Introducere in economia islamica

Capitolul I. Islam - Prezentare generală 1.1. Însemnătatea termenului "islam" 1.2. Fundamentele islamului 1.3. Şaria 1.3.2. Conceptele de "permis" și "interzis" în islam 1.3.4. Şcoli de gândire islamice    Capitolul II. EconomiA islamică - comparație cu economia capitalistă și economia  de tip comunist 2.1 Definirea noțiunii de…...

Medicina profetica

Autor: Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah   Cuprins:  Tipuri de boli p. 4  Boli fizice care atacă corpul p. 5  Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a folosit el însuși medicamente și le-a prescris medicamente familiei și companionilor săi p. 9  Îndrumarea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)…...

Rugi si pomeniri de dimineata si seara

Rugi si pomeniri pentru dimineata si seara preluate din nobilul Coran si din traditia profetului Muhammad (Pacea si binecuvantarea fie asupra lui!)Cuprins:Meritele rugilorPomenirea lui Allah în grupEtica pomeniriiPomenirile lui Allah de dimineață șiseară...

Evlavia

"TAKWA (EVLAVIA) este un concept central care traversează toate surele din Coran, în special acele versete care tratează comportamentul individului și relațiile sociale. Niște echivalente ale  cuvântului TAKWA ar fi prietenie, grija pentru păstrarea codului moral, atitudinea de a se teme de Allah. Dar toate aceste traduceri redau doar parțial adevăratul înțeles al…...

Cum s-au convertit la islam

Povestiri culese de Dr. Abu al-Ula al-GhithyCuprins:  Povestea convertirii la Islam a preotului Isaac Hilal Masiha  Povestea convertirii la Islam a doctorului francez Ali Salman Bnewa  O americancă spune: "Nu o să părăsesc Islamul, indiferent ce mi-ar face familia"  Conducătorul rus care a devenit muezin  Profesoara de teologie Mary Watson după  ce s-a convertit la Islam…...

Cainta in islam

"Rugați-vă de iertare la Domnul vostru, apoi întoarceți-vă, căindu-vă, la El!"  (Sura Hud:3  ).Cuprins:1. Ce înțelegem prin "căință"?2. Condițiile acceptării căinței de  către AllahRegretulRenunțarea  la acele păcateHotărârea de a nu  te mai  întoarce  la acel păcatÎn  cazul  în  care…...

Toleranta religioasa in islam

Autor: Ahmad al-Husain"Toleranta religioasa in Islam a fost si este, de aproape cinsprezece veacuri, o realitate esentiala, incontestabila a Coranului si o marturie a Traditiei despre Profet (Sunna) si a Islamului, o realitate permanenta a dogmei, a Islamului si a musulmanilor, o realitate istorica si contemporana cunoscuta si stabila, devenita axioma a Islamului si a propovaduirii lui."  Autorul  Cuprins:  MARTURII ALE SAVANTILOR SI…...

Minuni ale civilizatiei Islamice

Autor: Mustafa Siba'I"Civilizatia islamca este o veriga in lantul civilizatiilor omenirii; ea a fost precedata de alte civilizatii si va la randul ei urmata de alte civilizatii. La aparitia ei au concurat o serie de factori, iar prabusirea ei a fost cauzata de anumite motive si conditii, despre care insa nu ne propunem sa discutam in aceasta  lucrare. Dar inainte sa incepem sa vorbim despre valorile acestei civilizatii, am dori samentionam rolul…...

Drepturile Omului In Islam

Autor: Mawdudi (Meududi)  "<<Drepturile omului în Islam>> este traducerea în engleză a unui discurs ținut de Mawlânâ Mawdudi la invitația Forumului pentru Drepturile și Libertățile Civice la Flatties Hotel, Lahore, Pakistan,  în 16 noiembrie 1975. Pentru a pune discuția în perspectivă, includem un discurs mai timpuriu al lui Mawlânâ Mawdudi asupra…...

Cum am trecut la islam

Autor: Yusuf Islam (Cat Stevens)"Ceea ce vreau să spun, deja știți cu toții,și anume, să confirm mesajul Profetului Muhammed (Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască)  după cum a fost dat de Dumnezeu religia Adevărului. Ca ființe umane, ne-au fost date conștiința și simțul datoriei care ne situează în vârful creației. Omul a fost…...