Privirea la fata ceruta in casatorie

Musulmanului îi este îngăduit să priveasă la logodnica sa, dacă se hotărăște să se căsătorească și voiește să ceară mâna unei femei, înainte de căsătoria propriu-zisă, pentru a face acest pas în deplină cunoștință, pentru a nu porni la drum legat la ochi, astfel încât să fie ferit de căderea în greșeală și de încurcarea în ceea ce nu-i place.Aceasta și pentru că ochiul este solul inimii…...

Casatoria temporara (zawaj al-mut’a)

Căsătoria reprezintă în Islam un contract temeinic și o înțelegere sacră și se bazează pe intenția conviețuirii permanente în bună înțelegere, astfel încât să se realizeze liniștea sufletească, la care s-a referit Coranul, dragostea și îngăduința, precum și scopul ei legat de perpetuarea speciei umane: "Şi Allah v-a făcut soațe din voi înșivă și v-a dat El vouă de la muierile voastre fii și…...

Casatoria cu femeile din neamul Cartii

Coranul a îngăduit căsătoria cu femeile aparținând "neamului Cărții"[1], adică evreice și creștine, în conformitate cu atitudinea sa generală față de "neamul Cărții" și cu tratamentul particular pe care li-l acordă lor, în calitate de "neam al unei credințe divine", chiar dacă ei au deformat-o și au modificat-o. Așa cum a îngăduit ca musulmanul să mănânce din mâncarea lor, tot astfel a îngăduit și înrudirea cu…...