Putem dovedi existenta lui Allah?

Da. Allah/Dumnezeu a pogorât minuni, revelații și mesageri pentru a da dovezi clare că El există și mai important, ceea ce ar trebui să facem odată ce am ajuns la această realizare. Allah a trimis profeți și mesageri cu multe dovezi, de-a lungul veacurilor pentru ca oamenii să poată vedea în mod clar cu ochii proprii și să fie capabili să folosească propriile simțuri minunile și dovezile care indică faptul, Allah face, de fapt, există. Minunile profeților și mesageri ai lui Allah au venit la oameni prin intermediul veacurilor. Moise (pacea fie asupra lui) a arătat…...

Musca si importanta animalelor in Coran

"NU VOR PUTEA CREA NICI O MUSCĂ, CHIAR DE S-AR UNI EI PENTRU ACEASTA" "O, voi oameni! Vi s-a dat vouă o pildă, auziți-o: Aceia pe care voi îi chemați în locul lui Allah nu vor putea crea nici măcar o muscă, chiar de s-ar uni ei pentru aceasta! Iar dacă musca le răpește un lucru, ei nu-l vor putea lua înapoi! Slabi sunt și cel care cere și cel de la care se cere!/ Ei nu L-au prețuit pe Allah după adevărata Sa măsură. Allah este Cel Tare și Preaputernic." (Al-Hajj: 73-74) Numeroase versete coranice au unele sensuri care se dezvăluie unul după altul, o dată cu trecerea…...

Lumea paienjenilor si a tantarului in versetele coranice

"Şi aceste pilde Noi le dăm oamenilor, dar nu le înțeleg decât cei pricepuți" (Al-Ankabut: 43). "Pilda acelora care au luat ocrotitori în locul lui Allah este ca pilda păianjenului care și-a făcut o casă; dar, cea mai slabă casă este casa păianjenului, dacă ei măcar ar fi știut!" (Al-Ankabut: 41). Ce au aflat cercetătorii arahnologi în secolul al XX-lea despre păianjen, despre casa lui și despre comportamentul lui? Probabil că au aflat multe lucruri, dar ceea ce au aflat este încă puțin, conform recunoașterii lor. Întrebarea care persistă este: au înțeles ei care…...

Lumea furnicilor in versetele coranice

"Şi au fost adunate la Solomon oștile sale de djinni, de oameni și de păsări și au fost ele aranjate în cete./ Şi, când au sosit ele din Valea Furnicilor, a zis o furnică: "O,voi furnicilor! Intrați în casele voastre, ca să nu vă strivească Solomon și oștile sale, fără ca ei să-și dea seama!"/ El a surâs, veselindu-se de vorbele ei" (An-Naml: 17-19). Stăpânul Atotputernic și Preaînalt a dat câtorva sure din Cartea Sa cea Sfântă numele unor animale și insecte, cum sunt vitele, albinele, furnicile și păianjenul, pentru a atrage atenția omului asupra faptului…...

Lumea albinelor in versetele coranice

"Şi în propria voastră făptură și în vietățile pe care El le-a risipit se află semne pentru un neam de oameni care crede cu tărie" (Al-Jathiya:4). "Fața mea se pleacă dinaintea Aceluia care a creat-o, a plămădit-o, i-a dăruit văzul și auzul" (Dintr-o rugă a Trimisului nobil) "Cine a creat acidul amino-nucleic care a permis primei celule să se înmulțească? Vom rămâne fără răspuns, dacă vom spune că este vorba de hazard. Cu câțiva ani în urmă, biologii au început să-și revizuiască opiniile. Există o intervenție din partea unui Creator și Orânduitor…...

Referiri in Coran la stiinta mediului

"Şi de nelegiuire, stai departe" (Al-Muddathir: 5) "Allah este Bun și iubește bunătatea, este Curat și iubește curățenia"(Hadis nobil) "Omul de astăzi este cel mai mare stricător pe care l-a cunoscut omenirea"(Yves Cousteau) 1. ECHILIBRUL MEDIULUI "Şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită" Mediul terestru, adică mediul în care trăim, alcătuit din pământ cu învelișul său atmosferic, cu mineralele, plantele și animalele care există pe el și în interiorul lui, reprezintă un lanț de verigi care se influențează una pe alta de așa manieră…...

Referiri stiintifice ale versetelor coranice la stiintele apelor

"El este Întâiul și Cel de pe urmă. Cel situat deasupra tuturor și Cel ascuns și El este Atoateștiutor "(Al-Hadid: 3). Allah Preaputernicul și Preamăritul a zis: "Eu sunt așa după cum gândește robul meu despre Mine: Eu sunt împreună cu el atunci când mă pomenește și, dacă el Mă pomenește în gând, îl pomenesc și eu în gând; dacă el M-a pomenit față de alții, îl voi pomeni în fața altora și mai buni; dacă se apropie de Mine o șchioapă, mă apropii de el un cot; dacă se apropie de Mine un cot, Mă apropii de el un stânjen. Iar, spre acela care vine spre…...

Referiri stiintifice la vanturi si nori in versetele coranice

"Îl preamăresc cele șapte ceruri și pământul și cei care se află în ele și nu este nimic care să nu-L preamărească și să nu-I aducă laude, însă voi nu pricepeți preamărirea lor. Dar El este Blând și Iertător" (Al-Isra: 44). Arhanghelul Gavriil a venit într-o zi la Trimisul lui Allah (- Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască!) care stătea trist, cu rănile sângerând, după ce îl loviseră câțiva din neamul de la Mekka, și i-a zis lui: Ce-i cu tine? El i-a răspuns: Aceștia mi-au făcut cutare și cutare. L-a întrebat: Vrei să-ți arăt un semn? El i-a…...

Referiri stiintifice ale versetelor coranice la invelisul atmosferic al Pamantului

"Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări [ale pământului] și în sufletele lor înșiși, astfel încât să le fie limpede că, el [Coranul], este Adevărul. Oare nu este de ajuns că Domnul tău este Martor la toate?" (Fussilat: 53). "Am fost o comoară ascunsă si am voit să fiu cunoscut și, de aceea, am creat făpturile pe el, ca să Mă cunoască " (Hadis sacru) "De ce a fost creat Universul? Ce L-a determinat pe Creator să creeze Universul pe care îl cunoaștem? Ce a fost înainte de existența Universului? Lumea perfecțiunii și a…...

Referiri stiintifice la stiinta muntilor in versetele coranice

"Spune: "Oare sunt egali aceia care știu cu aceia care nu știu?" (Az-Zumar: 9). "Oamenii se împart în două categorii: știutorii și căutătorii de știință. Afară de aceștia, nu este decât o gloată de sălbatici, spre care Allah nu se îndreaptă." (Hadis nobil) "Ştiința, dacă este puțină, îndepărtează de Dumnezeu, dar, dacă este multă, apropie de El." (Louis Pasteur) 1. CUM S-AU ÎNĂLȚAT MUNȚII "Şi la munți, cum sunt ei ridicați" (Al-Ghașiya:19). Datorită presiunii uriașe și altor factori geologici din interiorul și din exteriorul pământului, s-au…...