Ce este Coranul

Postat deAlina in Cuvantul Sau: Coranulpe 15.10.2011,0 comentarii

Coranul: Este cuvântul lui Allah revelat profetului Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) prin intermediul îngerului Gibril (Gabriel). Recitarea lui este considerată ritual de adorare, miraculos prin versetele sale, inimitabil, relatat nouă de către un șir înlănțuit de relatatorii a căror neglijență, eroare sau minciună este imposibilă; acesta incepe cu capitolul Fatiha și se termină cu capitolul Nas.

Această Carte Sacră a tuturor musulmanilor, Coranul (al-Qur'an), al carui nume s-ar putea traduce prin "Citire", "Recitare", deriva de la verbul qara'a "a citi", "a recita cu voce tare" cuprinde revelațiile făcute de Allah prin intermediul îngerului Gibril (Gavril, Gabriel), profetului Muhammed (Mecca 571 - Medina, 632), direct în limba arabă. În acest sens, Coranul este Cuvântul lui Allah, ce se află din preeternitate cuprins în 'Umm al-Kitab - "Maica Scripturii" aflată în ceruri pe al-Lawh al-Mahfuz - "Tabla Păstrată", după cum se arată chiar într-un verset coranic:

Dar acesta este un Coran glorios, Pe o Tablă păstrată [de Allah]. (Coran, 85/Buruj, 21-22)

Numele Coranului

Fără îndoială, Coranul are mai multe nume așa cum reiese și din Coran, unii savanți au menționat mai multe nume ale Coranului în cărțile lor, Zerkeși a menționat în cartea sa 55 de nume ale Coranului, iar alți au menționat mai mult de 90 de nume ale Coranului, dar atunci când medităm cu atenție vedem că majoritatea acestor nume sunt de fapt atribute ale Coranului așa cum sunt El Hakim, El Kerim, El Megid.

Dar fără îndoială că printre aceste atribute au menționat nume ale Coranului, dintre cele mai vestite nume ale Coranului:

1 - Kur'an

2 - Kitab (Cartea)

- "Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriți" (Sura El- Bakara: 2)

- "Această Carte binecuvântată , pe care Noi am pogorat-oîntareste ceea ce exista deja înaintea ei, pentru ca tu să o previi pe Mama cetăților și imprejurimile ei. Aceia care cred în Ziua de Apoi, vor crede și în ea și vor păzi stăruitor Rugăciunea lor. (Sura El- Enam: 92)

- "Şi [vestește oamenilor] Ziua în care vom ridica din fiecare comunitate un martor împotriva lor chiar dintre ei! Noi te vom aduce pe tine martor împotriva acestora. Şi Noi ți-am trimis ție Cartea ca tâlcuire pentru toate lucrurile, călăuză, îndurare și bună vestire pentru muslumani". (Sura En-Nahl 89)

- "Iar tie, [Muhammad], ti-am trimis Cartea cu adevărul întărind Scriptura de dinaintea ei și îintrecând-o pe ea. Deci fă judecata între ei dupa ceea ce ți-a trimis Allah și nu urma poftelelor [indepărtându-te] de la Adevarul ce ți-a venit! Fiecăruia dintre voi Noi I-am dat o lege și rânduială. Dacă ar fi voit Allah, v-ar fi făcut o singura comunitate, dar El voiește să vă încerce în ceea ce v-a dat. Deci, întreceți-vă în plinirea de fapte bune, căci la Allah este întoarcerea voastră, a tuturor, și El vă va înștiința despre cele asupra cărora ați avut păreri deosebite!" (Sura El- Maide 48)

- "Alif. Lam. Ra. Acestea sunt versetele Cărții și ale unui Coran limpede." (Sura El-Hijr: 1)

3 - Furkan( Îndreptarul )

- "Binecuvântat este Acela care a trimis Îndreptarul robului Său, pentru ca el să fie o prevenire pentru toate lumile." (Sura El-Furkan 1 )

4 - Zikr( îndemnarea )

- "El este doară îndemnarea pentru tine și pentru neamul tău și voi veți fi întrebați." (Sura Ez-Zuhruf 44)

5 - Tenzil

Acest Coran a fost transmis Profetului Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) prin revelație. Revelația are mai multe aspecte menționate în Coran:

- "Nu i se cuvine nici unui om ca Allah să-i vorbească decât prin revelație, ori din spatele unei perdele, sau trimite un emisar, care revelează, cu voia sa, ceea ce El voiește. El este Cel mai Înalt și Înțelept." (Sura 51)

Conform acestui verset modurile revelației sunt trei:

1 - Nu i se cuvine nici unui om ca Allah să-i vorbească decât prin revelație

2 - Ori din spatele unei perdele( așa cum i-a vorbit lui Moise)

3 - Sau trimite un profet, care revelează, cu voia sa (prin intermediul îngerului Gibril).

Observație: niciodată profetul Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) nu a primit revelația în vis.

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)