Cantecul si muzica

Cântecul se numără printre mijloacele de distracție care oferă sufletelor și inimilor odihnă și care sunt plăcute auzului. Dar el poate să fie și un instrument violent de provocare, distrugere și îndepărtare a națiunii de la țelul său măreț, de la problemele ei importante și de la îndatoririle sale uriașe. Dazavantajul acestui soi de distracție este acela că istoricește și realmente el a fost legat de lux și de locurile în care se…...

Cum se curata murdaria?

Cum se curăță murdăria? 1 - Curățirea locului murdar. Orice murdărie trebuie îndepărtată cu apă sau cu alteva, murdăria proaspătă se îndepărtează cu apă conform hadisului în care beduinul a urinat în moschee , Profetul a poruncit să arunce o căldare de apă pe locul murdărit. Iar cea lichidă care s-a uscat este considerat locul curat. Ebu Qilabeh a relatat că profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: Dacă…...

Pe 16 octombrie va reîncepe cursul “Să studiem Islamul” din cadrul Academiei de Studii Islamic

Descriere Cursul "Să studiem Islamul" din cadrulAcademiei de Studii Islamicereprezintă o metodă de educare online. Perioada acestui curs este denouăluni, respectiv două semestre. Pe parcursul acestora se vor preda 8 materii a câte 15 seminarii fiecare. La sfârșitul fiecărui semestru, va avea loc examinarea online. Absolventul cursului va primi o diplomă de absolvire a cursului "Să studiem Islamul" care va fi recunoscută de centre islamice din România și din Moldova, în special deLiga Islamică si…...

Faptele permise (halal) si cele oprite (haram)

Frați musulmani, Islamul ne arată Calea care trebuie urmată pentru a ne face plăcuți Creatorului nostru şi pentru a fi de folos omenirii. În acest sens, trebuie să facem numai fapte bune şi să ne oprim de la cele rele (haram).     În capitolul Al-Baqara, versetul 168, Allah Preaînaltul ne spune : "O, oameni, mâncați din ceea ce se află pe pământ şi este îngăduit şi bun [ca hrană] şi nu urmați paşii lui Şeitan, căci el…...

Rugaciunea pentru iertarea tuturor pacatelor

Beneficiile Salat-ul-TasbihProfetul Mohammed ( pacea si binecuvantarea lui Alla fie asupra lui ) a spus unchiul său  fratele tatălui ) Abbas ( Allah sa fie multumit de el ): Oh, unchiule oare nu ar trebuie să-ți daruiesc , oare nu ar trebui sa-ti ofer, oare nu ar trebui sa-ti accord, oare cum sa nu am mila de sufletul tau? Când faci 10 lucruri, Allah va ierta păcatele tale: din viitor şi din trecut, noi şi vechi, cele pe care le-ai uitat şi cele pe cre le-ai făcut cu bună ştiință , mari şi mici , ascunse…...

Islamul a restrans sfera lucrurilor interzise

Islamul a restrâns sfera lucrurilor interzise, însă în același timp a insistat asupra acestora și a barat căile care conduc la ele, fie ele aparente, fie ascunse; ceea ce conduce la lucrul oprit este interzis, ceea ce ajută la săvârșirea lucrului oprit este interzis și celelalte principii și orientări pe care le-am menționat. însă Islamul nu a neglijat necesitățile vieții și slăbiciunea omului în fața lor, ci a apreciat necesitatea neprevăzută, a…...

Mita pentru indepartarea nedreptatii

Acela care a pierdut un drept la care nu poate ajunge decât recurgând la mită sau acela care a avut parte de o nedreptate și nu poate scăpa de ea decât prin mită este preferabil să aibă răbdare până ce Allah îl va ajuta să găsească cea mai potrivită cale pentru a scăpa de nedreptate și pentru a-și dobândi dreptul. Iar dacă a urmat calea mituirii, păcatul îi revine celui care primește mită și lui nu-i revine în acest caz păcatul celui…...

Darurile facute oficialilor

Islamul interzice mita, indiferent de forma pe care ea ar îmbrăca-o și indiferent de numele pe care l-ar primi. Denumirea ei de "cadou" nu o scoate pe ea din sfera a ceea ce este interzis (haram) pentru a o transfera în sfera a ceea ce este permis (halal). Intr-un hadis se relatează. "Aceluia pe care l-am însărcinat cu o funcție îi dăm o leafă, iar ceea ce el ia peste aceasta sunt câștiguri nepermise".[1] Lui Omar bin Abd al-Aziz i s-a oferit un cadou, în vremea când era calif, dar el l-a…...

Mita este interzisa (haram)

Una dintre faptele al căror făptaș se socotește printre cei care mănâncă averea oamenilor pe nedrept este mita. Mita sunt banii care se achită unei persoane influente sau care deține o funcție publică, pentru a da în favoarea lui sau împotriva adversarului său decizia pe care o voiește el sau pentru a îndeplini o faptă în favoarea lui sau pentru a întârzia un lucru în defavoarea adversarului său etc. Islamul i-a interzis musulmanului să urmeze calea mituirii…...

Fecioarei i se cere parerea si ea nu poate fi constransa

Fata este prima implicată în căsătoria ei și de aceea tatălui său sau tutorelui său nu le este permis să ignore sau să nesocotească părerea ei, căci Profetul - binecuvântarea și pacea asupra lui! - a zis: "Femeia care a avut soț[1] este mai îndreptățită [să hotărască] în privința ei decât tutorele ei, iar fecioarei i se cere părerea în privința ei, iar încuviințarea ei este tăcerea".[2] 0 fată a venit la Profet -…...