Faptele permise (halal) si cele oprite (haram)

Frați musulmani, Islamul ne arată Calea care trebuie urmată pentru a ne face plăcuți Creatorului nostru şi pentru a fi de folos omenirii. În acest sens, trebuie să facem numai fapte bune şi să ne oprim de la cele rele (haram).     În capitolul Al-Baqara, versetul 168, Allah Preaînaltul ne spune : "O, oameni, mâncați din ceea ce se află pe pământ şi este îngăduit şi bun [ca hrană] şi nu urmați paşii lui Şeitan, căci el…...

Islamul a restrans sfera lucrurilor interzise

Islamul a restrâns sfera lucrurilor interzise, însă în același timp a insistat asupra acestora și a barat căile care conduc la ele, fie ele aparente, fie ascunse; ceea ce conduce la lucrul oprit este interzis, ceea ce ajută la săvârșirea lucrului oprit este interzis și celelalte principii și orientări pe care le-am menționat. însă Islamul nu a neglijat necesitățile vieții și slăbiciunea omului în fața lor, ci a apreciat necesitatea neprevăzută, a…...

Lucrurile sunt permise prin natura lor

Primul principiu pe care l-a elaborat Islamul a fost: toate lucrurile pe care le-a creat Allah sunt permise prin natura lor, în afară de cele despre care a fost relatat un hadis autentic și clar ca fiind interzise. Şi astfel, dacă hadisul nu este autentic sau nu spune într-un mod clar că un anumit lucru este oprit, acesta rămâne în continuare permis prin natura lui. Teologii musulmani au luat drept dovadă că natura lucrurilor și a binefacerilor este de a fi îngăduite prin niște versete clare din…...