Lumea paienjenilor si a tantarului in versetele coranice

"Şi aceste pilde Noi le dăm oamenilor, dar nu le înțeleg decât cei pricepuți" (Al-Ankabut: 43). "Pilda acelora care au luat ocrotitori în locul lui  Allah este ca pilda păianjenului care și-a făcut o casă; dar, cea mai slabă casă este casa păianjenului,  dacă ei măcar ar fi știut!" (Al-Ankabut: 41). Ce au aflat cercetătorii arahnologi în secolul al XX-lea despre păianjen,  despre casa lui și despre comportamentul lui? Probabil că au aflat multe lucruri,…...

Putem dovedi existenta lui Allah?

Da. Allah/Dumnezeu a pogorât minuni, revelații și mesageri pentru a da dovezi clare că El există și mai important, ceea ce ar trebui să facem odată ce am ajuns la această realizare. Allah a trimis profeți și mesageri cu multe dovezi, de-a lungul veacurilor pentru ca oamenii să poată vedea în mod clar cu ochii proprii și să fie capabili să folosească propriile simțuri minunile și dovezile care indică faptul, Allah face, de fapt, există. Minunile profeților și mesageri ai lui Allah au venit la oameni prin intermediul veacurilor. Moise (pacea fie asupra lui) a arătat…...

Musca si importanta animalelor in Coran

"NU VOR PUTEA CREA NICI O MUSCí„"š,  CHIAR DE S-AR UNI EI PENTRU ACEASTA" "O, voi oameni! Vi s-a dat vouă o pildă, auziți-o: Aceia pe care voi îi chemați în locul lui Allah nu vor putea crea nici măcar o muscă, chiar de s-ar uni ei pentru aceasta! Iar dacă musca le răpește un lucru, ei nu-l vor putea lua înapoi! Slabi sunt și cel care cere și cel de la care se cere!/ Ei nu L-au prețuit pe Allah după adevărata Sa măsură. Allah este Cel Tare și…...

Lumea furnicilor in versetele coranice

"Şi au fost adunate la Solomon oștile sale de djinni, de oameni și de păsări și au fost ele aranjate în cete./ Şi, când au sosit ele din Valea Furnicilor, a zis o furnică: "O,voi furnicilor! Intrați în casele voastre, ca să nu vă strivească Solomon și oștile sale, fără ca ei să-și dea seama!"/ El a surâs, veselindu-se de vorbele ei" (An-Naml: 17-19).   Stăpânul Atotputernic și Preaînalt a dat câtorva sure din Cartea Sa cea Sfântă…...

Lumea albinelor in versetele coranice

"Şi în propria voastră  făptură și în vietățile pe care El le-a risipit se află semne pentru un neam de oameni care crede cu tărie" (Al-Jathiya:4).  "Fața mea se pleacă dinaintea Aceluia care a creat-o,  a plămădit-o, i-a dăruit văzul și auzul" (Dintr-o rugă a Trimisului nobil) "Cine a creat acidul amino-nucleic care a permis primei celule să se înmulțească? Vom rămâne  fără răspuns, dacă vom spune…...

Referiri in Coran la stiinta mediului

"Şi de nelegiuire, stai departe" (Al-Muddathir: 5) "Allah este Bun și iubește bunătatea, este Curat și iubește curățenia"(Hadis nobil) "Omul de astăzi este cel mai mare stricător pe care l-a cunoscut omenirea"(Yves Cousteau) 1. ECHILIBRUL MEDIULUI "Şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită" Mediul terestru, adică mediul în care trăim, alcătuit din pământ cu învelișul său atmosferic, cu mineralele, plantele…...

Referiri stiintifice ale versetelor coranice la sfiintele apelor

"El este Întâiul și Cel de pe urmă. Cel situat deasupra tuturor și Cel ascuns și El este Atoateștiutor "(Al-Hadid: 3). Allah Preaputernicul și Preamăritul a zis: "Eu sunt așa după cum gândește robul meu despre Mine: Eu sunt împreună cu el atunci când mă pomenește și, dacă el Mă pomenește în gând, îl pomenesc și eu în gând; dacă el M-a pomenit față de alții, îl voi pomeni în fața altora și…...

Referiri stiintifice la vanturi si nori in versetele coranice

"Îl preamăresc cele  șapte ceruri  și pământul  și cei care se află în ele  și nu este nimic care să nu-L preamărească și să nu-I aducă laude, însă voi nu pricepeți preamărirea lor. Dar El este Blând și Iertător" (Al-Isra: 44). Arhanghelul Gavriil a venit într-o zi la Trimisul lui  Allah (- Allah  să-l binecuvânteze și să-l miluiască!) care stătea trist, cu rănile sângerând,…...

Referiri stiintifice ale versetelor coranice la invelisul atmosferic al Pamantului

"Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări [ale pământului] și în sufletele lor înșiși, astfel încât să le fie limpede că, el [Coranul], este Adevărul. Oare nu este de ajuns că Domnul tău este Martor la toate?"(Fussilat: 53). "Am fost o comoară ascunsă si am voit să fiu cunoscut și, de aceea, am creat făpturile pe el, ca să Mă cunoască " (Hadis sacru) "De ce a fost creat Universul? Ce L-a determinat pe Creator să…...

Referiri stiintifice la stiinta muntilor in versetele coranice

"Spune: "Oare sunt egali aceia care știu cu aceia care nu știu?" (Az-Zumar: 9). "Oamenii se împart în două categorii: știutorii  și căutătorii de știință. Afarăde aceștia, nu este decât o gloată de sălbatici, spre care Allah nu se îndreaptă."   (Hadis nobil) "Ştiința,  dacă este puțină, îndepărtează de Dumnezeu, dar,  dacă este multă, apropie de El."…...