Mita pentru indepartarea nedreptatii

Acela care a pierdut un drept la care nu poate ajunge decât recurgând la mită sau acela care a avut parte de o nedreptate și nu poate scăpa de ea decât prin mită este preferabil să aibă răbdare până ce Allah îl va ajuta să găsească cea mai potrivită cale pentru a scăpa de nedreptate și pentru a-și dobândi dreptul. Iar dacă a urmat calea mituirii, păcatul îi revine celui care primește mită și lui nu-i revine în acest caz păcatul celui…...

Darurile facute oficialilor

Islamul interzice mita, indiferent de forma pe care ea ar îmbrăca-o și indiferent de numele pe care l-ar primi. Denumirea ei de "cadou" nu o scoate pe ea din sfera a ceea ce este interzis (haram) pentru a o transfera în sfera a ceea ce este permis (halal). Intr-un hadis se relatează. "Aceluia pe care l-am însărcinat cu o funcție îi dăm o leafă, iar ceea ce el ia peste aceasta sunt câștiguri nepermise".[1] Lui Omar bin Abd al-Aziz i s-a oferit un cadou, în vremea când era calif, dar el l-a…...

Mita este interzisa (haram)

Una dintre faptele al căror făptaș se socotește printre cei care mănâncă averea oamenilor pe nedrept este mita. Mita sunt banii care se achită unei persoane influente sau care deține o funcție publică, pentru a da în favoarea lui sau împotriva adversarului său decizia pe care o voiește el sau pentru a îndeplini o faptă în favoarea lui sau pentru a întârzia un lucru în defavoarea adversarului său etc. Islamul i-a interzis musulmanului să urmeze calea mituirii…...

Fecioarei i se cere parerea si ea nu poate fi constransa

Fata este prima implicată în căsătoria ei și de aceea tatălui său sau tutorelui său nu le este permis să ignore sau să nesocotească părerea ei, căci Profetul - binecuvântarea și pacea asupra lui! - a zis: "Femeia care a avut soț[1] este mai îndreptățită [să hotărască] în privința ei decât tutorele ei, iar fecioarei i se cere părerea în privința ei, iar încuviințarea ei este tăcerea".[2] 0 fată a venit la Profet -…...

Musulmanilor nu le este ingaduit sa se paraseasca unul pe altul

Islamul i-a interzis credinciosului musulman să fie aspru cu fratele său musulman, să-l boicoteze pe el sau să se îndepărteze de el. Celor care se ceartă li se cere ca în termen de trei zile să se calmeze și să se împace, aducând liniștea între ei și ridicându-se deasupra orgoliilor, mâniei și certurilor. Una dintre calitățile lăudate de Coran se referă la faptul că musulmanii trebuie să fie "blânzi față de dreptcredincioși"…...

Sinuciderea

Tot ceea ce s-a spus în legătură cu crima uciderii este valabil și pentru sinucidere. Acela care și-a luat sufletul, indiferent de mijlocul prin care a făcut-o, a omorât un suflet a cărui ucidere pe nedrept a fost interzisă de Allah. Viața omului nu este proprietatea sa, căci nu el a creat sufletul său, nici un mădular din trupul său și nici o celulă din el, ci sufletul său a fost depus în el de către Allah și de aceea el nu are voie să-l neglijeze și cu atât…...