Ce este un hadis?


În limba arabă, sensul principal al termenului de "hadis" este acela de știre, veste, conversație, povestire, relatare a unui moment din istorie sau a unei legende, indiferent dacă aceasta este adevărată sau falsă. Un alt sens este acela de "nou" - antonimul lui "qadim" care înseamnă vechi. Asemenea altor cuvinte (de exemplu: zakat, salah), termenul "hadis" a căpătat un sens special în Islam. Așadar, din prisma religiei islamice, "hadis" înseamnă vorbele, faptele, încuviințările și însușirile profetului Muhammed (s.a.s), ceea ce el a spus, împlinit, aprobat în diferite împrejurări.

                                        

Importanța hadisurilor în Islam

Hadisurile reprezintă a doua sursă de bază a Islamului, după Coranul cel Nobil, căci Allah Preaînaltul a spus în Coran că profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu vorbește de la sine, ci doar transmite revelația divină pură. Așadar majoritatea spuselor și acțiunilor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt revelații divine. Coranul ne trasează modul de viață în linii mari, iar hadisurile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) explică și detaliază aceste principii de bază prin spuse și practici (rugăciunea, zakat, hajj). De fapt, hadisurile reprezintă singura variantă validă de interpretare a Coranului.


Apariția științelor hadisului

Vorbele, faptele și caracterul profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au avut parte de cea mai mare atenție din partea companionilor și a comunității musulmane, încă din timpul vieții Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ele au fost transmise atât oral, cât și scris, din generație în generație, până în zilele noastre. Astfel putem afirma că el este singura personalitate din istorie a cărui viață este atât de bine cunoscută. Noi astăzi știm cum a trăit trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), atât ca tată, ca soț, ca bunic, ca imam, ca lider politic, cât și ca mesager al divinității, grație eforturilor depuse de savanții musulmani în domeniu. În decursul istoriei, procesul de notare și culegere a hadisurilor a cunoscut mai multe etape, până s-a ajuns la apariția unei noi științe, caracteristice comunității musulmane, denumită "știința hadisurilor". Această știință a apărut în urma manifestării intențiilor răuvoitoare ale dușmanilor Islamului de a introduce în tradiția Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) relatări mincinoase ce nu îi aparțineau acestuia. Nevoia de delimitare a relatărilor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de relatările mincinoase, fabricate de răuvoitori, a dat naștere la această știință ce a atins apogeul in secolul al III-lea hijri când s-a scris majoritatea culegerilor de hadisuri și s-au definit condițiile hadisului autentic și a celui neautentic.
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)