Cartile lui Allah

Ue kutubihi înseamnă: Recunoașterea și confirmareacredinței în cărțile pogorâte de Allah Preaslăvitul. Aceste cărțisfinte au fost revelate de către Allah Preaînaltul unora dintre profețiprin intermediul îngerului Gavriil (Gebrail), iar altora ori prin viugrai. Toate conțin cuvântul lui Allah Preaslăvitul. Ele sunt eterne,nepieritoare, veșnice. Acestea nu sunt falsuri, contrafaceri, cireprezintă cuvântul lui Allah. Ne sunt cunoscute o sută depergamente și patru…...