Profetii în Coran

În ceea ce urmează vom încerca să vă prezentăm pe scurt numele Profeților menționați în Coran și numărul versetelor în care au fost menționați. În cazul în care numele lui s-a repetat de mai multe ori în același verset adăugăm semnul plus și numărul de câte ori a fost repetat după plus.ADEM (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : 25- Bakara (31, 33, 34, 35, 37)- Al-Imran (33, 59)- Maideh (27)- A'raf (11, 14, 26, 27, 31, 35, 172)- Isra'a (61,…...

Ingerii

Îngerii au fost creați din lumina divină și sunt făpturi raționale. Ceimai importanți sunt:1. Gebrail (Gavriil) - pacea asupra lui! - Îndatorirea lui estede a releva (uahi) profeților, ceea ce i-a fost relevat de AllahPreaînaltul. Prin el transmite Allah profeților vorbele, poruncile și prohibițiile Sale.2. Israfil - pacea asupra lui! - Însărcinarea lui este de a suflaîn Sur' - Trâmbiță. Când va suna din trâmbiță o dată, tot ce e viu va muri (doar Allah nu…...

Credinta in Dumnezeu

Musulmanii cred in Unicul, Incomparabilul Dumnezeu, Cel care nu are parteneri si este Singurul demn de adoratie. El este Dumnezeu adevarat si toti ceilalti zei sunt falsi. Ale Lui sunt cele mai frumoase nume si cele mai sublime calitati. El nu are partasi si nimeni nu este egal cu El. Nu ?mparte cu nimeni divinitatea Lui si nici atributele Sale. in Coran, Dumnezeu spune despre Sine insusi:Spune: <> (Capitolul Devotiunii, 112: 1-4).Nimeni nu are dreptul sa fie invocat, sa i se faca rugaciuni ori rugi, sau sa-i fie dedicate orice fel de acte de adorare, nimeni in afara lui…...

Despre Ziua Judecatii

Ziua judecatii este o parte a credintei in islam, este unul dintre cei 6 stalpi ai credintei .In Sfantul Quran, Ziua Judecatii este descrisa in mai multe feluri, gasim peste 20 de nume diferite pentru aceasta Zi, Cea care acopera, Ceasul etcMarii invatati se intreaba de ce sunt atatea nume diferite pentru Ziua judecatii. Al Qurtubi spune: "Este din natura limbii arabe ca ceva ce are o importanta deosebita sa fie descrisa cu o multime de nume. Din acestea face parte ziua judecatii pentru semnificatia ei."Ziua judecatii este precedata de niste semne. Profetul Mohammad (pacea si binecuvantarea…...

Credinta in existenta lui Allah Preainaltul

Credința  în existența  lui Allah Preaînaltul înseamnă să crezi că Allah Preaînaltul există, fapt ce este dovedit  de:  rațiune,  simțuri,  naturalețe  și  legislația islamică. a) Dovada  rațiunii: Dovada  existenței  lui  Allah  Preaînaltul  prin intermediul rațiunii este acest Univers ce ne înconjoară. Universul este un sistem desăvârșit, lipsit de cel mai mic cusur, astfel …...

Ce spune islamul despre destin?

Credința în destin este cel de-al șasele element al  credinței musulmanului  și ea constă  în patru aspecte: 1. Allah Preaînaltul este AtoateŞtiutor prin faptul că  știe  ceea  ce  a  avut  loc  în  trecut,  ceea  ce  are  loc  în prezent și ceea ce se va  întâmpla  în viitor  într-un mod general  și amănunțit. Allah Preaînaltul spune  în Sfântul…...

Povestea lui Iisus

 În Surat Al-Imran, Allah Atotputernicul a spus: â"”Å  Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam și familia lui Imran peste toate lumile [din vremea lor], ~ Ca scoborâtori unii din alții. Allah este Cel care Aude Totul, Atoateștiutor [Sami', "ËAlim]. ~ Muierea lui Imran a zis: "Doamne, Îți juruiesc [numai] í…¢ie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai í…¢ie! Primește-l de la mine! Tu ești Cel care Aude totul, Atoateștiutor [As-Sami', Al-'A-lim]!".~ Şi când a născut,…...

Povestea lui Adam și Eva

 Vom relata pentru început acele versete pe care Allah Preaînaltul le-a grăit cu referire la începuturile rasei umane: povestea lui Adam și Eva. Versetele ne dezvăluie amănunte referitoare la prima creație și la scopul existenței umane. â"”Å  "Şi când Stăpânul tău le-a zis îngerilor: "Voi să pun pe pământ un înlocuitor [khalifa]", i-au răspuns: "Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el și să pricinuiască…...

Trimisii lui Allah

Ue Rusulihi înseamnă: Cred în trimișii, profeții lui Allah Preaînaltul. Profeții au fost aleși pentru a duce la îndeplinire voialui Allah Preaînaltul, în primul rând să cheme la credința înunicitatea lui Allah, la supunerea tuturor oamenilor numai față deAllah Preaslăvitul și Preaînaltul.Caracterele Profetului sunt în număr de șapte:1. Puritate înseamnă: A nu comite nici un păcat. Profeții,indiferent de religie și indiferent de situație…...

Cartile lui Allah

Ue kutubihi înseamnă: Recunoașterea și confirmareacredinței în cărțile pogorâte de Allah Preaslăvitul. Aceste cărțisfinte au fost revelate de către Allah Preaînaltul unora dintre profețiprin intermediul îngerului Gavriil (Gebrail), iar altora ori prin viugrai. Toate conțin cuvântul lui Allah Preaslăvitul. Ele sunt eterne,nepieritoare, veșnice. Acestea nu sunt falsuri, contrafaceri, cireprezintă cuvântul lui Allah. Ne sunt cunoscute o sută depergamente și patru…...