Averea in islam

Modul în care este văzută averea şi modul în care sunt văzuţi cei bogaţi într-o societate este extrem de important, deoarece viziunea asupra averii va determina felul în care averea este acumulată şi felul în care aceasta este cheltuită. Într-o societate fără valori morale, în care respectul şi admiraţia sunt legate doar de avere, în acea societate, membrii vor încerca să obţină averea prin orice mijloace (permise sau nepermise) doar pentru a fi admiraţi şi respectaţi. Dimpotrivă, dacă o societate se bazează pe valori morale puternice, atunci bogăţia nu va…...

Bunele maniere, amabilitatea si etica in afaceri

Modelul de comportament etico-legal, precum si standardele in materie de comert care au constituit mediul de afaceri al companionilor si al urmasilor sai sunt cele oferite de Traditia Profetului (Pacea si binecuvantarea lui Allah sa fie asupra sa !). Aici gasim manifestarea spiritului acestor prescriptii generale cu caracter religios. Capitolul de fata se concentreaza pe discutarea a douasprezece principii de disciplina etica in tranzactiile comerciale islamice. Fara oricare dintre ele, un contract comercial este considerat ca fiind incomplet sub aspectul islamic al bunelor maniere,…...

Viata comerciala in Medina preislamica

Principala menire a corpusului comercial islamic nu este aceea de a crea un nou sistem ci de a-l reevalua, în sensul reconfirmării totale sau parțiale, pe cel anterior, preislamic, din perspectiva instituției obligațiilor contractuale. De asemenea, corpusul amodificat şi completat acele sensuri şi practici existente in timpul vieții Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) sau care au apărut în perioada cuceririlor musulmane şi după aceea, cu scopul de a conferi…...

Mecca si internationalizarea comertului local

Mecca era un oraş aglomerat şi prosper, înconjurat de stânci aride, controlând aproape în întregime comerțul desfăşurat în spațiul dintre Oceanul Indian şi Mediterana. Iar această poziție a fost adjudecată, cel mai probabil, după o perioadă în care înaintaşii meccanilor şi-au îmbogățit viața nomadă cu practica micilor afaceri. Al-Tabari, însă, a identificat sursa prosperității în seceta şi foametea care i-a lovit, determinandu-l…...

Importanta strategica a Meccai

În sprijinul acestei idei putem afirma că Mecca era, totuşi, cea mai potrivită locație din regiune a unui viitor centru comercial internațional. Un alt factor care a favorizat acest statut este cel conferit de caracterul său sacru (haram). Existența unui loc unde oamenii puteau să intre fără a se mai teme de ceva a transformat Mecca întrun spațiu atât religios, cât şi comercial cu secole înainte de manifestarea Islamului. Mecca şi sanctuarul sfânt (Kaaba) i-au atras pe arabii din aproape…...

Munca in Islam

Munca stă la baza prosperității oricărei societăți. Islamul recunoaște acest fapt și de aceea încurajează munca și producția. Referiri la muncă se regăsesc în Coran, iar sunna Profetului Muhammad (saws) abundă în elogii aduse muncii și celor care muncesc.Referitor la încurajarea unei persoane de a munci și de a câștiga un trai decent, Allah spune în Coran:"El (Allah) este Cel care v-a făcut pământul supus. Deci străbateți întinderile sale.…...