Cartile lui Allah

Postat deAlina in Credinta in Cartipe 16.10.2011,0 comentarii

Ue kutubihi înseamnă: Recunoașterea și confirmareacredinței în cărțile pogorâte de Allah Preaslăvitul. Aceste cărțisfinte au fost revelate de către Allah Preaînaltul unora dintre profețiprin intermediul îngerului Gavriil (Gebrail), iar altora ori prin viugrai. Toate conțin cuvântul lui Allah Preaslăvitul. Ele sunt eterne,nepieritoare, veșnice. Acestea nu sunt falsuri, contrafaceri, cireprezintă cuvântul lui Allah. Ne sunt cunoscute o sută depergamente și patru cărți divine, dintre care Zece pergamente(suhuf), revelate lui Adam, (Allah să-l binecuvânteze și să-lmiluiască!). Cinzeci de pergamente, revelate profetului Şit (paceași binecuvântarea fie asupra lui).
Treizeci de pergamente,revelate profetului Idris (Enoch)- Allah să-l binecuvânteze și să-lmiluiască - Zece pergamente, revelate profetului Ibrahim(Abraham, Avraam) - pacea asupra lui!- Taurat (Tora), carterevelată profetului Musa (Moise) - Allah să-l binecuvânteze și să-lmiluiască!, Zabur (Psalmii), carte revelată profetului Daud (David)- Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! - Ingil (Evanghelie),carte revelată profetului Isa (Isus) - pacea și binecuvântarea luiAllah fie asupra lui!, Kuran Kerim (Coranul Cel Sfânt), carterelevată profetului Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allahfie asupra lui!).
Allah Preaînaltul, pentru a asigura un trai liniștit și prosperoamenilor pe pământ, raiul și fericirea veșnică în Lumea de Apoi, atrimis scripturi prin intermediul mai multor profeți - începând cuprimul om și primul profet Adam - pacea aspra lui! - și terminândcu Muhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!).Toate mesajele divine transmise prin aceste cărți au avutscopul de a răspândi principiile și fundamentele credinței și de aoferi oamenilor un ansamblu de prescripții și legi referitoare ladiferitele aspecte ale vieții lor și ale relațiilor între oameni.
Dintre acestea Kuran Kerim (Coranul cel Sfânt) este ultimacarte divină. Odată cu revelarea mesajului Coranului cel Sfânt, sauîncheiat mesajele celorlalte cărți divine. Îngerul Gavriil - paceaasupra lui! - a transmis lui Muhammed (pacea și binecuvântarealui Allah fie asupra lui!) revelația pe care a primit-o de la AllahPreaînaltul, în douăzeci și trei de ani.
Coranul cel Sfânt este alcătuit din 114 Sure (capitole), 6236aiet (versete). Coranul cel Sfânt de astăzi este același cu celrevelat Trimisului lui Allah (Allah să-l binecuvânteze și să-lmiluiască!), nu a suferit aici cea mai mică modificare și nici în viitornu va suferi vreo modificare. Coranul cel Sfânt este cuvântul luiAllah și de aceea el nu poate fi imitat absolut de nimeni.Oricât de elocvent ar fi, nici un om nu poate crea cel maiscurt aiet asemănător.
După săvârșirea din viață a ProfetuluiMuhammed (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!),primul calif Abu-Bakr - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască! -a strâns între două coperte versetele Coranului cel Sfânt. În felulacesta a văzut lumina zilei un Mushaf. Toți apropiații, toțicompanionii, în înțelegere deplină, au anunțat că acest Mushafeste cuvântul lui Allah. Al treilea calif Osman (Allah să-lbinecuvânteze și să-l miluiască!), a dispus să se mai scrie încă
șase exemplare.
Acestea au fost expediate în unele provincii.
Coranul cel Sfânt trebuie să-l citim în original, așa cum a fost scrisel. Cel scris cu alte litere nu poate fi considerat ca fiind Coranul celSfânt.Atitudinea credincioșilor față de Coranul cel Sfânt:
a) Atunci când îl ia în mână musulmanul, trebuie să fiexecutat abluțiunea (spălarea rituală).
b) Trebuie citit încet, fără grabă, cu smerenie și umilință.
c) Trebuie citit urmărind cu privirea scrisul și căutând aînțelege sensul fiecărui verset.
d) Trebuie citit respectând regulile citirii Coranului cel Sfânt(Tegiuid).
e) Trebuie să fie conștient de faptul că cele citite suntcuvântul lui Allah Preaînaltul.
f) Trebuie supunere față de toate poruncile și prohibițiile.
-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)