Ingerii

Îngerii au fost creați din lumina divină și sunt făpturi raționale. Ceimai importanți sunt:1. Gebrail (Gavriil) - pacea asupra lui! - Îndatorirea lui estede a releva (uahi) profeților, ceea ce i-a fost relevat de AllahPreaînaltul. Prin el transmite Allah profeților vorbele, poruncile și prohibițiile Sale.2. Israfil - pacea asupra lui! - Însărcinarea lui este de a suflaîn Sur' - Trâmbiță. Când va suna din trâmbiță o dată, tot ce e viu va muri (doar Allah nu…...

Cum trebuie sa credem in ingeri?

Credem in primul rand in numele lor, transmise prin revelații. De exemplu: Gibriil, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, ingerul Morții, Munkir și Nekiir.In al doilea rand, credem in sarcinile lor. De exemplu: Gibriil, Mikail, Israfil sunt insărcinați cu aspecte ce țin de făpturi.Gibriil este insărcinat cu transmiterea revelației de la Allah Preainaltul la Profeți."A coborat cu el Duhul cel credincios/ Peste inima ta, pentru ca tu să fii dintre prevenitori./ intr-o limbă arabă limpede." (Sura Aș-Şuara:193-195).Israfil…...

Credinta in Ingeri

Ingerii reprezintă lumea nevăzută pe care Allah Preainaltul a creat-o din lumină.Ei ii aduc laudă noaptea și ziua fără să se domolească. (Sura Al-Enbiya': 20)Ingerii au fost creați doar pentru a-L adora și pentru a implini poruncile lui Allah Preainaltul."Şi nu se răzvrătesc impotriva Lui in ceea ce le poruncește și care fac ceea ce li se poruncește." (Sura At-Tehrim: 6).Credința in ingeri reprezintă unul din cele șase pricipii de bază ale credinței, iar cine neagă…...