Coranul si hadisul sacru (qudsi)

Coranul este cuvantul lui Allah, mesajul Său Allah către oameni. Dar oare Coranul este unica revelație? Este unica sursă divină? Sau mai există și alte surse, dacă da, care este diferența dintre ele? Mai multe întrebări la care vom încerca să răspundem pe scurt. Când vorbim de reveleție întâlnim trei cuvinte cheie: Coran, Hadis și Hadis Qudsi. Coranul este cuvântul lui Allah (ca rostire, ca formă, ca sens și ca structură)[1] și cartea sfântă a…...

Hadisul bun (hasen) si hadisul slab sau neautentic (dayyif)

Ceea ce s-a transmis de către un relatator bun (din punctul de vedere al comportamentului și al memoriei) de la unul asemenea lui, până la sfârșitul șirului, fără să contrazică ceea ce este mai autentic decât el și fără să aibă un cusur ascuns.Condiții de acceptare a hadisurilor hasen (prezintă un nivel mai scăzut în raport cu cele autentice): - continuitatea șirului;- caracterul bun al relatatorului;- memoria bună sau scrierea bună a relatatorului;- să nu…...

Hadisul puternic (sahih)

Hadisul puternic: ceea ce s-a transmis de un relatator exemplar (din punctul de vedere al comportamentului și al memoriei) de la unul asemenea lui, până la sfârșitul șirului, fără să contrazică ceea ce este mai autentic decât el și fără să aibă un cusur ascuns.Condițiile hadisului puternic:- continuitatea șirului (începând de la Profet s.a.s. până la ultimul relatator);- caracterul exemplar al relatatorului; fiecare relatator trebuie să fie cunoscut ca un exemplu bun,…...

Condițiile hadisului autentic

Definiția hadisului autentic: ceea ce s-a transmis de un relatator exemplar (din punctul de vedere al comportamentului și al memoriei) de la unul asemenea lui, până la sfârșitul șirului, fără să contrazică ceea ce este mai autentic decât el și fără să aibă un cusur ascuns.Din această definiție reies condițiile hadisului autentic:- continuitatea șirului de relatatori, începând cu Profetul (s.a.s) până la ultimul relatator;- caracterul exemplar al relatatorului;…...

Scrierea Hadisurilor

Scrierea hadisurilor a început înc탣 din timpul vieții profetului Muhammed (s.a.s.). Companionii Profetului (s.a.s.), majoritatea arabi, aveau o memorie excelent탣 și au putut reține cu exactitate tot ceea ce au v탣zut în viața Profetului (s.a.s.) sau au auzit de la el. Având în vedere importanța fundamental탣 a spuselor și faptelor Trimisului lui Allah (s.a.s.), a poruncilor sale, a interdicțiilor și a acordului dat prin p탣strarea t탣cerii, atitudini pe care el le adopta în anumite…...

Componentele hadisului

Învățații din domeniul hadisului au stabilit să nu primească relatările Profetului (s.a.s) fără a avea menționat șirul de relatatori ai hadisului. Astfel a apărut știința relatatorilor de hadis care s-a ocupat de studiul vieții celor care au transmis vorbele și faptele Profetului (s.a.s). În acest sens au apărut zeci de culegeri care ne prezintă caracterul, comportamentul în timpul vieții și precizia în memorare sau scriere a fiecărui relatator. Şirul de relatatori…...

Ce este un hadis?

În limba arabă, sensul principal al termenului de "hadis" este acela de știre, veste, conversație, povestire, relatare a unui moment din istorie sau a unei legende, indiferent dacă aceasta este adevărată sau falsă. Un alt sens este acela de "nou" - antonimul lui "qadim" care înseamnă vechi. Asemenea altor cuvinte (de exemplu: zakat, salah), termenul "hadis" a căpătat un sens special în Islam. Așadar, din prisma religiei islamice, "hadis" înseamnă vorbele, faptele, încuviințările și…...

Importanta Traditiei Profetului (s.a.s.) – Sunnah

"V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul și tradiția mea (Sunnah); dacă vă veți ține de ele, nu veți rătăci niciodată." (Profetul Muhammed - s.a.s.).Sunnah- Tradiția profetului Muhammed (s.a.s.) are o importanță deosebită pentru fiecare musulman, deoarece constituie cea de-a doua sursă a Islamului, după Coran. Coranul cuprinde regulile generale și principiile de bază ale religiei care sunt detaliate și interpretate în Sunnah. Religia islamică nu poate fi completă…...

Ce inseamna sunnah?

-¦ Ceea ce vă dăruiește Trimisul primiți, iar cele de la care vă oprește, de la acelea opriți-vă și fiți cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă." (Sura Al-Hașr: 7). Sunnah este traditia profetului Muhammed - pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui - si reprezinta a doua sursa de baza a Islamului.Sunnah cuprinde vorbele, faptele și încuviințările profetului Muhammed pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui, tot ceea ce el a spus, a împlinit sau a aprobat…...