: 5).

"Allah  este  a  toate  știutor."  (Sura  Al-'Ankabut:62).

-¦pentru ca  să  știți că Allah este cu putere peste toate  și că Allah cuprinde  toate  lucrurile cu  știința  [Sa]" (Sura At-Talaq:12).

2. Scrierea în Cartea numită "Leuh El-Mehfuz" a tot  ceea  ce  va  avea  loc  de  la  crearea  cerurilor  și  a pământurilor  și până  în Ziua  Judecății.

Allah Preaînaltul spune în Sfântul Quran: "Oare nu  știi  că Allah  cunoaște  ceea  ce  este  în  cer  și  pre pământ? Acestea sunt într-o Carte și acesta este pentru Allah un  lucru ușor!"  (Sura Al-Hajj: 70).

"Nici o pomenire nu se îndreaptă pe pământ și nici în sufletele voastre fără ca ea să nu se afle într-o carte,  înainte ca Noi  să o pricinuim. Aceasta este un lucru ușor pentru Allah."  (Sura Al-Hadid: 22).

"Noi știm ce mistuie pământul din ei. Noi avem o carte păstrătoare."  (sura Qaf:4).

-¦și toate lucrurile le-am numărat într-o carte limpede."  (Sura Yasin:12).

                   

3.  Nimic  nu  are  loc  decât  cu  voia  lui  Allah Preaînaltul.

"A  lui  Allah  este  împărația  cerurilor  și  a pământului, precum și toate care se află în ele, căci El este cu putere peste  toate!"  (Sura Al-Maide: 120).

-¦Allah  face  ceea  ce  voiește."  (sura  Al-Hajj:18).

"Şi dacă voiește El un lucru, porunca Lui este numai  să  zică "Fii"  și el este."  (Sura Yasin:82).

"Dar voi nu puteți,   decât dacă voiește Allah, Stăpânul  lumilor."  (Sura A-Tekwir:29).

4.  Existenta  unui  singur  Creator  și  Stăpân  al întregului Univers, Cel care a creat  tot ceea ce există.

 "Allah este Creatorul  tuturor  lucrurilor și El este peste  toate Chezaș."  (Sura Az-Zumer: 62).

 "O, oameni! Aduceți-vă aminte de  îndurarea lui  Allah  asupra  voastră!  Oare  mai  este  vreun  alt creator afără de Allah care să vă dăruiască cu cele de trebuință pe voi din cer și de pre pământ? Nu este alt dumnezeu afără de El! Cum de puteți voi fi abătuți?" (Sura Fatir:3).

Întrebare:  "Dacă  Allah  Preaînaltul  a  scris destinele oamenilor cu cincizeci de mii de ani înainte de crearea  cerurilor  și  a  pământului  confom  spuselor

Profetului Muhammed cum putem afirma că omul este liber  în  împlinirea  faptelor?"

Răspuns: Într-adevăr Allah Preaînaltul a scris tot ce se va întâmpla înainte ca El să-l creeze pe om și știe ceea ce a avut loc în trecut și ceea ce va avea loc în viitor, neavând  loc nimic decât cu voia Lui  și El este Unicul Creator  și Stăpân  al  universului,  însă  toate  acestea  nu înseamnă  că  omul  este  constrâns  să  urmeze  un  drum stabilit anterior, ci el are libertatea de a acționa în această viață, fără ca știința anterioară a lui Allah Preaînaltul să-i influențeze libertatea de acțiune. Rațiunea cu care Allah Preaînaltul  l-a  înzestrat  pe  om  este  o  dovadă  clară  a faptului că el este liber să acționeze. Astfel, cel care nu este  înzestrat cu rațiune, cum este nebunul, nu va fi  tras  la răspundere pentru  faptele  sale.

Așa cum Allah Preaînaltul l-a înzestrat pe om cu voință,  l-a  înzestrat și cu  forța și puterea care să-l ajute să-și  îndeplinească  voințele. Dacă Allah  Preaînaltul  ar  fi voit, nu  i-ar  fi dat omului  libertatea de a voi și puterea de a acționa,  ceea  ce  ar  fi  însemnat  că  omul  nu  mai  este responsabil pentru  intențiile  și  faptele  sale.

Trimiterea  profeților,a  trimișilor  și  a  Cărților Divine ar  fi  fost  în zadar dacă omul ar  fi obligat să urmeze o  cale  anume. Allah Preaînaltul  spune  în Quranul Cel Sfânt  că El  nu  pedepsește  pe  nimeni  înainte  de  a  i  se trimite mesageri. -¦ și Noi nu am pedepsit [niciodată un neam]  înainte de a-i  trimite un profet."  (Sura Al-'Isra:15).

"Trimiși  -  vestitori  și  prevenitori  -  pentru  ca oamenii  să  nu mai  aibe nici un  fel  de  temei  față  de Allah,  după  [ce  au  venit  cei]  trimiși.  Iar Allah  este Puternic  și  Înțelept."  (Sura An-Nisa': 165).

De  asemenea,  o  alta  dovadă  este  libertatea  de acțiune pe care o simte fiecare om atunci când împlineste o faptă. Atunci   când împlinești o faptă Allah Preaînaltul este Cel Drept; El nu nedreptățește pe nimeni, iar dacă Allah Preaînaltul i-ar trage la răspundere și i-ar pedepsi pe unii dintre  robii săi pentru  faptele care  i-au  fost  impuse acest  lucru  s-ar  contrazice  cu  principiul  de  dreptate absolută amintit  în versetul următor.

"Eu nu  sunt nedrept cu  robii"  (Sura Qaf: 29).

Întrebare:  "Unii,  atunci  când  păcătuiesc  și  nu împlinesc obligațiile  de musulman, se scuză spunând că așa  le-a  fost  predestinat.  Poate  constitui  acest  lucru  o scuză?"

Răspuns: Predestinația de către Allah Preaînaltul nu poate fi un argument pentru cel care săvârșește păcate sau  pentru  cel  care  nu-și  împlinește  obligațiile  de musulman, deoarece el nu  știe ceea ce e  scris  în Carte.

Întâlnim oameni care se opresc de  la consumul unor  produse  delicioase  pentru  că  știu  că  acestea  le dăunează.

Cel  care  a  furat  nu  se  poate  scuza  în  fața oamenilor de ordine spunând că așa i-a predestinat Allah Preaînaltul! Fără îndoială că scuza nu-i va fi acceptată și va  trebui  să  răspundă pentru ceea ce a  făcut.

De asemenea, atunci când vrei o slujbă, cu toate că știi că Allah Preaînaltul ți-a scris destinul, nu aștepți acasă să-ți vină un angajator la picioare, ci depui efortul maxim și epuizezi toate mijloacele permise pentru a găsi o  slujbă.

 Așadar,  de  ce  unii  oameni,  când  e  vorba  de aspectele  vieții,  spun  că  e  alegerea  lor,  însă  când săvârșesc  un  păcat,  spun  că  Allah  Preaînaltul  le-a predestinat  să-l  facă?

Întrebare: "Omul deține o libertatea absolută sau aceasta  este  limitată  de  voința  Creatorului  în  unele cazuri? Aspecte ca moartea, bolile, nenorocirile ies din sfera voinței omului,  fără ca acesta  să aibă vreo alegere. 

-

Articole asemanatoare

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)