Ce legatura are nationalismul cu Islamul?

In ultima vreme am observat ca se dezbate notiunea de nationalism intre membri comunitatii noastre si, de aceea, am decis sa republic unul dintre articolele care le-am scris cu ani in urma. Definitia nationalismului in DEX: NAţIONALIT탁TE, naționalități, s. f. 1. Apartenență a unei persoane la o anumită națiune; cetățenie. 2. Totalitatea însuşirilor specifice unei națiuni; caracter național. 3. Apartenență a unei persoane juridice, a unei nave sau aeronave la un anumit stat. Unii cred ca a fi…...

Mita pentru indepartarea nedreptatii

Acela care a pierdut un drept la care nu poate ajunge decât recurgând la mită sau acela care a avut parte de o nedreptate și nu poate scăpa de ea decât prin mită este preferabil să aibă răbdare până ce Allah îl va ajuta să găsească cea mai potrivită cale pentru a scăpa de nedreptate și pentru a-și dobândi dreptul. Iar dacă a urmat calea mituirii, păcatul îi revine celui care primește mită și lui nu-i revine în acest caz păcatul celui…...

Darurile facute oficialilor

Islamul interzice mita, indiferent de forma pe care ea ar îmbrăca-o și indiferent de numele pe care l-ar primi. Denumirea ei de "cadou" nu o scoate pe ea din sfera a ceea ce este interzis (haram) pentru a o transfera în sfera a ceea ce este permis (halal). Intr-un hadis se relatează. "Aceluia pe care l-am însărcinat cu o funcție îi dăm o leafă, iar ceea ce el ia peste aceasta sunt câștiguri nepermise".[1] Lui Omar bin Abd al-Aziz i s-a oferit un cadou, în vremea când era calif, dar el l-a…...

Mita este interzisa (haram)

Una dintre faptele al căror făptaș se socotește printre cei care mănâncă averea oamenilor pe nedrept este mita. Mita sunt banii care se achită unei persoane influente sau care deține o funcție publică, pentru a da în favoarea lui sau împotriva adversarului său decizia pe care o voiește el sau pentru a îndeplini o faptă în favoarea lui sau pentru a întârzia un lucru în defavoarea adversarului său etc. Islamul i-a interzis musulmanului să urmeze calea mituirii…...

Fecioarei i se cere parerea si ea nu poate fi constransa

Fata este prima implicată în căsătoria ei și de aceea tatălui său sau tutorelui său nu le este permis să ignore sau să nesocotească părerea ei, căci Profetul - binecuvântarea și pacea asupra lui! - a zis: "Femeia care a avut soț[1] este mai îndreptățită [să hotărască] în privința ei decât tutorele ei, iar fecioarei i se cere părerea în privința ei, iar încuviințarea ei este tăcerea".[2] 0 fată a venit la Profet -…...

Musulmanilor nu le este ingaduit sa se paraseasca unul pe altul

Islamul i-a interzis credinciosului musulman să fie aspru cu fratele său musulman, să-l boicoteze pe el sau să se îndepărteze de el. Celor care se ceartă li se cere ca în termen de trei zile să se calmeze și să se împace, aducând liniștea între ei și ridicându-se deasupra orgoliilor, mâniei și certurilor. Una dintre calitățile lăudate de Coran se referă la faptul că musulmanii trebuie să fie "blânzi față de dreptcredincioși"…...

Sinuciderea

Tot ceea ce s-a spus în legătură cu crima uciderii este valabil și pentru sinucidere. Acela care și-a luat sufletul, indiferent de mijlocul prin care a făcut-o, a omorât un suflet a cărui ucidere pe nedrept a fost interzisă de Allah. Viața omului nu este proprietatea sa, căci nu el a creat sufletul său, nici un mădular din trupul său și nici o celulă din el, ci sufletul său a fost depus în el de către Allah și de aceea el nu are voie să-l neglijeze și cu atât…...

Privirea la fata ceruta in casatorie

Musulmanului îi este îngăduit să priveasă la logodnica sa, dacă se hotărăște să se căsătorească și voiește să ceară mâna unei femei, înainte de căsătoria propriu-zisă, pentru a face acest pas în deplină cunoștință, pentru a nu porni la drum legat la ochi, astfel încât să fie ferit de căderea în greșeală și de încurcarea în ceea ce nu-i place.Aceasta și pentru că ochiul este solul inimii…...

Casatoria temporara (zawaj al-mut’a)

Căsătoria reprezintă în Islam un contract temeinic și o înțelegere sacră și se bazează pe intenția conviețuirii permanente în bună înțelegere, astfel încât să se realizeze liniștea sufletească, la care s-a referit Coranul, dragostea și îngăduința, precum și scopul ei legat de perpetuarea speciei umane: "Şi Allah v-a făcut soațe din voi înșivă și v-a dat El vouă de la muierile voastre fii și…...

Casatoria cu femeile din neamul Cartii

Coranul a îngăduit căsătoria cu femeile aparținând "neamului Cărții"[1], adică evreice și creștine, în conformitate cu atitudinea sa generală față de "neamul Cărții" și cu tratamentul particular pe care li-l acordă lor, în calitate de "neam al unei credințe divine", chiar dacă ei au deformat-o și au modificat-o. Așa cum a îngăduit ca musulmanul să mănânce din mâncarea lor, tot astfel a îngăduit și înrudirea cu…...