Profetii în Coran

În ceea ce urmează vom încerca să vă prezentăm pe scurt numele Profeților menționați în Coran și numărul versetelor în care au fost menționați. În cazul în care numele lui s-a repetat de mai multe ori în același verset adăugăm semnul plus și numărul de câte ori a fost repetat după plus.ADEM (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 25- Bakara (31, 33, 34, 35, 37)- Al-Imran (33, 59)- Maideh (27)- A'raf (11, 14, 26, 27, 31, 35, 172)- Isra'a (61,…...

Povestea lui Iisus

 În Surat Al-Imran, Allah Atotputernicul a spus: â"”Å  Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam și familia lui Imran peste toate lumile [din vremea lor], ~ Ca scoborâtori unii din alții. Allah este Cel care Aude Totul, Atoateștiutor [Sami', "ËAlim]. ~ Muierea lui Imran a zis: "Doamne, Îți juruiesc [numai] í…¢ie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai í…¢ie! Primește-l de la mine! Tu ești Cel care Aude totul, Atoateștiutor [As-Sami', Al-'A-lim]!".~ Şi când a născut,…...

Povestea lui Adam și Eva

 Vom relata pentru început acele versete pe care Allah Preaînaltul le-a grăit cu referire la începuturile rasei umane: povestea lui Adam și Eva. Versetele ne dezvăluie amănunte referitoare la prima creație și la scopul existenței umane. â"”Å  "Şi când Stăpânul tău le-a zis îngerilor: "Voi să pun pe pământ un înlocuitor [khalifa]", i-au răspuns: "Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el și să pricinuiască…...

Trimisii lui Allah

Ue Rusulihi înseamnă: Cred în trimișii, profeții lui Allah Preaînaltul. Profeții au fost aleși pentru a duce la îndeplinire voialui Allah Preaînaltul, în primul rând să cheme la credința înunicitatea lui Allah, la supunerea tuturor oamenilor numai față deAllah Preaslăvitul și Preaînaltul.Caracterele Profetului sunt în număr de șapte:1. Puritate înseamnă: A nu comite nici un păcat. Profeții,indiferent de religie și indiferent de situație…...

Isus Christos – pacea lui Allah asupra Lui! – in Coranul cel Sfant

 Unicitatea lui Allah este crezul lui Isus   Dacă urmărimversetele Coranului cel sfânt care îl menționează pe Isus Christos - paceaasupra lui! - și pe religia sa, constatăm că Coranul stabilește că unicitateadeplină este crezul lui  Christos;unicitatea în ceea ce priveșteadorarea unui singur Dumnezeu, în ceea ce privește creația, căcinumai Allah este creatorul cerului și alpământului și al celor dintre ele, fără nici un asociat…...